Sumbangan anda.

Kamus. .
Untuk mencari perkataan, gunakan menu 'Edit .. Find on this page'.
A   . B   . C   . D   . E   . F   . G   . H   . I   . J   . K   . L   . M   . N   . O   . P   . Q   . R   . S   . T   . U   . V   . W   . X   . Y   . Z   .

A

a, an 		suatu, salah satu, Se, seorang, sebuah,
		 sebiji.
A 1 		nombor satu. 
aardvark 	aardvark. 
aback 		ke belakang.
taken aback 	keheranan, tercengang, tergamam. 
abacus 		dekak-dekak, sepoa, cempoa, 
		jerejak tangga (pertukangan).
abaft		pada(dekat) buritan. 
abalone 	abalon. 
abamurus 	sayang. 
abandon 	mengabaikan, meninggalkan.
to abandon 	meninggalkan. 
abandoned	terbangai, terbengkalai, tertinggal,
		 terbiar.
abandonment 	pembuangan, pengasingan.
abase 		merendahkan, menghinakan.
abasement 	penghinaan. 
abash 		mempermalukan, memberi malu.
abate 		berkurang, mengurangi, menyusutkan,
		 mengurangkan, melemahkan (tenaga),
		 reda, teduh sedikit).
abatement 	pengurangan, tarahan, pantangan (harga).
abatjour 	pemesong cahaya, tingkap cahaya.
abattoir 	rumah sembelih binatang.
abaxial 	belakang (tumbuhan), tak sepaksi.
abatroix 	pemesong bunyi.
abbess 	ketua pertapaan wanita, rahib perem puan
		 yang menjadi ketua biara.
Abbevilean 	Abbevil (kebudayaan alat). 
abbey 		pertapaan, geteja, kumpulan rahib. 
abbot 		ketua pertapaan lelaki, rahib lelaki yang
		 menjadi ketua biara.
abbreviate 	memendek, meringkas, agak pendek.
to abbreviate 	memendekkan, meringkaskan.
abbreviation 	kesingkatan, huruf ringkas.
abcissa 	absisa.
abdicate 	meninggalkan sesuatu kerajaan,
		 turun takhta. 
to abdicate 	meninggalkan sesuatu kerajaan,
		 turun takhta,
		 melepaskan (hak, kekuasaan, takhta, dll).
abdication 	turun dari takhta.
abdomen 	perut, abdomen, rongga perut berserta
		 isinya.
abdominal 	yang berk dgn perut atau abdomen.
abducent 	saraf penggerak sisi mata. 
abduct 		melarikan, menculik.
abduction 	penculikan.
abductor 	penculik.
abed 		di tempat tidur.
aberrant 	yang menyimpang dr hal biasa, sesatan.
aberration 	penyesatan, penyimpangan. 
abet, to abet 	membantu dlm perkara kurang baik,
		 menghasut, bersubahat, menyubahati.
abetment 	bersubahat.
abetter, abettor
	 	kakitangan, pembantu dlm perkara
		 jahat, pensubahat.
abeyance 	keadaan penundaan.
in abeyance 	sedang ditunda, belum berlaku,
		 tidak dipakai,
		 belum ditentukan, dibiarkan, ditangguhkan.
abhor, to abhor 
		jemu, sangat benci, mual akan,
		 membenci, jijik sekali. 
abhorrence 	kebencian, perasaan mual akan,
		 perasaan tidak suka. 
abhorrence 	feeling, merasai ngeri, getek.
abhorrent 	membencikan, menjemukan, mengerikan.
abidance 	ketetapan, kepatuhan.
abide, to abide 
	 	patuh, tetap tinggal.
to abide by 	menetapi, mematuhi.
abiding 	kekal.
ability 	kesanggupan, kecekapan, kepandaian,
		 kebolehan, kemampuan, bakat.
special ability 
	 	kebolehan istimewa.
abiology 	kajibihayat.
abject 	kehinaan, hina, keji.
abjection 	kehinaan.
abjuration 	peniadaan, penolakan, pengingkaran, tiada.
Abjure		mengingkari dgn sumpah.
Abjured 	pantang, mengharamkan,
		 meluputkan selama-lamanya.
ablaze 	terbakar, bernyala, pijar.
 to set ablaze menyalakan, membakar. 
able 		sanggup, cekap, mampu, pintar, pandai,
		 mahir.
 to be able 	sanggup, pandai, bisa, dapat, boleb,
		 cekap, cergas.
-able 		penambahan akhiran kata yang ertinya;
		 patut, dapat, boleh.
abloom 	berbunga.
ablution 	pembasuhan, pembersihan, penyucian,
		 wudhu, istinja, mandi junub, ablusi.
ably 		dgn pandai atau cergas, dgn pintar atau
		 cekap.
Abnegate 	mengingkari. 
to abnegate 	mengingkari. 
abnegation 	pengingkaran.
abnormal 	ganjil, luarbiasa, bersalahan, tak biasa.
abnormality 	keadaan ganjil atau luarbiasa. 
abnormity 	keadaan luarbiasa, (sangat anih),
		 kelainan drp biasa.
aboard 	di dlm kapal (kapalterbang), di keretapi.
all aboard 	semua penumpang supaya naik kapal
		 (keretapi). 
abode 		lihat abide, bait, tempat tinggal, rumah.
aboil 		mendidih.
Abolish		menghapuskan, meniadakan, membatalkan,
		 membenteras, melenyapkan, menyingkirkan,
		 membasmi.
abolishment 	pembatalan, penghapusan. 
abolition 	pembatalan, pemberantasan, penghapusan,
		 pembasmian. 
abolitionism 	dasar penghapusan (sistem abdi),
		 abolisionisma.
abomaaum 	perut masam. 
abominable 	menakutkan, mengerikan, menggerunkan,
		 menjijikkan. 
Abominate	menjijikkan, membencikan.
abomination 	kebencian, kengerian. 
aboriginal 	asli, orang asli, bumiputera, purba,
		 peribumi.
aborigine 	orang asli, bumiputera, peribumi. 
Abort, to abort 
		menggugurkan (anak).
Aborted  	bantut, gagal.
abortion 	keguguran, pengguguran.
to cause abortion
	 	menggugurkan, bantut. 
abortive 	gagal, ketinggalan, gugur. 
Abound		banyak sekali, berbanyak-banyak,
		 berhimpah-limpah. Mewah..
about 		berkehiling, sekeliling; di mana- mana,
		 ke berbagai tempat; lebih kurang,
		 kira-kira, dekat; mengenai.
about turn 	pusing kanan.
to come about 	terjadi.
to bring about menyebabkan.
to set about 	mulai.
she was about to cry
	 	ia hampir-hampir menangis.
aboutsledge 	dari hal, sekitar, sekeliling.
		 pemukul besar.
above 		di atas, mendahului, lebih drp, melampaui,
		 selain itu, lain drp isu.
above all 	terutama, khusus, teristimewa.
above cited 	tersebut lebib dahulu.
above board 	jujur, tulus dan ikhlas, di angkasa,
		 siang-siang. 
abracadabra 	rumus yang merupakan jimat, pesona,
		 kata yang bukan-bukan. 
Abrade		menggosok, menggempelas, menjejas, garis,
		 haus, terlucut (kulit), terkelupas.
abrase 	las.
abrasion 	jejas, parut, luka pada kulit, hakisan,
		 calar, lelasan, lecet.
abrasive 	penggosok, penjejas.
an abrasive 	ubat penggosok, penggempelas. 
abreast 	sejajar, sederet, bersisi-sisian.
abreast with the times		
		tahu akan segala kepentingan zaman,
		 berbaris, sebaris. 
Abridge, to abridge
		memendekkan, mengurangi, Meringkaskan,
		 menyingkatkan.
abridgement 	singkatan, intisari , ikhtisar, ringkasan.
abridgement system
		sistem terpotong.
abroad 	di luar, keluar negeri, di mana-mana sahaja.
to go abroad 	merantau, keluar negeri.
Abrogate	membatalkan, memansukhkan, meniadakan,
		 menghapuskan.
abrogation 	penarikan kembahi, peniadaan, pembatalan,
		 penghapusan.
abrupt 	tiba-tiba, mendadak, sekonyong-konyong;
		 kasar (kelakuan, percakapan), terjal
an abrupt answer
		jawapan yang kurang sopan, bersifat tegas,
		 segera mendadak, terburu-buru,
		 tergesa-gesa, begitu sahaja
abrupt drop 	turun terjun.
abscess 	buruk, tokak, puru, abses, barah,
		 bengkak bernanah.
absciss 	luruh. 
abscissa 	ciri.
abscond 	pergi dgn diam-diam, hilang diri; 
to abscond 	melarikan diri (dgn rahsia), membawa diri,
		 menghilangkan diri. 
absence 	tidak hadir, ketiadaan,
		 sepeninggalan (tinggal).
absent 	tidak datang, tidak hadir, tidak ada.
to absent 	enjauhkan diii, nyanyuk, mamun,
		 lupakan daratan.
absentee 	seorang yang tidak masuk bekerja atau
		 tidak ada pada tempatnya,
		 seorang yang tidak hadir.
absent-minded 	pelupa, teringa-inga, lalai, alpa, lena,
		 nyanyuk,
		 mamun.
absinth 	minuman keras, arak.
absolute 	mutlak, samasekali, sempurna, tak terbatas,
		 mempunyai kuasa mutlak.
absolute right
	 	hak mutlak samasekali.
absolutely 	dengan mutlaknya, dgn sesungguhnya.
absolution 	ampun, maaf, pengampunan, kemaafan.
absolutism 	kemutlakan.
Absolve		membebaskan, lepaskan, mengampuni.
Absorb		meresap, menyerap atau menghisap, asyik,
		 leka.
absorbed 	asyik, bertekun duduk termenung, ralip,
		 leka, mesra, khusyuk,
absorbed in work
		sedang asyik bekerja..
absorbent	penyerap
absorbtive	yang meresap, yang menyerap, mesra,
		 penyerap.
absorbing 	mengasyikkan,.menghafal.
absorption 	resapan, penelapan, penyatuan,
		 penyerapan.
absorption of heat
		serapan haba.
absorption specific
	 	muatan serapan.
absorption company
	 	ambil alih (syarikat).
Abstain, to abstain from
		menjauhkan diri drp.,
		 berpantang, memantangkan diri,
		 berkecuali, menahan diri.
abstemious 	cermat, hemat, jimat, sederhana dlm
		 menggunakan sesuatu.
abstention 	hal berpantang, bertarak, kecualian.
abstinence 	tarak, tegahandiri.
Abstinency 	pantang, pertarakan.
abstinent 	berpantang, bertarak.
abstract 	abstrak, niskala, mujarad; ikhtisar
		 ringkasan, sari,
to make an abstract of		
		menyarikan, mengikhrisarkan,
		 meningkaskan, cabutan,
		 petikan.
abstract of account
	 	cabutan kira-kira.
abstract of title
	 	petikan geran.
Abstract	mengambil dari, menyarikan, meringkaskan;
		 meniskalakan.
abstracted 	bingung, bertekur, tergemap,
		 duduk termenung.
abstraction 	ceraian-bulat. 
abstruse 	sulit, musykil, dim, umum, sukar difaham.
absurd 	yang bukan-bukan, gila, mustahil,
		 tidak masuk akal, karut. 
absurdity 	hal yang bukan-bukan, kemustahilIan,
		 hal yang tak masuk akal.
absurdity test ujian kemustahilan.
abundance 	kelimpahan, kelebihan, menjadi-jadi,
		 serba-banyak, banyak.
abundance istopic
	 	kadar-banyak isotop. 
abundant 	bertumpah-ruah, berlimpah-limpah,
		 serba-banyak, menjadi-jadi, berlebihan,
		 kemewahan, bersepah. 
abuse 		perlakuan yang kasar, menyalahgunakan;
		 keburukan, aniaya, perkataan kasar,
		 caci maki, cacian, gunjing; 
to abuse 	salah menggunakannya; menganianya;
		 menggunakan perkataan kasar,
		 mencaci atau maki.
abusive 	kasar, penuh caci maki; 
abusively 	dgn kasar, dgn sewenang-wenang. 
abut to abut 	berdamping, bertumpu dgn, seperenggan dgn; 
abut on (my land)
	 	yang bersempadan dgn (tanah saya). 
abutment 	sangga (tiang), sangga tembok,
		 tembok landas.
Abutting	bersempadan, seperenggan, tumpu tangan.
Abysmal		amat dim, tak terduga. 
abyss 		jurang (ngaiai) yang tak terduga dimnya,
		 keleburan, neraka.
acacia 		pohon
academic 	yang berk dgn perguruan tinggi akademik;
		 yang hanya bersifat teori sahaja. 
academician 	seorang anggota salah satu akademi.
academy 	akademi, sm. sekolab tinggi;
		 persatuan orang terpelajar; 
academy course
	 	kursus akademi; 
acantha 	duri
accede		menyetujui. merelai, mengabulkan;
		 menjawat pekerjaan,
		 menjadi ahli, lompat masuk, menenima,
		 memangku (jawatan). 
Accelerate	memperlekaskan, menyegerakan,
		 mempercepatkan, memecut, semakin cepat. 
acceleration 	pencepatan, pelajuan, cepatan. 
accelerator 	pedal minyak, tempat pijak (minyak).
accent 		tekanan; tanda tekanan; cara berkata,
		 lagak bahasa, tekanan suara,
		 rentak suara, telor, runtunan suara,
		 sengau. 
accent 		tekanan, aksen (suara); 
to accent 	menekan; mementingkan, mengutamakan.
Accentuate	menekan; mementingkan, mengutamakan. 
accentuation 	penekanan; pengutamaan. 
Accept		menerima, mengakui; menyetujui; mengabulkan,
		 sanggup, pakai. 
Acceptable	dapat diterima, boleh diterima
Acceptance	penerimaan, kesanggupan, persetujuan ; 
acceptance ledger
		lejar penerimaan; 
acceptor	penerima 
acceptor element
		unsur penerima.
Access		jalan masuk, tempat masuk; 
to give access to
		mengizinkan masuk; 
access reserve	laluan khas.
Accessary	pembantu, penolong. 
Accessible	mudah dimasuki, mudab dicapai (didekati),
		 gampang terpengaruh, boleh kira. 
Accession	penaikan takhta, penambahan. 
Accessory	(alat, kelengkapan) tambahan,
		 yang menyertai sesuatu; 
dress accessories
		segala perlengkapan pakaian,
		 alatambah, alat pelengkap; 
accessory gland
		kilang tambahan.
Accidence	perubahan kata-kata berk dgn tatabahasa.
Accident	suatu kejadian; kemalangan, kecelakaan,
		 mala-petaka, nahas, malang; 
Accidental	kebetulan, tersasul; tidak disangka 
Accidentally	secara kebetulan, kesalahan, tidak sengaja.
Acclaim		bersorak, menyoraki, rnenyambut dgn meriah;
		 menabalkan. 
Acclamation	penerimaan dgn girang hati. sambutan,
		 penabalan; 
voted by acclamation
		diundi dgn suara..
acclimation	suai iklim. 
Acclimatize	membiasakan diri dgn iklim. 
Acclivity	lereng yang mencuram ke atas. 
Acoolade	tanda pemberian psngkat berbangsa.
Accommodate	menyesuaikan; memberi kesempatan, muat;
		 berdamai, menampung.
Accommodating	sudi menolong, bensifat lemah-lembut, 
Accommodation	penyesuaian; perdamaian; perumahan,
		 tempat kediamam; 
Accompaniment	penyertaan, muzik pengiring (mis. piano). 
Accompany	menyertai, mengikut, ikut serta, mengiringi,
		 menghantar, mengawani.
Accomplice	kakitangan atau yang bersubahat,
		 rakan sejenaysh.
Accomplish	mencapai, menyempurnaksn, melaksanakan,
		 mendapat, menyelesaikan. 
Accomplished	yang ahli, yang mahir (terutama dlm
		 bidang seni); sempurna, berbakat. 
Accomplishment	penyempurnaan, pencapaian, penyampaian; 
Accord		muafakat, persetujuan, kerelaan, sesuaian; 
to accord	menyetujui, merelai, menyesuaikan.
Accordance	persetujuan menurut, penyesuaian, kerelaan; 
in accordance with
	 	sesuai dengan
according	sesuai. 
Accordingly	sebab itu, oleh sebab itu, oleh kerana; 
Accordion	sebuah alat muzik, harmonika, akordion;
accordion doors
		pintu palas, 
accost		tegur sapa; 
to accost	menegur, menyapa, membuka bicara. 
Account		lapuran, pemberitaan, cerita; hitungan,
		 akaun; 
of little account
		atas tanggungan sendiri; 
on no account	sekali-kali tidak; 
to take into account
		menimbang, memperhitungkan;
		 mengambilkira 
accounts	perhitungan rugi-laba; 
to account for
		mengingat, mendalilkan,
		 mempertanggungjawabkan.
Accountable	bertanggungjawab, kena jawab.
Accountancy	hal kira-kita, ilmu akaun, hal memegang
		 buku kita-kira perniagaan. 
Accountant	akauntan, jurukira, pemegang buku kira-kira
		 perniagaan. 
Accounting	perakaunan. 
Accoutrements	perlengkapan askar. 
Accredit	mengirim duta dgn surat kepercayaan; 
to accredit	menganggap bahawa sesuatu disebabksn oleh
		 seorang.
Accredit	yang umum diterima dan dipercayai; 
accredited agent
		ejen yang bertauliah. 
Accrete		bertambah-tambah. 
Accreting soil	tanah mendatang. 
Accretion	hal tumbuh, percambahan. 
Accrue		bertambah banyak, berbunga; 
accrue liabilities
		tanggungan akan bayar.
Accruing	berakru.
Acculturation	baur-budaya. 
Accumulate	bertambah, menambahkan, mengumpulkan,
		 penambahan,
		 menghimpunkan,.bertimbun-timbun,
		 berlonggok.
Accumulation	pengumpulan, akumulasi, penambahan,
		 penghimpunan,
		 penimbunan. 
Accumulative	bertambah-tambah.
Accumulator	penghimpun letrik, bateri, pengumpul tenaga
		 letrik,
		 tabung tenaga; 
accumulator 	insulation, penebat sel pulihan. 
Accuracy	ketelitian, ketepatan, kesaksamaan, samaan,
		 betul,
		 kejituan; 
degree of accuracy
	 	darjah ketepatan.
Accurate	tepat, betul, saksama, teliti, selidik,
		 cermat, jitu.
Accursed	terkutuk, yang laknat, keparat, bedebah,
		 celaka.
Accusation	tuduhan, dakwaan, pengaduan. 
Accusatory	menuduh.
Accuse		menuduh, menyalahkan, mendakwa, mengadu.
Accused		pesakitan, yang terdakwa, yang dituduh. 
Accustom	membiasakan; 
Accustomed	biasa, menyesuaikan diri pd. 
Ace		daun sat dlm petmainan terup, as kartu;
air ace		seorang pahlawan penerbang; 
within an ace of
		hampit-hampir. 
Acephalous	yang tak berkepala. 
Acerbity	rasa masam; kemarahan, penggertakan.
Acerose		jejarum. 
Acetabulum	lesung. 
Acetaldehid	acetaldehgde.
Acetate		asitat.
Acetic		yang berk dgn cuka, cuka belanda, spt,
		 cuka.
Acetone		asiton.
Acetous		yang bersifat cuka, masam. 
Acetyicholine	asitikolin. 
acetylene gas	karbit, asitilen. 
Ache		sakit; menderita sakit, merasa sakit; 
Headache	pening, sakit kepala; 
to ache		sakit, senak.
Ache		nama huruf H, akin (buah). 
Achieve		mencapai, menyelesaikan, mendapat. 
Achievement	kecapaian, kepandaian, hasil, kejayaan; 
achievement age
		umur pencapaian. 
Achlamydeous	bogel (bunga). 
Achromatic	tidak berwarna. 
Achromatism	kurang keromat.
Acid	asam, 	ketar, cuka, asid, hamud. asam; 
acid test	uji asid, batu uji, masam, kelat,
		 cuka getah,
		 asam belerang. 
Acidic		berasid.
Acidify		menjadi masam; mengubahkan supaya menjadi
		 asam,
		 mengasidkan.
Acidimetry	kaji sukat asid. 
Acidity		kadar, asam, kemasaman, keasidan. 
Acidolysis	urair berasid, acidophil, acitasid, acinus,
		 gelembung; 
acidolysis lumen of
		liang gelembung.
acid-test	ujian genting, ujian-mampu.
Acknowledge	mengakukan, membenarkan, mengakui sanggup;
		 memberitahukan, memaklumkan, 
to acknowledge receipt
		memaklumkan penerimaan.
acknowledgement
	 	pengakuan, penetapan, penerimaan,
		 tanda terima kasih, penghargaan. 
Acme		puncak, kemuncak.
Acmite		akemait. 
Acne		jerawat, bintit, bintil, puru.
Acolyte		pembantu pd upacara agama. 
Acorn		benih atau bush pohon ek, buah berangan
		 babi.
Acoustic	berk dgn bunyi atau pendengaran; 
acoustic mine	periuk api laut yang diletusi dgn jalan
		 gelombang
		 bunyi; 
acoustics	ilmu pengetahuan bunyi, ilmu suara; 
acoustic nerve	saraf pendengar.
Acquaint	berkenalan dgn, kenal biasa dgn; 
to acquaint	memperkenalkan; 
to acquaint oneself with
		mengenal, berk dgn,
		 membiasakan din.
Acquaintance	perkenalan; kenalan. 
Acquiesce	menyetujui dgn tidak berkata,
		 menerima (tanpa membantah).
Acquiescene	persetujuan (pengabulan) dgn tidak berkata,
		 kesudian.
Acquifer	tanah ucul. 
Acquire		mencapai, memperoleh, mempunyai, mendapat; 
acquire by implied grant	
		memperolehi dgn pemberian yang
		 disifatkan ada; 
acquirement	pendapatan, perolehan.
Acquisitive	yang mencapai atau memperoleh, berhasrat
		 memperoleh, 		 memilik; 
acquisitive instinct	naluri memperolehi.
Acquit		menerangkan orang itu tidak berdosa,
		 membebaskan,
		 melepaskan; 
to acquit oneself well
		berkelakuan baik, melakukan diri
		 dgn baik, dibebaskan.
Acquittal	kelepasan, perlepasan, pelunasan, pembebasan.
Acquittance	pembayaran hutang, pelunasan; penyelesaian.
Acre		ukuran tanah, ekar.
Acreage		jumlah ekar dlm. sebidang tanah.
Acribology	akniboloji.
Acrid		asam, tajam, pedas, pahit, mencucuk hidung.
Acriflarine	akniflavin. 
Acrimonious	tajam, pedas, bengis. 
Acrimony	sifat tajam (pedih); perkataan tajam.
Acrobat		akrobat, penambul, gerakan badan. 
Acrolein	akrolin.
Acrogenous	tumbesar di hujung. 
Acropetal	arah ke puncak. 
Acrophony	akrofoni. 
Acroscopic	arah ke puncak.
Across		lintang, malang; ke seberang; 
to come across	menemui, ketemu, bersua dgn sesuatu; 
to take across	menyeberangkan; 
with arms across
		berdakap tangan, melintangi,
		 menyeberangi.
Act		peel, perbuatan; tindak, adigan, babak; akta,
		 undang-undang; 
to act		berbuat, bertindak, berkelakuan, melakunkan,
		 berlakun, pemangku, mengada-ngada,
		 mengambil peranan; akta. 
Acting		merangkap, pengganti; memangku
acting as	berlakun sebagai, melakunkan.
Actinide	aktinid,
actinide element
		unsur aktinid.
Actinium	aktinium mengambil peranan. 
Actinomorphic	samukur pancala. 
Actinism	keaktifan. 
Actimometer	jangka akting. 
Action		perbuatan, pergerakan, tindakan, pekerjaan,
		 usaha; 
to take action	mengambil tindakan, turun tangan; 
in action	sedang benjuang, 
		dlm perjuangan (pertempuran)
		 tindakan jisim.
Activate	menggiatkan, menghidupkan, menggerakkan,
		 cergas; 
activate bud	mata tunas cergas; 
activate volcano
		gunung berapi hidup.
Activation	penggerakan, pergiatan; 
activation energy
		tenaga kecerdasan. 
Active		giat, berusaha, ringan tangan, cergas,
		 sibuk, gesit, aktif.
Activism	dasar tindak cergas, dasar aktivis, 
Activity	kegiatan, usaha kesibukan, keaktifan,
		 aktiviti, gerak-geri; keramaian.
Activities	tindakan, usaha, kegiatan, ringan tulang,
		 rajin, cergas, hidup, aktif; 
practical activities
		gerakerja amalan.
Actor		pemain, peranan, anak bangsawan, seniman,
		 pelakun laki-laki, aktor.
Actress		seniwati.
Adage		pepatah
adamant		keras hati
adapt		menyesuaikan.
able		dapat disesuaikan.
ability		kuasa penyesuaian.
add		tambah; campur; jumlahkan.
adder		sejenis ular kecil yang berbisa.
addict		penagih. menagih, ketagih. penagihan.
		 Menyebabkan, penagihan.
addition	campur; tambahan; lanjutan;
		 perbuatan menambah.
additive	bersifat tambah.
addle		bingung,. telur tembelang.
adress		memberikan ucapan, mengirimkan (surat),
		 menujukan (amanat, pesanan);
		 2. menumpukan 
		perhatian kpd, menyibukkan diri dgn. n 1.
		 alamat;
		 2. amanat, pidato. syarahan, ucapan:
		 3. cara bercakap dan kelakuan sso;
		 4. memikat hati, memujuk, merayu, mencumbu.
address		alamat (surat); syarahan; pidato.
Adduce		mengemukakan, menunjukkan (alasan, bukti,
		 contoh, dll).
adept		orang yang mahir, cekap, pandai.
adequate	cukup; memadal.
adequacy	kecukupan
adhere		melekat; menganuti, mengikuti (I); mentaati,
		 setia kpd. kesetiaan, ke-taatan, pengikut,
		 penyokong.
adhesion	lekatan
adhesive	bersifat pelekat; pelekat.
adjacent	hampir; bersebelahan,
adjective	kata sifat; adjektif.
adjourn		membubarkan, menangguh, menunda, bersurai.
adjudge		menghukumkan.
adjudicate	menghukumkan, mengadili.
adjust		betulkan; selaraskan.
adjutant	ajutan.
ad lib		sekehendak hati. Tanpa persediaan.
administer	menyelenggarakan. mentadhir. mengurus.
		 melaksanakan;
		 memberi (ubat)
admiral		laksamana.
admire		berkenan; menggemari.
admission	kemasukan.
admit		beri masuk; mengaku.
admittance	kemasukan.
admonish	menegur, menasihati.
ado		kesusahan, kesibukan.
adolescent	remaja, belia yang berumur antara 13 hingga
		 20 tahun.
adopt		guna; angkat, mengangkat anak. meniru-niru,
		 mengambil idea.
adopted		anak angkat.
adore		puja; kasih benar.
adorable	sangat menarik.
adoration	pujaan, pemuja.
adorn		hiasi, menghiasi, mengadun
adrift		hanyut; terapung- apung.
adroit		handal. tangkas
adult		orang dewasa.
adulterate	menjadikan tidak tulen, merendahkan mutunya.
adultery	zina.
adulterer	lelaki yang berzina.
adulteress	perempuan yang berzina.
advance		mara, maju, mendahului; pinjaman: cengkeram;
		 kemaraan.
adverb		rupa kata; kata keterangan.
adverse		berlawanan. bertentangan, kurang baik,
		 tidak sesuai.
adversary	lawan, musuh.
adversity	keadaan malang, kesusahan.
adversary	musuh.
advertise	iklankan.
advice		nasihat.
advise		nasihatkan: mengesyorkan.
advocate	penganjur; peguambela.
advokat		membela, menyokong, menganjur.
adze		beliun. kapak.
aeon		jangka masa tak terkira lamanya.
aerate		mendedahkan kpd angin(udara).
aerial		berkenaan udara: khayalan; berkenaan kapal
		 terbang, dawai utk menghantar atau menerima 
		 isyarat radio.
aesthetic	estetik. berkenaan dgn penghargaan keindahan
		 dll
aerodrome	padang terbang.
aeroplane	kapal terbang.
afar		jauh
affable		peramah, ramah-tamah.
affability	keramahan.
affair		hal-ehwal; perkara; urusan; peristiwa.
		 perusahaan: kejadian.
affect'		memberi kesan, mempengaruhi; mengharukan,
		 yang mengharukan.
affection	cinta, kasih.
affidavit	surat sumpah.
affiliate	mengangkat sbg ahli, rakan:, gabungan
affiliation	penggabungan, penyatuan.
affinity	tali persaudaraan; kecenderungan menarik.
affirm		mengesahkan. pengesahan, kenyataan yang
		 sebenar.
affix		membubuh, melekatkan.imbuhan, memasangkan.
Afflict		mendukacitakan, menyakiti, menyebabkan
		 penderitaan.
affluent	kaya, makmur, mewah.
affluence	kekayaan, kemakmuran, kemewahan.
afford		mempunyal (masa,wang) yang cukup utk
		 sesuatu;
		 sanggup; dapat, menghasilkan, menyediakan.
afforest	menghutani, menjadikan hutan.
affray		rusuhan, keributan, perkelahian, pergaduhan.
affront		celaan, cacian; mencela,
afield		di padang, di kebun. di rantau 
		(jauh dr rumah).
afire		kena bakar, terbakar.
aflame		berapi-api, bernyala-nyala, berpijar-pijar,
		 terbakar.
afloat		berjalan kaki; sedang berlaku.
afoot		sedang berlaku.
afraid		takut, khuatir.
afresh		dgn cara yang baru,mulai lagi,sekali lagi,
		 segar.
aft		pada buritan kapal.
after		sesudah: kemudian, selepas
aftermath	selepas kejadian, hasil dari sesuatu
		 kejadian, lanjutan.
afternoon	lepas tengah hari.
afterwards	selepas itu, kemudian, kelak,
		 nanti selanjutnya, sesudah itu.
again		sekali lagi, lagi, ulang.
against		lawan dengan; kepada; bertentang.
age		umur; zaman.
aged		tua; berumur.
agency		agensi.
agenda		perkara yang hendak dimesyuaratkan; acara,
		 agenda.
agent		wakil; pegawai; agen.
Ago		dahulu: lepas.
agony		sengsara.
agree		bersetuju; sudi; padan.
agreement	persetujuan; persesualan; perjanjian.
agriculture	pertanian.
aground		tersadai; terkandas.
ahead		diharapkan; dahulu.
aid		tolong: bantuan.
aim		tuju; tujuan, matlamat
aimless		tidak bertujuan
aimlessly	dengan tidak bertujuan.
air		udara.
aircraft	kapal terbang.
air gun		senapang angin.
airy		berangin.
ajar		terdedah; terbuka.
alarm		bunyi amaran, semboyan; kejutan, alat yang
		 memberikan amaran.
alas		aduhai, wahai.
albatross	burung putih yang besar di Lautan Selatan &
		 Pasifik.
albeit		walaupun, sungguhpun.
albino		manusia atau binatang yang dilahirkan tanpa
		 bahan pewarna semulajadi di kulit, rambut
		 atau mata.
album		album.
albumen		putih telur, albumen.
alchemy		alkimia, kimia dahulu kala.
alcohol		minuman keras; alkohol,
alcove		lekuk di tembok.
ale		bir
alert		berjaga-jaga; pantas, berwaspada.
alfalfa		sejenis rumput.
alga		alga
algebra		pengajian akan sifat-sifat nombor dgn
		 menggunakan tanda-tanda matematik,
		 algebra.
alias		nama lain.
alien		orang asing.
alight		turun: hinggap,bernyala. berseri.
align		membariskan, menyusunkan:
		 mengadakan persetujuan.
alike		serupa.
aliment		makanan, berkenaan makanan & pencernaan,
		 saluran penghadaman
alimony		nafkah yang diberikan oleh suami kpd
		 bekas isterinya.
alive		hidup, bernyawa.
alkali		benda yang boleh meneutralkan asid utk
		 menjadikan garam.
all		semua; sekalian; segala; semua orang;
along		sepanjang.
allay		mengurangkan rasa sakit,
		 meredakan (perasaan takut).
allege		mengaku.
allegation 	tuduhan.
allegedly	spt yang dituduh.
allegiance	taat setia, kesetiaan.
allegory	kiasan. ibarat; alegori.
allegro		cepat dan rancak (muzik)
allergy		hal terlalu senstif kpd makanan, debunga,
		 ubat dll hingga menyebabkan penyakit.
alleviate	mengurangkan (sakit.perasaan takut dli)
alleviation	pengurangan.
alley		jalan kecil, lorong
alliance	permuafakatan, persekutuan (orang, keluarga,
		 negara).
alligator	sejenis buaya (di Amerika).
allocate	untukkan.
allocation	peruntukan
allot		bahagi-bahagikan.
allow		benarkan; izinkan.
allowance	elaun.
alloy		pancalogam: aim.
almond		badam.
always		selalu; sentiasa.
amalgam		sebarang campuran lembut.
amateur		amatur, orang yang bukan profesional.
amateurish	tidak mahir, tidak profesional,
		 tidak sempurna.
amatory		berkenaan kasib.
amass		himpun; timbun.
amaze		menghairankan; menakjub
amazon		pahlawan wanita dalam mitologi Scythia;
		 wanita gagah.
ambassador	duta.
ambassadress 	duta wanita, isteri duta.
ambidextrous	boleh menggunakan kedua dua belah tangan
		 dgn cekap.
ambidexterity  kebolehan ini.
ambient		sekeliling, sekitaran.
ambiguous	dgn dua atau lebib erti, yang menyangsikan,
		 tidak jelas.
ambiguity	hal tidak jelas maknanya
ambition	cita-cita; hasrat; azam
ambulance	ambulans.
ambush		serang hendap, perangkap, menyerang hendap.
ameliorate	menyempurnakan, mengelokkan
amen		amin, kata yang digunakan pd akhir doa.
amenable	bertanggungjawab (kpd undang-undang),
		 tertakluk (kpd ujian).
amend		pinda, meminda undang-undang. mengubah.
amaenity	keenakan, kenyamanan (tempat.
		 cara hidup dll).
amethyst	batu permata berwarna biru atau ungu.
amiable		lemah lembut, peramah.
amiability	keramah-tamahan.
amid		di tengah-tengah; di antara.
amir		gelaran yang digunakan untuk
		 setengah-setengah raja Islam.
amity		persahabatan
amidst		di antara.
ammeter		jangka ampere; ammeter.
ammonia		gas tak berwarna yang keras baunya; ammonia.
ammunition	peluru, ubat bedil; kelengkapan atau
		 peralatan tentera.
amnesia		kehilangan ingatan.
amnesty		pengampunan beramai-ramai.
amoeba		organisma akuatik yang mempunyai hanya
		 satu sel.
among (st)	diantara; dikalangan; salah-satu.
amoral		di luar moral.
amorous		penuh berahi.
amorphous	tidak mempunyal bentuk tertentu; amorfus.
amount		jumlah.
amour		percintaan.
ampere		unit sukatan elektrik.
amphibian	amfibia; binatang yang boleh hidup di air
		 dan di darat;
		 kenderaan dll yang boleh bergerak
		 di air dan di darat.
amphibious	bersifat amfibia.
ample		luas: cukup, banyak, lebih dari cukup.
amplify		menguatkan, membesarkan (bunyi, suara)
mplification	pembesaran, penguatan (bunyl dll).
amplifier 	penguat (alat muzik)
amputate	memotong. mengerat (anggota tubuh)
amuck 		mengamuk. amulet azimat, tangkal.
amuse		menyukakan; menyenangkan.
amusement	kesukaan; hiburan: keseronokan.
an		satu; suatu; Se.
anachronism	orang atau perkara yang tidak sejajar
		 dgn sesuatu masa; kesalahan kronologi.
anaconda	sejenis ular besar (Amerika Selatan).
anaemia,	anemia kekurangan sel darah merah.
anaesthesia 	kelalian. kehilangan rasa.
anaesthetic 	ubat bius.
anaesthetist  doktor bius. 
anaesthetize  membuat supaya lali.
analgesia	lali, kebas.
analogy		kiasan, ibarat: analogi.
analyse		mencerakin, mengkaji secara teliti:
		 menganalisa.
analysis	cerakinan, analisa. Kajian teliti.
analyst		penganalisa.
anarchy		ketiadaan pemerintahan; anarki.
anarchist	penganut faham anarki.
anathema	kutukan, laknat.
anatomy		struktur tubuh: anatomi.
ancestor	moyang.
ancestral	berkenaan nenek-moyang.
ancestry	jalur keturunan.
anchor		sauh.
anchovy		ikan bilis.
ancient		lama: tua: purbakala.
and		dan: dengan.
nemone		bunga hutan berbentuk spt bintang.
anew		sekali lagi, dgn cara baru.
angel		malaikat.
anger		kemarahan: kemurkaan; marah.
angle1		sudut; penjuru: sudut pandangan: pendapat.
angle 2		memancing ikan.
angling		perbuatan tnt.
angry		marah.
anguish		kesengsaraan, penderitaan (mental).
angular		mempunyai sudut.
animal		binatang: haiwan.
animate		bernyawa, hidup, menghidupkan, menggiatkan.
animation	penggiatan: kaedah menghasilkan gambar yang
		 bergerak.
animosity	perasaan benci
ankle		mata-kaki; buku lali.
annals		sejarah; hikayat.
anniversary	ulang tahun.
announce	isytihar; hebahkan; umumkan.
announcement	pengumuman
announcer	juruhebah; juruacara.
annoy		menyakitkan hati, kacau
annoyance	kacauan
annual		tahunan.
annually	pada tiap-tiap tahun.
another		yang lain; suatu lagi.
answer		jawab; sahut; balas.
ant		semut.
antagonism	pertentangan, permusuhan
antagonist	penentang, musuh, lawan.
antagonize	memusuhi, melawan.
ante		awalan yang bermaksud sebelum.
antecedent	peristiwa sebelumnya.
antedate	membubuh tarrkh lebib awal drpd yang
		 sebenarnya; sebelum waktunya.
antelope	kijang.
Antenatal    sebelum bersalin.
antenna		sesungut serangga; kawat utk menyiar
		 atau menerima isyarat radio; antena.
anterior	yang dahulu (masa, kedudukan)
anthem		gubahan lagu biasanya utk koir.
anather		cepu debunga.
anthology	kumpulan cerita pendek (sajak dll);
		 antologi.
anthrax		penyakit lembu dan kambing (bahaya
		 kpd manusia).
anthropoid	spt manusia.
anthropology  	kajimanusia; 
antropologist  ahli antropologi.
anti      awalan yang bermaksud menentang, melawan.
anti-aircraft  utk menentang kapal terbang musuh.
antibiotic   bahan yang boleh membunuh bakteria.
antibody	protein dlm tubuh yang mempertahankan
		 tubuh.
antic		telatah. lawak.
anticipate	menduga. menjangka: mendahului.
anticipation	jangkaan, dugaan.
anticlimax	sesuatu yang tidak sehebat spt yang
		 diharapkan:
anticyclone	sistem angin yang berputar keluar dr
		 kawasan dgn tekanan udara yang tinggi.
antidote	penawar.
anti-freeze	bahan yang mengurangkan takat beku cecair
		 (dim radiator kereta).
antimony	logam antimoni.
antinomy	ketidaksesuaian dlm undang-undang dll.
antipathy	perasaan benci;
antique		kolot, antik, barang purba, barang antik.
antiquary	orang yang mengkaji atau mengumpul barang
		 antik.
antiquated	ketinggalan zaman, kuno.
antiquity	zaman kuno, masa purbakala.
antisocial	tidak suka bergaul dgn orang lain.
antler		tanduk rusa
antonym		kata lawan; antonim.
anus		dubur.
anvil		pelandas; besi alas buat menukul.
anxiety		khuatir; was-was.
anxious		cemas; was-was; bimbang.
any		sebarang.
anybody		barangsiapa; sesiapa.
anything	sebarang benda: apa-apa.
anywhere	barang di mana: di mana-mana.
apart		berasingan; ke sebelah:
apartheid	aparteid, dasar pemisahan bangsa
		 (terutama di Afrika Selatan dahulu).
apartment	rumah pangsa harga sederhana..
apathy		sikap tidak peduli; sikap tidak minat.
apathetic	tak pedull.
ape		beruk besar yang tak berekor: pengajuk.
		 Mengajuk (kelakuan orang lain).
apish		spt beruk.
aperture	bukaan, lubang (pd kamera dll).
apex		kemuncak, mercu.
aphasia		kehilangan kebolehan bercakap (akibat
		 kecederaan pd otak).
aphid,aphis	serangga tumbuh-tumbuhan.
aphorism	pepatah.
apiary		tempat pemeliharaan lebah.
apiculture	pemeliharaan lebah.
apiece		sebiji. sebuah, sekeping, tiap-tiap
		 seorang, masing-masing.
aplomb		keyakinan penuh pd diri sendiri.
apocalypse	wahyu (dr Tuhan).
apologize	minta maaf.
apology		maaf.
apoplexy	kehilangan kuasa utk merasa, bergerak,
		 di-sebabkan oleh sesuatu kecederaan
		 pd pembuluh darah dlm otak;
		 apopieksi.
apostasy	perihal meninggalkan agama. murtad.
apostate	orang murtad.
apostrophe	tanda '.
apparatus	radas.
appeal		merayu.
appear		tersiar; kelihatan; keluar, muncul,
		 nampak, hadir
appearance	keterampilan
appease		menenangkan. mententeramkan, melegakan,
		 memuaskan rasa lapar.
appellant	orang yang membuat rayuan
appellation	nama, gelaran.
append		menambahkan. melampirkan kpd.
appertain	berkaitan dgn.
appetite	selera; nafsu makan, keinginan.
appertizer	pembuka selera.
appetizing	yang membangkltkan selera makan.
applaud		memuji (terutama dgn tepuk tangan).
applause	tepukan tangan, persetujuan
apple		buah epal.
application	permintaan; surat permohonan.
apply		minta; pohon: pasang: bubuh.
appoint		melantik.
appointment  	pelantikan, temujanji.
apportion	membahagikan.
apposite	tepat, sesuai.
appraise	menilaikan.
appraisal	nilaian.
appreciate	menghargai, menikmati; bertambah (nilainya).
appreciable	yang boleh dilihat (yang ketara).
appreciation	penghargaan; kenaikan nilai (tanah dll).
apprehend	menangkap, menahan; memaham: mengerti;
		 merasa takut, waspada.
apprehensible  yang dapat difahami. 
apprehension  fahaman ketakutan; kecemasan; penangkapan.
apprehensive  cemas, khuatir.
apprentice	pelajar (dlm satu kemahiran pertukangan);
		 perantis. bekerja sbg perantis.
approach    mendekati, menghampiri, pendekatan
approbation	izin, persetujuan, perkenaan.
appropiate	sesuai, padan, patut. memperuntukkan (wang);
		 mengambil sbg milik sendin.
approval	kebenaran; kelulusan; persetujuan; keizinan.
approve		luluskan; izinkan.
aqualung	alat pernafasan bagi penyelam.
aquamarine	hijau kebiru-biruan.
aquaplane	papan di mana orang berdiri sambil ditunda
		 oleh motobot laju.
aquaregia	campuran asid yang boleh melarutkan emas.
aquarium	akuarium.
aquatic		berkenaan dgn air (hidupan); dilakukan di
		 air, sukan air.
aqueduct	saluran air buatan.
aquiline	spt burung helang.
arbiter		hakim, pengantara, pendamai.
arbour		tempat teduh di antara pokok-pokok di taman.
arc		lengkok; arka; arca, nyahcas yang bercahaya
		 di antara elektrod-elektrod. 
Arcade		lorong yang berbumbung dgn kedai-kedai di
		 kedua belah
Arcadian	sederhana.
arcane		berkenaan rahsia, mistri.
arch		pintu gerbang.
archaeology	kajipurba.
archaeologist  ahli kajipurba.
archaic		purba, kuno.
archaism	bahasa kuno (penggunaannya).
archangel	malaikat utama.
archibishop   ketua paderi.
archdeacon	penolong ketua paderi
archduke	gelaran bagi anak Maharaja Austria.
archer		pemanah.
archery		ilmu memanah.
archetype	sesuatu yang asli dlm bentuk asal.
archipelago	gugusan pulau
architect	jurubina: arkitek.
archies		tempat menyimpan rekod yang bersejarah:
		 arkib
arctic		kawasan Kutub Utara, artik
ardent		bersemangat, berminat
arduous		susah, sukar, payah.
are		ialah.
area		luasnya: kawasan.
arena		gelanggang; medan.luasnya: kawasan.
argent		perak atau warnanyagelanggang; medan..
		 Logam perak.
argon		satu gas tak aktif.perak atau warnanya.
		 Logam perak.
argosy		kapal dagangan yang bsatu gas tak aktif.
		 esar.
argot		slanga,kapal dagangan yang besar.
arecanut	buah pinang.slanga,
argue		bertengkar, memberbuah pinang.i alasan;
		 berbantah: berbincang. berhujah
argument	pertengkaran; perbabertengkar,
		 memberi alasan; berbantah:berbincang.
		 berhujahlahan, penghujahan,
		 berbalas pendapat
arise		terbit: bangkit.pertengkaran; perbalahan,
		 penghujahan, berbalas pendapat
aristocracy	pemerintahan oleh gterbit: bangkit.
		 golongan bangsawan.
aristocrat	orang bangsawan.pemerintahan oleh golongan
		 bangsawan.
aristocratic	berkenaan golonganorang bangsawan.
		 bangsawan.
arithmetic	ilmu kira~kira.berkenaan golongan
		 bangsawan.
ark		bahtera Nabi Nuh.
arm		lengan: senjata.
arm		senjata; cabang perkhidmatan tentera,
		 lambang yang digunakan oleh tentera,
		 bangsawan, universiti dll.
arm-pit		ketiak.
army		bala tentera: angkatan tentera darat.
arnica		sejenis tumbuh-tumbuhan; ubat yang dibuat
		 darinya.
aroma		bau wangi; harum, wangi.
around		berkeliling; di sekeliling
arouse		membangkitkan.
arpeggio	pembunytan not-not muzik (secara menaik)
		 dgn cepatnya.
arraign		menuduh.
arrange		atur; susunkan.
arrant		betul-betul, sama sekali.
array		mengaturkan askar (utk berperang);
		 menghiaskan diri.
arrangement  	aturan; susunan.
arrears		tunggakan.
arrest		tangkap; tawan.
arrive		sampai; tiba.
arrival		ketibaan.
arrogant	angkuh, sombong.
arrogance	kesombongan.
arrogate	menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya.
arrow		anak panah.
art		kepandaian: kesenlan.
artery		urat darah.
article		benda; fasal; majalah.
artist		jurulukis; seniman; pelukis.
as		seperti; sebagai.
as if		seolah-seolah.
ascend		mendaki; naik.
ascesdant	yang menaik (dlm astronomi dan
		 astropologi); utama.
ascension	hal menaik.
ascent		pendakian, kenaikan.
ascertain	selidik; memastikan.
ascetic		pertapa.
ascorbic	asid askorbik, vitamin C.
ascribe		menganggap sbg sebab.
asepsis		ketiadaan kuman. aseptic tiada kuman.
asexual		tanpa seks.
ash		abu.
ashamed		berasa malu.
ashore		di atas daratan; mendarat.
aside		ke sebelah; ke samping.
ask		minta; tanya.
asleep		sedang tidur.
aspect		aspek. rupa, paras.
asperse		memburuk, memfitnah.
asphalt		minyak tar yang hitam yang digunakan utk
		 membuat jalan raya dll.
asphyxia	kekurangan udara dlm paru-paru, kelemasan.
aspire		bercita-cita. ingin, berhasrat.
aspirant	orang yang bercita-cita.
aspirate	bunyi "h" yang disuarakan; menyebut "h" dgn
		 hembusan nafas yang keras.
aspiration	cira-cita, hasrat; hembusan nafas.
aspirin		aspirin, aspirin, ubat utk melegakan.
ass		keldai.
assail		menyerang.
assassin	pembunuh (biasanya diupah):pembunuh upahan.
assault		serang secara tiba-tiba.
assemble	berkumpul; berhimpun: dihimpun.
assembly	perhimpunan: bersidang.
assent		persetujuan, bersetuju, berkenan.
assert		menuntut: mendakwa; menegaskan.
assess		mentaksirkan, taksiran. penilaian.
asset		harta ; sesuatu (atau seseorang) yang
		 berguna.
assist		tolong; bantu
assistance	pertolongan.
associate	bersekutu; bersahabat; berdamping; kawan;
		 sahabat; taulan.
assistant	penolong, pembantu.
association	persatuan: pertubuhan.
assorted	beraneka jenis: pelbagai.
asthma		lelah; mengah.
astonished	menghairankan; tercengang.
astray		sesat.
astride		terkangkang.
astringent	[bahan) yang mengecutkan tisu badan:
		 (kelakuan, hidup) yang keras, sederhana.
astrology	ilmu nujum: ilmu kaji bintang.
astronaut	angkasawan.
at		di; pada.
athlete		ahli sukan.
atlas		buku peta: atlas.
atmosphere	udara; suasana; atmosfera.
atom		zarah; atom.
attache		atase, pengawas di kedutaan.
attack		serang: langgar: serbu.
attain		dapat; peroleh.
attempt		cuba: percubaan.
atttend		menghadiri: melayani.
attendance	kedatangan: kehadiran.
attendant	pengiring; dayang-dayang; pembantu.
attention	jagaan; ingatan.
attire		pakaian.
attract		pikat; menarik.
attractive	menarik; memikat hati.
auction		lelong: lelongan.
auctioneer	tukang lelong.
audience	penonton. para hadirin.
audio		perakaman dan penghasilan bunyi.
audit		audit.
audition	uji bakat untuk memilih pelakon/penyanyi.
auditorium	bhg bangunan yang diduduki oleh penonton:
		 auditorium.
auditory	berkenaan dgn pendengaran (telinga).
auger		penggerek lubang.
augment		menambahkan, membesarkan.
augur		pegawai agama
aunt		emak saudara.
au pair		gadis (dr negara asing) yang membantu
		 kerja dlm rumah.
aura		suasana ghaib.
aural		berkenaan organ pendengaran.
auricle		bhgn luar telinga, serambi jantung.
auricular	berkenaan telinga.
aurora		cahaya berwarna warm
borealis	yang kelihatan di langit kawasan
		 Kutub Utara.
auspice		tanda.
auspicious	tanda baik, bertuah.
austere		(berkenaan kelakuan orang) yang keras,
		 cara hidup yang sederhana.
australb	berkenaan selatan, berkenaan Australia.
aurtarchy	kekuasaan mutlak.
autarky		hal mencukupi utk keperluan sendiri.
authentic	boleh dipercayai, betul, sah.asli, sejati.
author		pengarang buku: penulis.
authority	kuasa: pihak berkuasa.
automatic	berfungsi sendiri; otomatik.
autumn		muslin luruh; musim gugur.
avenge		membalas dendam; pembela.
avenue		jalan raya yang lebar; cara mencapai
		 sesuatu matlamat.
aver		mengesahkan.
average		purata, sederhana, biasa.
averse		enggan. tidak rela.
aversion	kebencian; orang atau benda yang dibenci.
avert		mengelakkan, menghindarkan;
		 memalingkan muka.
aviary		tempat pemeliharaan burung.
aviation	penerbangan kapal terbang.
aviator		juruterbang.
avid		penuh keinginan, tamak.
avokado		buah avokado.
avocation	pekerjaan sambilan.
avocet		burung randai berparuh panjang.
avoid		jauhi; elakkan.
avoidable	boleh dihindarkan, boleh dielakkan.
avoirdupois	sistem timbangan Inggeris.
avouch		menjamin.
avow		mengakuikan.
avoncular	seperti bapa saudara: seperti seorang
		 pak cik yang penyayang.
await		menanti: menunggu.
awake		bangun dari tidur: jaga.
aware		sedar; tahu.
awash		disimbahi (air).
away		keluar; jauh.
awe		perasaan hormat serta takut; menakjubkan
aweigh		terangkat; mengangkat sauh (tergantung
		 hampir ke dasar)
awesome		takut; ngeri: menimbulkan rasa hormat
		 bercampur takut dan memuja.
awestricken	terkejut; gementar; penuh dengan kekaguman.
awful		dahsyat.
awhile		buat sementara; sekejap.
awkward		kekok; janggal.
awl		pengorek.
awning		sengkuap; pelindung seperti atap.
awry		tersalah; bengkok ke suatu arah.
axe		kapak.
axis		paksi; paku; alam.
axle		batang tempat berputarnya roda;
		 gandar roda.
axiom		kebenaran atau prinsip yang diterima umum;
		 aksiom.
axiomatic	tentang; tidak dapat disangkal.
aye		ya
azalea		tumbuhan belukar berbunga.
azImuth		azimut.
Aztec		bangsa dayak Mexico dahulu kala.
azure		biru langit

B

baa		bunyi kambing
babble		merepek; meronyeh; berleter;
		 percakapan yang bukan-bukan; leteran.
baboon		mawas, sejenis kera besar (Afrika).
baby		bayi; kanak-kanak.
bachelor	bujang; teruna, lelaki yang belum beristeri;
		 pemegang ijazah pertama, sarjana muda.
back		belakang; balik.
bacon		daging babi yang telah diasap atau
		 digaramkan.
bacterium	kuman, bakteria (bentuk, jamak, bakterla).
bacteriology  kajikuman. 
Bacteriologist pengkaji kuman.
backwards    mengundur; ke belakang.
backbone	tulang belakang.
bad		jahat; rosak: buruk.
bade		lihat bid.
badge		lencana, sst yang menandakan mutu (pangkat,
		 keadaan dll)
badger		sejenis binatang yang tinggal di dim lubang
		 di tanah; megganggu, mendesak.
badminton 	bulu tangkis, badminton.
baffle		membingungkan menggugupkan:,plat/ papan
		 atau lain-lain alat yang digunakan
		 utk mengawal aliran bendalir dll.
bag		kampit: pundi-pundi; beg.
baggage		barang-barang yang dibawa dlm perjalanan;
		 barangan.
bail		Wang jaminan sbg cagaran kpd mahkamah
		 bhw org yang dituduh akan hadir
		 ke mahkamah.
bailiff		pegawal yang menjalankan perintah mahkamah.
bait		mengumpan, menyiksa; umpan, sesuatu yang
		 digunakan utk memerangkap.
bake		memasak (kek dll) di dlm ketuhar,
		 menjadikan keras secara memanaskan.
baker		orang yang membuat roti.
bakery		tempat membuat roti.
balance		keadaan seimbang. dacing, neraca. timbang,
		 baki.
balcony		serambi; anjung kecil di sisi tingkat atas
		 rumah.
bald		botak, tidak berambut, tidak berbulu,
		 tandus..
bale		bail
bale		bungkusan; membungkus.
ball		bola, pesta tari-menari; .
ballad		balada (lagu).
ballast		pemberat (dim kapal); batu kerikil utk
		 dasar jalan raya atau landasan keretapi;
		 pengalaman dll yang menenangkan fikiran.
balloon		belon.
bamboo		buluh.
ballot		undi sulit, kertas undi: mengundi
		 (dgn kertas undi), undian.
balm		minyak sapu, minyak param, minyak gosok.
balsa		pohon balsa (sejenis pohon dgn kayu yang
		 ringan).
balsam		minyak sapu, minyak param, pokok yang
		 menghasilkan balsam.
bamboo		buluh, aur.
ban		mengharamkam, pengharaman.
banal		biasa.
banana		pisang.
band		jalur. pita, lapik kain,.pancaragam,
		 kumpulan pemain muzik, membalut atau
		 mengikat dgn pita atau tali,
		 menggabungkan.
bandage		membalut, kain pembalut.
bandanna	kain yang mempunyai bintik-bintik berwarna
		 (sapu tangan).
bandit		penjahat: penyamun.
bandy		pengkar, kakinya pengkar.
bane		punca kemusnahan, racun.
bang		memukul atau menutup dgn kuat, dentuman, 
bangle		gelang tangan. atau gelang kaki.
banish		buang negeri, buang daerah, buang ketempat
		 lain sebagai hukuman.
banisters	susuran tangga.
banjo		sejenis alat muzik.
bank		tebing sungai. beting, benteng; bercondong,
		 bergantung.
bank		bangunan tempat urusan Wang; bank,
blood bank	bank darah.
bankrupt	muflis. bankrap.
banner		panji-panji, bendera, lambang, sepanduk,
		 kain rentang.
banquet		majlis makan, jamuan.
bantam		ayam katik.
banter		gurau senda, bergurau senda.
baptism		satu upacara dalam agama Kristian.
baptize		perbuatan melakukan satu upacara agama
		 kristian.
bar		rintangan: batang: kedai minuman keras.
barb		cangkuk pd mata panah, kail dll., duri.
barbarian	org yang tdk bertamadun, biadab.
barbaric 	spt biadab. 
Barbarism	ciri tdk bertamadun.
barbarity	keganasan.
barbarize	menjadi kejam, menjadi ganas.
barbarous	zalim: bengis.
barbecue	majlis makan dgn hidangan daging panggang,
		 memanggang daging.
barber		tukang gunting rambut.
barbiturate 	ubat penenang saraf.
Bard		penyair, penyajak.
bare		tidak berpakaian, tidak bertutup, kosong.
		 tidak berisi. terdedah, terbuka (benda,
		 keadaan) mendedahkan, membuka
bargain		tawar-menawar (harga), agak murah.
barge		sampan besar, tongkang.
bark		kulit pokok, menyalak.
barn		jelapang: bangsal.
barrack		berek; tangsi, bangunan tempat tinggal askar
		 atau polis..
barrage		penghalang, tembakan bertalu-talu.
barrel		tong kayu bulat yang disimpai dgn
		 gelang-gelang logam, laras (senapang),
barren		mandul, tandus, tidak menghasllkan buah atau
		 benih.
barricade	rintangan, sekatan merentasi jalan raya dll.,
		 menyekat (jalan) dgn benda-benda.
barrier		pagar, tembok, pemisah.
barrister	peguam yang berhak berdebat di Mahkamah
		 Tinggi.
barter		tukar menukar barang, pertukaran barang dgn
		 barang lain.
basalt		batu yang berasal dr gunung berapi; basalt.
base		keji, hina, tidak tulen, bernilai rendah.
base		alas, asas, tapak, dasar, bahan kimia yang
		 bersatu dgn asid utk menjadi gamin, bes,
		 pangkalan (angkatan tentera), 
bash		menghentam, memukul dgn uat.
bashful		malu.
basin		takungan air, kawasan lembah yang dialirkan
		 oleh sungal dan anak sungai, pelabuhan dgn
		 pagar penyekat air, pelabuhan yang
		 dlkelilingi oleh daratan
basis		asas; rukun, prinsip.
bask		menikmati cahaya matahari,
		 menikmati kejayaan.
basket		bakul; raga.
bass		sejenis ikan.
bass, bast	kulit yang berserabut dr pokok limau utk
		 menganyam bakul, tikar. dll.
bass		bernada rendah. nada rendah (penyanyi atau
		 alat muzik).
basset		anjing dgn kaki pendek.
bassoon		alat muzik dgn nada rendah (ditiup).
bastard		anak haram. anak yang dilahirkan di luar
		 nikah, tidak tulen, tidak sah.
bat		kayu pemukul bola (dlm permainan kriket dll),
		 memukul bola dgn kayu pemukul.
bat		kelawar.
bat		mengelipkan mala.
batch		sekumpulan; segolongan, sebilangan orang
		 atau benda.
bath		mandi, tempat mandi, kolah mandi.
bathe		mandi,. membasahkan, mencuci.
batos		kejatuban dr keadaan yang mengharukan kpd
		 keadaan biasa.
bathscaphe	kapal selam yang digunakan utk memerhatikan
		 kehidupan dlm laut.
batik		batik.
batman		pelayan pegawai tentera.
baton		tongkat, belantan, kayu pendek yang
		 digunakan oleb pemimpin orkestra atau
		 pancaragam.
battalion	satu pasukan tentera.
batten		papan sempit yang panjang, menguatkan
		 dgn papan tersebut.
batten		makan dgn lahap; menjadi gemuk.
batter		memukul bertalu-talu, meremukkan.
		 campuran tepung dan telur diadunkan dgn
		 susu atau air utk dimasak.
battery		bateri.
battle		pertempuran; peperangan.
battlements	bumbung kubu.
bauble		perhiasan yang tdk berharga.
baulk		lihat balk.
bauxite		logam bauksit.
bawd		barua, pinang muda, lucah, cabul.
bawl		bercakap atau meratap dgn kuat.
bay		teluk.
bay		ruang, petak, kawasan khusus.
bayonet		benet, pisau pada hujung senapang.
bazaar		pasar tempat membeli-belah, bazar.
bazooka		senapang utk melancarkan roket ke kereta
		 kebal musuh.
be		ada; menjadi.
beach		pantai.
beacon		api atau lampu isyarat dll yang memberi
		 amaran akan bahaya di situ.
beads		manik-manik. titik cecair (air, peluh).
beagle		anjing kecil berkaki pendek yang digunakan
		 utk memburu arnab.
beak		paruh. muncung.
beaker		bekas bermuncung dlm makmal, bikar.
beam		sinaran; alang: rasuk; gelegar.
bean		kacang.
bear		beruang
bear		memikul tanggungjawab, menanggung,
		 membayar
beard		janggut.
beast		binatang buas.
beat		pukul; tewaskan, kalahkan
beatific	sangat riang.
beatify		menggembirakan.
beau		peminat seorang gadis.
beauty		kecantikan: keindahan.
beautiful	cantik; indah, permai.
beautification 	pencantikan.
beaver		sejenis binatang yang membuat empang
		 merentasi sungai.
becalm		tiada angin (utk belayar).
because		sebab: kerana.
beckon		memanggil dgn melambai
become		menjadi, terjadi.
becoming	sesuai, secocok, padan.
bed		tempat tidur, ranjang, katil, dasar (laut),
		 lapisan (tanah).
bedstead	katil.
bedaub		melumurkan dgn sesuatu yang kotor.
bedazzle	mengelirukan.
bedeck		menghiasi.
bedevil		membingungkan. merasuk.
bedlam		keadaan huru-hara.
bedouin		orang Badui.
bee		lebah.
bee hive	sarang lebah.
beef		daging lembu.
beer		bir (minuman keras).
beet		tumbuhan yang manis akarnya.
beetle		kumbang (serangga).
beetle		pelantak, pemukul.
befall		berlaku kpd., terjadi kepada
befit		sesuai. berpadanan.
before		dihadapan; sebelum, dahulu dpd.
befriend	menjadikan sahabat.
beg		meminta, merayu, mengemis.
began		telah bermula
beggar		peminta sedekah; pengemis.
begin		memulakan, mula.
begun		org yang baru belajar atau mengerjakan
		 sesuatu.
beginner	orang baru belajar.
beginning	permulaan.
begone		pergilah.
begrude		merasa sakit hati terhadap, mengiri.
beguile		menipu. memperdaya.
behalf		bagi pihak.
behave		bawa diri: berkelakuan baik.
behaviour	adab; kelakuan.
behead		pancung. Memenggalkan kepala.
behind		di belakang, disebalik, lerlambat,
		 tertunggak
behold		pandanglah, lihatlah.
beige		warna seakan-akan kuning air.
being		kewujudan
bejewel		menghiasi dgn permata.
belated		terlambat, terlewat.
belch		bersendawa. mengeluarkan, menyemburkan
		 (asap, api dll).
beleaguer	mengepung.
belfry		menara loceng (gereja).
belie		memberi gambaran yang salah, menyembunyikan
		 yang benar, mendustakan.
belief		kepercayaan. keyakinan.
believe		percaya, yakin
belittle	memperkecilkan.
bell		loceng..
belle		gadis yang cantik.
bellicose	cenderung berperang.
belligerent	sedang berperang, orang. negara atau kuasa
		 yang telah mengisytiharkan perang.
bellow		laungan: pekikan, menguak.
bellows		alat untuk meniup udara kedlm api.
belly		perut, pinggang, menggelembung.
belong		milik: kepunyaan.
belongings	barang-barang kepunyaan seseorang.
beloved		yang dikasihi, sangat dikasihi, kekasih.
below		bawah, kurang drpd,. lebih rendah drpd.
belt		tali pinggang
bemoan		mengeluh.
bemuse		membingungkan.
bench		bangku panjang, meja kerja bagi tukang
		 kasut dll,
		 para hakim & majistret.
bend		bengkok, membengkokkan, melenturkan,
		 membongkok.
benefaction	perbuatan baik.
benefactor	org yang membuat sst yang baik, dermawan.
benefic		mempunyai pengaruh yang baik.
beneficient	membuat baik, baik hati.
beneficience 	kebaikan hati.
beneficial	yang berfaedah, keuntungan, manfaat,
		 kebaikan.
benefit		keuntungan; kelebihan:faedah; manfaat.
benevolent	baik hati. suka membuat kebaikan.
benevolence	kebaikan hati.
benighted	kemalaman. kejahilan. dlm kegelapan.
benign		baik hati, sederhana, suasana tidak
		 merbahaya
benignant	baik budi bahasa.
benignance	kebaikan hati.
bent		bengkok, bongkok, melengkung, lengkung,
		 lengkungan
benumb		menjadikan kebas.
benzene		minyak benzen.
bequeath	mewasiatkan, mewariskan.
bequest		warisan, perbuatan mewasiatkan.
bereave		bala, kehilangan (harapan dll). menjadi
		 sedih (berkenaan kematian).
beret		topi beret.
beri-beri	penyakit yang disebabkan oleh kekurangan
		 vitamin B.
berserk		mengamuk.
berth		bilik tidur dalam kapal atau keretapi.
beseech		meminta dgn bersungguh-sungguh.
beset		melingkungi. mengepung. 
beside 		di sisi; di sebelah
besides 	selain daripada itu: disamping itu.
beseige		mengepung, menawan.
besmear		melumuri.
besmirch	mengotori.
besot		memabukkan. membodohkan (dgn meminum
		 minuman keras, dadah dll).
best		yang baik sekali: paling baik. terbaik,
		 dgn sebaik-baiknya.
bestial		spt binatang.
bestir		membangkitkan.
bestow		menganugerahkan. penganugerahan.
bet		bertaruh.
beta		huruf kedua dlm abjad Yunani, keluaran
		 percubaan.
betel		sirih.
betray		perdayakan: tipu: mengkhianati.
betroth		bertunang. tunangan.
better		lebih baik, lebih elok, beransur baik.
better, bettor	orang yang bertaruh.
between		di antara
bevel		lerengan, bahagian tepi.
beverage	minuman.
bevy		perkumpulan wanita, kawasan burung.
bewail		meratapi, bersedih.
beware		jaga; awas, berhati-hati
bewilder	membingungkan.
bewilderment 	kebingungan.
bewitch		mempesona dgn ilmu sihir, memikat hati.
beyond		sebalik; seberang; jauh ke luar.
bias		berat sebelah.
bib		alas dada utk kanak-kanak apabila makan.
Bible		kitab babel.
bibliography	senarai rujukan.
bibliophile	org yang suka membaca buku.
bibulous	ketagih minuman keras.
bicentenary	ulang tahun ke 200.
biceps		otot besar di bhg depan pangkal lengan.
bicker		bergaduh, balah
bickering	perbalahan
bicycle		basikal.
bid		lelong, menawarkan harga semasa lelongan,
		 mengucapkan.
bid, bidden	tawaran harga di tempat lelong, suruhan,
		 perintah.
bide		menunggu masa yang terbaik.
biennial	setiap dua tahun, dua tahun sekali.
bier		kayu kalih utk meletakkan keranda.
bifocal		mempunyai dua titik fokus, spt kaca mata
		 dan teropong.
bifurcate	bercabang dua.
big		besar; luas.
bigamy		beristeri atau bersuami dua.
bigamist	orang yang beristeri atau bersuami dua.
bight		gelung tali, rantai, teluk.
bigot		taksub, org yang berpegang kuat kpd
		 pendapat dgn tdk menghiraukan hujah
		 hujah lain.
bigoted		yang berfikiran taksub.
bigotry		sifat taksub.
bikini		pakaian mandi wanita yang terdiri dr
		 seluar kecil dan coli.
bilateral	di antara dua pihak.
bile		hempedu, cecair pahit yang dihasilkan oleh
		 hati untuk membantu penghadaman makanan,
bilge		ruang bawah sebuah kapal.
biharzia	parasit dlm pundi-pundi orang
		 (di negara-negara tropika).
bilingual	dwibahasa.
bilious		disebabkan oleh terlampau banyak hempedu.
bilk		melarikan diri dari membayar hutang.
bill		bil, paruh burung; pernyataan harga,
		 surat tempelan, poster,
		 rang undang-undang diperingkat cadangan,
		 Wang kertas bank.
billabong	anak sungai (Australia].
billet		tempat tinggal askar, jawatan, pekerjaan,
		 tempat yang dituju, kayu api tebal,
		 bar logam kecil.
billiards	biliad
billion		sejuta juta (di Britain), seribu juta
		 (di Amerika dan Perancis)
billow		gelombang besar, bergelombang.
billy		tin yang digunakan sebagai periuk
		 (Australia)
billy-goat	kambing jantan.
bimetallic	mengenai dua logam.
bin		bin, rak besar.
binary		binari, yang melibatkan dua, perduaan.
bind		mengikat, menyalut, menjilid, membalut,
		 berjanji, mematuhi sesuatu.
binder		penjilid buku, pengikat.
binnacle	kotak yang mengandungi kompas kapal.
binoculars	teropong kembar.
binomial	satu istilah matematik
biochemistry 	kimia mengenai zat-zat hidup, biokimia.
biography	riwayat hidup seseorang.
biographer	orang yang menulis riwayat hidup seseorang.
biology		kajihayat; biologi.
biologist	ahli kajihayat.
bipartisan	mengenai berpihak kpd kedua-dua pihak
biped		haiwan yang berkaki dua.
biplane		kapal terbang dgn dua pasang sayap.
birch		sejenis pokok di negara-negara Eropah.
bird		burung.
birth		kelahiran, keturunan.
biscuit		biskut .
bisect		membahagi kpd dua bahagian yang sama
		 besar.
bishop		paderi yang berjawatan tinggi, biskop.
bismuth		unsur logam dengan nombor atom 83.
bison		kerbau Amerika.
bit		keping; cebis, bhg kecil
bitch		anjing. serigala atau rubah betina.
bite		menggigit.
bitter		pahit.
bittern		sejenis burung yang hidup di kawasan
		 paya.
bitumen		bitumen.
bivalve		berinjap dua, binatang air dgn dua
		 kelopak (spt tiram).
bivouac		tempat tinggal sementara
		 (tanpa khemah dll).
bizzare		luar biasa, ganjil.
blab		merepek. Membocorkan rahsia.
black		hitam.
bladder		pundi-pundi kencing dalam tubuh..
blade		pisau, daun kipas.
blame		menyalahkan.
blanch		menjadi putih atau pucat.
bland		lemah lembut, sopan santun.
blank		tanpa tulisan (kertas), kosong,
		 tidak berisi, tak faham.
blanket		selimut, gebar.
blare		membunyikan dgn kuat.
blarney		kata-kata yang bukan-hukan
blase		bosan dgn keseronokan
blaspheme	mencerca Tuhan
blasphemy	berkata sesuatu yang tidak benar
		 mengenai tuhan..
blast		letup, letupan.
blatant		kasar, tidak menghiraukan orang lain.
blaze		nyalaan api, kilauan,
blazon		lambang (pd perisai), menghiasi dgn
		 lambang.
bleach		memutihkan.
bleat		bunyi kambing, membuat bunyi spt kambing.
bleed		keluar darah, berdarah,
		 mengeluarkan cecair.
blemish		mencacati, merosakkan, menodai.
blend		mencampurkan, menggabungkan, menggaul,
		 bergaul.
bless		memohon rahmat Tuhan, merahmati.
blessing	rahmat, kurnia yang membawa kebahagiaan.
blight		penyakit tumbuhan, kutukan, laknat,
		 mengutukkan.
blimp		kapal udara kecil.
blind		buta, membuta tuli, tirai.
blink		kelip mata, berkelip-kelip (mata,
		 lampu dll). tidak menghiraukan.
bliss		kebahagiaan, keseronokan.
blissfull	bahagia.
blister		lepuh, melecet, bergelembung.
blithe		gembira. riang. sukacita.
Blitz		serangan kilat yang hebat bertalu-talu.
blizzard 	ribut salji.
bloat		mengawetkan, kembung, mengembungkan,
		 sembap, tembam.
blob		titik cecair, tompok. 
bloc 		kerjasama politik beberapa negara dgn
		 tujuan tertentu.
block		halangan: ketul: blok; sekat, bangunan.. 
blood 		darah: keturunan. 
bloom 		berkembang: berbunga. 
blot 		tekap: titik; menitikkan. 
blow 		tiupan, pukulan.
blue		biru.
bluff		menipu, membohongi.
blunt		tumpul, terus-terang
boar 		babi jantan.
board		papan.
boarder 	penghuni asrarna. 
boast 		bercakap besar; angkuh. 
boat 		bot. 
body 		tubuh; badan, anggota. 
boil 		rebus; masak. 
bold 		berani, tegas, .
bomb		bom.
bombard 	menyerang tanpa henti. 
bond 		perjanjian; ikatan. 
bondage 	penghambaan; pengabdian. 
bone 		tulang.
bonus		bayaran lebih; bonos.
book		buku.
booklet 	buku kecil. 
botany 		kaji tumbuhan; botani. 
boot 		kasut panjang; kasut but.
booth		warung; gerai, pondok.
border		sempadan.
bore		korek.
born		lahir.
borrow		pinjam.
boss		tuan, majikan.
both		kedua-dua.
bottom		bahagian bawah.
bough		dahan.
bought		beli.
boulder		batu besar.
bounce		melantun.
boundary	sempadan.
bouquet		sebakul bunga.
bout		pusingan.
bow		tunduk memberi hormat.
bowel		tali perut, usus.
bowl		mangkuk.
box		kotak, peti, tumbuk, tinju, .
boycott		pulaukan: boikot
bracket		tanda ( )
brain		otak.
brake		brek.
branch		dahan, cawangan
brand		tanda perniagaan, jenama. 
brass 		tembaga, aloi.
brat		budak nakal. 
brave 		berani. 
bravery 	keberanian
bravo		syabas. 
bread 		roti
breadth 	lebarnya, luas. 
break 		pecah, patah, putus.
breakers	ombak memukul pantai.
breakfast 	makan pagi: sarapan. 
breast 		dada. buah dada.
breathe		nafas
breathing	bernafas
breathless	tidak bernafas
breeze		bayu; angin bayu. 
bribe 		wang suap: rasuah; sogok.
bribery		sogokan, suapan, rasuah
brick 		batu-bata.
bride		pengantin perempuan.
bridgeroom 	pengantin lelaki.
bridge		jambatan, titi.
brief		ringkas; singkat.
briefly		dengan ringkas
bright		terang; berkilat: bercahaya, pandai.
brilliant 	cerdas; gemerlap: bijak. 
brilliantly	dengan bijak
brim 		tepi bibir (cawan).
bring 		bawa. 
 brought	(past tense)
brinjal 	terung.
brisk		pantas; cergas, laku.
brittle 	rapuh.
broad 		lebar.
broadcast 	siaran.
broaden		lebarkan.
brochure 	risalah. 
broker 		berokar, orang tengah, pengantara.
bronze 		gangsa. 
brooch 		kerongsang. 
brook 		anak sungai; alur.
broom 		penyapu.
brothel 	rumah pelacuran.
brother		abang; atau adik-beradik lelaki.
brother-in-law 	abang ipar atau adik ipar lelaki.
brow		alis, kening.
brown		coklat; perang.
bruise		lebam, calar
brush		berus, sugi.
 brushed aside
		ditolak ketepi
buck		rusa jantan; arnab jantan.
bucket		baldi.
buckle		kancing (baju atau seluar).
bucolic		cara hidup di desa.
bud		kuntum, kudup, tunas.
Buddhism	agama Buddha.
Buddhist	penganut agama Buddha.
budge		berganjak, beralih.
budget		belanjawan.
buff		anggaran belanjawan.
buff		orang yang mahir dlm sesuatu bidang.
buffalo		kerbau.
buffer		bahan penampan, kawsan penampan.
buffet		jamuan berselerak.
buffoon		pelawak.
buffeomery	lawak jenaka.
bug		serangga kecil, kuman
bugle		trompet kecil digunakan oleh askar.
bugler 		askar peniup trumpet.
build		membuat, membina, membangun
builder		pembina, pembuat.
building	bangunan.
bulb		mentol.
bulbous		spt boaggol.
bulge		bengkak. bonjol, buncit
bulk		saiz, pukal, ukuran banyak,
		 sebahagian besar.
busfle		keramaian.
bull		lembu jantan.
bulldog		sejenis anjing yang berani dan kuat.
bulldozer	jentolak.
bullock		lembu jantan yang telah dikasi.
bull's-eye	titik sasaran.
bullet		peluru.
bulletin	penyata rasmi; buletin.
bullion		kuantiti emas atau perak yang banyak.
bully		orang yang mengacau orang lain yang lemah,
		 buli.
bulwark		benteng, kubu, pelindung.
bum		orang yang malas, bermalas-malasan.
bumble		membuat dgn tidak sempurna.
bumblebee	kumbang.
bump		benjol, bonggol; melanggar, sandung.
bumper		besi yang melintang di depan dan di
		 belakang kereta.
bumpkin		orang dari desa.
bumptious	sombong, angkuh.
bumpy		lekak-lekuk, berbonggol-bonggol
bun		roti kecil, sanggul.
bunch		gugusan, tandan, ikatan, rangkai. kumpulan
bundle		bungkusan. membungkus.
bung		bungkusan, menutup.
bungalow	banglo
bungle		membuat kerja dgn tidak sempurna.
bunion		bengkak pada kaki.
bunk		tempat tidur.
bunk		yang bukan-bukan.
bunker		tempat perlindungan di bawah tanah.
bunkum		percakapan yang tidak bererti, merapu.
bunny		arnab.
bunsen burner 	penunu bunsen.
bunting		bendera. panji- panji.
buoy		pelampung (tanda pelayaran, tanda tempat
		 merbahaya).
buoyant		yang boleb mengapung, gembira, riang.
buoyancy 	kebolehan mengapung, daya pengapungan,
		 perasaan gembira.
burden		muatan; tanggungan: beban.
bureau		biro
bureaucracy	sistem dan peraturan kerajaan, birokrasi.
bureaucrat	pegawai dalam kerajaan
bureaucratic 	secara birokrasi
burette		salur kaca bersenggat yang digunakan utk
		 mengukur
		 cecair yang dikeluarkan darinya, buret.
burgee		bendera bersegitiga (pada kapal dll).
burgeon		tunas, kumtum; mula berkuntum,
		 mula membesar, pemuda pemudi.
burgess		warganegara.
bursar		bendahari (maktab, universiti, dan
		 sebagainya), bursar.
burglary	kecurian.
burglar		pencuri.
burgomaster	datuk bandar di Jerman atau di Belanda.
burgundy	arak (mcrah atau putih) dari Burgundy.
burial		penguburan, pengkebumian.
burialground 	tanah perkuburan.
burn		bakar; kebakaran.
burst		meletup; ledakan, pecah.
bury		tanam: kuburkan; kebumikan.
bush		semak
bushy		keadaan semak
business	pekerjaan; hal-ehwal; perniagaan.
busybody	orang yang suka ambil tahu hal orang
		 lain (jaga tepi kain orang).
busy		sibuk.
but		tetapi; melainkan; kecuali.
butcher		tukang sembelih.
butter		mentega.
butterfly	rama-rama.
button		butang.
buy		beli.
buyer		pembeli
by		oleh, melalui.
bystander	penonton, pemerhati

C

cab		teksi, bilik (dlm kenderaan) utk pemandu.
cabman		pemandu.
cabby		pemandu teksi.
cabaret		kabaret, kelab tari-menari.
cabbage		kobis.
cabin		bilik dalam kapal, kabin.
cabinet		almari; kabinet, jemaah menteri
cable		kawat; kabel.
caboose		dapur dalam kapal, gerabak kecil
		 di belakang keretapi.
cacao		pokok tropika di mana bijinya boleh
		 dibuat coklat.
cache		tempat menyembunyikan makanan.
cachet		tanda pengenalan. tanda kehormatan.
cackle		ketukan ayam, percakapan yang bodoh,
		 gelak ketawa yang kuat, mengekek.
cacophony	bunyi yang canggung.
cacophonous	berkenaan bunyi yang canggung.
cactus		sejenis tumbuhan yang tumbuh di
		 padang pasir, kaktus.
cad		orang yang berkelakuan tidak sopan.
cadaver		mayat, spt mayat, pucat lesi.
caddy, caddie 	penolong kpd pemain golf.
caddy		kotak kecil menyimpan daun teh.
cadence		perubahan alunan bunyi atau suara.
cadenza		bahagian muzik dimainkan oleb pemuzik
		 solo atau dinyanyikan solo.
cadet		pelatih, pegawai kadet, calon pegawai.
cadge		mengemis, pengemis.
cadmium		unsur kadmium.
cadre		pusat latihan tentera.
caecum		kantung kecil dipermulaan usus besar.
caesarean	pembelahan pd bahagian perut utk
		 melahirkan anak.
cafe		kedai kopi.
cafeteria	kantin dalam bangunan.
caffeine	sebatian kimia dlm kopi, teh, kafeina.
caftan		kaftan, baju labuh yang dipakai oleh
		 lelaki di negara-negara Timur Tengah.
cage		sangkar; kandang, kurung
cairn		tugu atau batu peringatan.
caisson		peti kedap air, bekas bahan peledak.
cajole		memujuk, merayu.
cajolement	pembujukan, perayuan.
cake		kek, kuih.
calabash	labu.
calaboose	penjara (Amerika Syrikat).
calamity	malapetaka, bencana, kecelakaan.
calcium		unsur kalsium.
calcareous	yang mengandungi kapur.
calcify		menjadi kapur.
calcine		menjadi kapur tohor, membakar hingga
		 menjadi abu.
calculate	hitung: kira, mengira.
calculable	boleh dikira.
calculating	menghitung, berkira, kedekut.
calculative	bersifat berkira
calculus	cawangan matematik, batu dalam tubuh.
calendar	takwim, kalendar.
calf		anak lembu, betis.
calibre		ukuran diameter senjata api, kebolehan,
		 kalibar.
calibrate	mengesahkan cara pengukuran atau
		 alat pengukur.
calibration	pengesahan cara mengukur atau
		 alat pengukur.
calico		kain belacu.
calk		paku di bawah kasut
call		panggil, seru, jemput, undang, menamakan,
		 melawat
caller		pemanggil
calling 	ilham, jabatan, pekerjaan. 
call box 	pondok telefon. 
calliper 	belat logam utk menyokong kaki yang lemah.
callipers	penyepit, angkup.
callisthenics 	latihan jasmani utk menguatkan badan dan
		 melakukan gerak-geri yang menarik.
callous		berbalur (kulit), tanpa rasa,
		 tidak peduli (perasaan),
		 tidak mengenal belas kasihan.
callosity	balur.
callus		balur.
calm		tenang, reda, yakin.
calomel		sebatian julap dibuat drpd merkuri.
caloric		berkenaan haba,
calorie.calory 	unit haba, unit tenaga bahan makanan.
calorific	yang menghasilkan haba.
calorimeter	alat pengukur haba.
calumny		fitnah, melakukan fitnah.
calumniate	melakukan fitnah.
calumniator	orang yang melakukan fitnah.
camel		unta.
camera		kamera
cameraman	jurukamera
camp		khemah, kem
camping		berkhemah, perkhemahan
camphor		kapur barus.
can		boleh; berupaya.
canal		terusan.
canary		burung kenari.
cancel		potong: batal; mansuh.
cancellation	pembatalan
candidate	calon.
candidacy	pencalonan
candle		dian; lilin.
cane		rotan, tebu
 sugar-cane	gula tebu
cannon		meriam
 water-cannon	meriam air
canoe		sampan, kolek.
can't		tidak boleh
canteen		kedai makan, kantin.
canton		daerah kecil
canvas		kain layar, kanvas.
canyon		gaung. jurang
cap		songkok: ketayap: topi.
capable		berupaya, boleh, mampu.
 incapable	tidak berupaya
cape		tanjung.
capital		ibu negeri, ibu kota, modal.
capitalise	mengambil kesempatan
capitalization	pngumpulan modal
capitulate	menyerah kalah
capsize		terbalik, karam
captain		kapten, nakhoda-
capture		tawan: tangkap.
car		kereta, motokar.
caravan		kafilah,. gerabak yang digunakan
		 sebagai rumah
carbide		karbaid.
carbine		senapang automatik, raifel pendek.
carbon		unsur karbon, arang
carbonate	karbonat
carbonik	berkenaan karbonat.
carbohidrate	sebatian drpd karbon dgn oksigen dan
		 hidrogen (spt gula).
carboy		botol besar yang disimpan dlm anyaman.
carbuncle	bisul. barah, sejenis batu permata merah.
carburation	proses menyemburkan cecair hidrokarbon
		 ke udara.
carburettor	kabureta.
carcass		bangkai binatang.
carcinogen	sebatian yang boleh mengakibatkan kanser.
card		kad.
cardboard	kertas tebal, kadbod
card		alat utk menyikat bulu biri-biri.
cardiac		berkenaan jantung.
cardiogram	rakaman gerakan jantung.
cardiograph	rakaman gerakan jantung.
cardiology	kaji jantung.
cardlovascular	berkenaan jantung dan saluran darah.
cardigan	baju yang dibuat drpd bulu biri-biri.
cardinal	terutama, termulia.
care		memberi perhatian pd sesuatu, pelihara;
		 ambil berat, hati-hati.
carefree	tidak bimbang langsung
careful		berjaga-jaga; cermat, berhati-hati.
careless	cuai.
caretaker	orang yang menjaga.
careen		menjadikan miring (kapal dll).
career		kerjaya, karier.
caress		mengusap, menggosok, membelai.
caret		tanda dlm tulisan di mana karakter
		 akan dimasukkan.
cargo		muatan kapal, kargo.
caribou		sejenis rusa Amerika Utara.
caricature	gambar sindiran.
caries		kerosakan gigi atau tulang.
carillon	sekumpulan genta yang digunakan utk
		 memainkan lagu.
carminative 	ubat melegakan rasa senak perut.
		 carmine merah tua.
carnage 	pembunuhan besar-besaran.
carnal 		berkenaan jasad atau tubuh.
carnation 	warna merah jambu, bunga teluki.
carnival 	pesta; keramaian; karnival.
carnivorous 	pemakan daging.
carnivore 	haiwan yang makan daging.
carol 		nyanyian atau lagu gembira utk perayaan
		 Krismas:, menyanyi lagu begini.
corouse 	berpoya-poya dgn banyak meminum arak.
carousal 	peruatan berpoya-poya sambil meminum arak.
carpenter 	tukang kayu.
carpet 		permaidani; hainparan.
carriage	kereta: kenderaan: kandungan.
carry		bawa: pikul.
cart		kereta roda dua; pedati.
cartilage	rawan.
cartoon		kartun.
cartoonist	pelukis kartun
cartridge	sarung peluru: bekas; kartus. katrij
carve		ukir
case		hal, keadaan, perbicaraan, kotak,
		 sarung senjata; kes.
casein		protein dalam susu; kasein.
casement	tingkap berengsel.
cash		wang tunai.
cashier		tukang wang, kasyier
cashmere	bulu kambing yang lernbut.
casino		tempat berjudi, kasino.
cask		tong kayu (terutama yang mengandungi arak).
casket		peti kecil yang menyimpan permata dll;
		 keranda.
cassava		ubi kayu.
casserole	mangkuk yang bertutup dan tahan panas
		 utk memasak dan menghidangkan makanan.
cassock		jubah pakaian paderi.
cast		melemparkan, membuangkan, menebarkan,
		 mencampakkan,
		 menetapkan peranan pelakon.
		 hasil benda yang dibuat melalui acuan,
		 jenis atau mutu.
castaway	orang yang hanyut dari kapal.
caste		tingkatan golongan dlm masyarakat India;
		 lapisan masyarakat.
castle		kubu. bangunan besar, istana; kota;
		 mahligai, buah catur.
castor		botol berlubang [utk menaburkan gula
		 dll),
		 roda kecil pd kaki kerusi dll.
castor oil	minyak kastor, minyak jarak.
castrade	mengembiri. mengkasi.
castration	perbuatan mengembiri, pengembirian..
casual		biasa, tidak sengaja, tidak disangka-sangka,
		 bersahaja.
casually	dengan bersahaja
casuist		orang yang mengkaji dan menyelesaikan hal
		 moral.
cat		kucing
cat call	ejekan.
cat fish	ikan keli.
cat nap		tidur sekejap.
cat eyes	baiduri.
catabolism	penguraian molekul-molekul kompleks.
cataclysm	malapetaka, bencana.
catacomb	perkuburan di bawah tanah.
catalepsy	penyakit yang nwnyebabkan kehilangan
		 fikiran dan ketegangan otot pesakit.
catalogue	senarai barang-barang: katalog.
catalyst	pemangkin.
catalysis	pemangkinan.
catamaran	perahu layar yang mempunyai sepasang
		 badan.
catapult	lastik.
cataract	penyakit mata berselaput.
catarrh		penyakit kerongkong: selsema.
catastrophe	bencana, malapetaka.
catch		tangkap, tangkapan
catching	menangkap
catchment	tangkapan, tadahan
catch fire	mula terbakar
catch ill	mengidap sakit, jatuh sakit
catch time	tiba pada masanya
caught		ditangkap, tertangkap
catechism	pelajaran mengenai agama (melalui 
		soalan dan jawapan).
category	kelas. bahagian. kumpulan. kategori.
categorize	membahagikan kepada kumpulan.
catenation	rantai
cater		membekalkan, mengambil peranan.
caterpillar	ulat bulu.
cathedral	gereja besar.
cattle		binatang ternakan seperti lembu atau
		 kerbau.
cause		sebab; punca.
 show cause	tunjuk sebab
causeway	jalan tambak.
caution		jaga; awas, hati-hati.
cavalcade	rombongan orang berkuda.
cavalier	yang tidak memperdulikan adat:
		 orang bangsawan.
cavalry		pasukan askar berkuda.
cave		gua.
caveman		orang gua
caveat		proses utk menangguh perbicaraan.
cavern		gua yang dalam.
caviare,caviar 	telur ikan terubuk yang diasinkan.
cavil		mencari kesalahan tanpa sebab.
cavity		lubang, rongga. 
cavort 		melonjak-lonjak. 
caw 		bunyi burung gagak. 
cayenne 	lada pedas. 
cease 		berhenti; berakhir, tamat. 
cedar 		sejenis pokok yang kayunya keras dan wangi.
cede		menyerahkan (hak, tanah, dll).
ceiling		siling, bumbung.
celebrate	merayakan.menyambut
celebration	perayaan, sambutan
celebrity	orang terkenal
celestial	suci; ketuhanan.
cell		bilik kecil; lokap; sel.
cement		simen.
cemetery	tanah perkuburan; jirat.
cenotaph	batu peringatan perang; tugu.
censor		penapis, perasa.
census		banci.
cent		sen.
central		tengah; pusat. penting
centre		tengah; pusat.
century		abad: kurun.
cereal		biji-bijian (seperti padi; gandum dll).
certain		tentu; pasti; tetap.
certificate	surat akuan; sijil.
certified	disahkan; diakui.
chain		rantai.
chair		kerusi.
chairman	pengerusi.
chalk		kapur.
challenge	beradu, lawan: tanding: cabar: cabaran.
chamber		bilik: dewan.
chameleon	sumpah-sumpah-sejenis biawak.
champion	johan: juara; pembela.
chance		peluang: nasib.
change		tukar: ubah; wang tukaran.
channel		aluran: saluran: terusan
chapter		bab: babak.
character	kelakuan, karakter: watak.
charcoal	arang.
charge		isi peluru: tuduh: kenaikan harga.
charity		derma: kebajikan.
charm		sihir: tangkal: jampi: daya penarik.
charming	menarik hati: cantik; menawan.
chart		rajah; peta ; carta.
charter		piagam: kanun.
chase		mengejar; kejar.
chat		berbual; bercakap.
cheap		murah.
 cheap sale	jual murah
 cheat sale	jualan tipu
cheat		tipu.
check		periksa; semak.
 check-in	masuk
cheek		pipi.
cheer		sorak.
cheerful	sukacita: gembira.
cheese		keju.
cheque		cek.
cherish		menghargai; sayang.
chess		catur.
chest		dada; peti.
chew		kunyah.
chick		anak ayam.
chicken		ayam; daging ayam.
chickenpox	penyakit cacar.
chief		ketua; penghulu.
chieftain	ketua sesuatu puak manusia.
child		kanak-kanak; budak; anak.
chill		kesejukan; sejuk; dingin.
chimney		corong asap; serombong asap.
chin		dagu.
China		negeri China.
Chinese		bahasa atau orang Cina.
chisel		pahat.
chit-chat	berbual-bual.
chocolate	coklat.
choice		pilih.
chop		belah; menebang; tanda.
chord		tali; garisan rentas.
Christian	agama Kristian.
Christmas	Krismas; hari perayaan orang Kristian
		 pada 25hb Disember.
church		gereja.
cicada		riang-riang.
cigar		cerut; curut.
cigarette	rokok.
cinnamon	kayu manis.
cipher		sifar; angka kosong.
circle		bulatan.
circular	berputar; berkeliling; surat pekeliling.
circumcise	berkhatan; bersunat.
circumference 	lilit. bulatan; sempadan bulatan.
circumstance	keadaan; hal; perihal.
circus		sarkas
citizen		warganegara; rakyat.
citizenship	kerakyatan.
city		bandar; bandaraya
civics		tatarakyat; sivik.
civil		awam; yakni; bukan tentera; sivil.
civilization	tamadun; peradaban.
claim		tuntut; dakwa.
clap		tepuk tangan.
clash		pertempuran; bertempur.
class		kelas; kupu; golongan.
clause		fasal; suatu bahagian ayat.
claw		kuku binatang.
clay		tanah liat.
clean		bersih; bersihkan.
cleanliness	kebersihan.
clear		terang; cerah; jernih: jelas.
clerk		kerani.
clever		pandai; bijak.
climate		hawa; iklim.
climb		panjat; daki.
clinic		klinik.
clip		sepit; klip.
clock		jam.
clog		terompah.
close		bertutup; berpagar; rapat; hampir-hampir;
		 tutup
cloth		kain.
cloud		awan.
clove		bunga cengkih.
clown		orang lawak; badut.
club		kelab; kelab belantan.
clumsy		kekok; kusut, janggal; cuai.
coach		kereta; gerabak: latih; ajar.
coal		arang batu.
coarse		kasar; kesat.
coast		pantai; pinggir laut.
coat		baju; bulu binatang.
coax		pujuk, hasut, rayu.
cobra		ular senduk, tedung.
cobweb		sarang labah-labah.
cock		ayam jantan.
cockatoo	burung kakak tua.
coakroach	lipas.
cocoa		koko.
coconut		kelapa; nyiur.
cocoon		sarang ulat.
cod		ikan kod
code		bahasa isyarat; kod.
codeine		ubat kodeina.
coder		manuskrip zaman dahulu.
codger		orang lelaki tua.
codicil		penambahan kpd surat wasiat.
coeducation	pendidikan campuran murid lelaki dan
		 perempuan.
coefficient	pekali (matematik).
coelacanth	sejenis ikan yang hampir pupus.
coequal		sama.
coeval		seumur: hidup atau wujud pd waktu yang
		 sama.
coexist		wujud bersama-sama: hidup bersama-sama.
coffee		kopi.
coffer		peti besar utk menyimpan wang dan barang
		 berharga; perbendaharaan.
coffin		keranda: larung.
cog		satu drpd gigi-gigi roda.
cogent		menyakinkan; kuat.
cogigate	mempertimbangkan; merenungkan; memikirkan.
cognac		sejenis minuman.
cognate		sekeluarga: yang berasal dr satu punca
		 atau keturunan; berkaitan.
cognition	kuasa mengetahui sesuatu: kesedaran.
cognizance	berketahuan; kesedaran.
cohabit		bersekedudukan; kesekedudukan, kehidupan
		 bersama.
cohere		melekat; merekat; berpaut.
cohort		satu persepuluh dr kumpulan askar Legion
		 Rom;
coiffeur	tukang dandan rambut.
coil		belit; lengkar; gelung: lingkaran.
coin		Wang syiling.
cold		sejuk; selsema: kesejukan.
collapse	tumbang; runtuh; jatuh pengsan.
collar		leher baju: tali leher kuda.
colleague	rakan sejawat., rakan sekerja
collect		kumpul: pungut.
college		maktab; kolej
colon		bahagian bawah usus: tanda (;):
		 noktah bertindih.
colonel		pegawai tinggi; kolonel.
colonial	penjajahan; kolonial.
colony		tanah jajahan.
colour		warna.
colt		anak kuda.
column		ruangan (dalam surat khabar): kolum.lajur
comb		sikat (rambut).
combat		berlawan; bertempur.
combine		bersekutu; bersatu: bergabung, bercantum.
come		mari; datang; sampai.
comedy		sandiwara Iucu.
comedian	pelawak lelaki.
comedienne	pelawak perempuan.
comet		bintang berekor; komet.
comfort		menggembirakan; kesenangan hati; selesa.
comfrey		sejenis tumbuhan dgn daun yang kasar.
comic		menggelikan hati; komik.
comma		koma.
command		kerah; hukum; perintah.
commander	panglima perang: komander.
commence	bermula; permulaan. 
Commensurate	sama dgn; sepadan: sesuai. 
comment 	ulasan: pandangan; komentar.
commerce 	perdagangan.
commination	ancaman pembalasan dr Tuhan.
commiserate	bersimpati dgn; merasa belas kasihan.
commisar	ketua pegawai komunis yang menguruskan
		 hal politik.
commissariat	jabatan tentera yang menguruskan bekalan
		 makanan dan pengangkutan.
commission 	suruhanjaya; kamsen; dalal.
Commit		melakukan jenayah; mengamanatkan.
committee	jawatankuasa: panitia.
commode		almari lad; tong jamban.
commodious	luas, lapang.
commodity	barang dagangan.
commodore	pegawal tentera (laut, udara) yang lebih
		 tinggi pangkatnya drpd kapten.
common		am: ramai; biasa: umum.
commotion	huru-hara, kerusuhan, kekacauan, 
commune		berbicara secara mesra.
communicate	menyampaikan; memberitahukan
commoner	orang kebanyakan; rakyat jelata.
communication	perhubungan.
companion	rakan; sahabat.
company		kompeni; syarikat.
compare		membandingkan.
comparative	bandingan, perbandingan.
compartment	ruang yang disekat-sekat, (bilik.
		 petak. dll).
compass		jangka; alat pedoman, kompas.
compassion	belas kasihan.
compatible	yang bersesuaian, yang sepadan dgn.
compatriot	saudara. senegeri
compeer		kawan, rakan.
compel		memaksa.
compendium	kumpulan permainan yang berlainan.
		 Ringkasan, sari, saringan
compensate	bayar ganti rugi.
competition	peraduan, pertandingan, perlawanan
complain	bersungut, mengadu, aduan, sungutan.
compliasant	sifat peramah
complaisance	peramah.
complement	sesuatu yang melengkapkan, penggenap,
		 hadiah, saguhati
complete	habis; tamat; lengkap.
complex		rumit; kompleks.
complexion	warna kulit, air muka; rupa sesuatu.
compliant	kepatuhan.
complicate	menjadikan rumit, menyukarkan.
complication	kerumitan, kekusutan.
complicity	hal terlibat dim kejahatan.
compliment	puji-pujian; salam hormat; memuji.
compline	sembahyang akhir dlm sehari di gereja
		 Katolik.
comply		membuat spt yang disuruh, patuh, menuruti.
component	sebahagian, unsur: juzuk; komponen.
comport		bersetuju dgn; berkelakuan.
compose		gubah; karang; reka.
composer	penggubah
composed	gubah tenang.
compost		baja dr sampah. baja kompos.
compote		manisan buah-buahan.
composition	karangan, gubahan.
compositor	pengatur huruf.
compound	lingkungan, kawasan.
compress	menekan; memampatkan
comprise	mengandungi.
compromise	persetujuan berasaskan tolak ansur,
		 kompromi.
comptroller	pengawal
compulsion	paksaan
compulsive	yang memaksa,
compulsory	wajib.
compunction 	perasaan sesal (kerana membuat sesuatu
		 yang tidak baik).
compute		mengira, menghitung.
computation 	pengiraan. 
comrade 	taulan, rakan.
con		menipu; penipuan.
concave		cekung; cengkung:
concavity	kecekungan
conceal		sembunyikan.
concede		mengalah; mengizinkan, menyetujui.
cenceit		kesombongan
conceive	memikirkan, membayangkan, mempercayai.
concentrate	menumpukan perhatian
concentric	sepusat.
concept		konsep, pengertian;
concern		mengenai; berkenaan; perihatin.
concert		sandiwara, konsert.
concerto	gubahan muzik utk pemain solo dan juga orkes
concession	tolak ansur, sesuatu yang diberi sbg tolak
		 ansur; hak khas; konsesi.
conch		kerang-kerangan.
consiliate	mententeramkan, mendamaikan.
conciliation	pendamaian.
conciliator	pihak pendamai.
conciliatory	bersifat mendamaikan.
concise		ringkas; padat.
conclave	sidang tertutup; himpunan utk memilih Paus
		 bagi gereja Katolik.
conclude	menyudahkan; kesimpulan.
concoct		membuat campuran (dgn menggunakan berbagai
		 bahan), membentuk
concomitant	seiringan
concomitance	kewujudan seiring.
concord		persetujuan; keharmonian; bersetuju.
concourse	perhimpunan (orang atau benda), kawasan
		 terbuka yang luas utk orang ramai.
concrete	campuran simen.
concubine	gundik; isteri tidak rasmi
concupiscence	hawa nafsu.
concur		bersetuju. Menyatakan persetujuan.
concuss		mencederakan otak (dgn memukul dli); cedera
		 pd otak; gegaran.
condemn		menyalahkan, kutuk.
condense	ringkaskan; padatkan.
condescend	merendahkan diri.
condition	keadaan; janji; syarat.
condole		menyatakan takziah.
condom		alat (sarung) pencegah hamil.
condominium	deretan rumah pangsa mewah.
condone		mengampunkan; melupakan kesalahan.
condonation	pengampunan
condor		burung nasar.
conduce		membantu, menyumbangkan; berkecenderungan.
conducive	baik utk; sesuai; cenderung.
conduct		jalankan; kelolakan; uruskan; pimpin; adab;
		 perangai; kelakuan.
conductor	pemimpin atau pembimbing orkestra.
conduit		saluran air. elektrik dll.
confabulate	bercakap dgn.
confabulation	perbualan
confection	manis-manisan
confederate	bersekutu (orang atau negeri)	
confer		menganugerahi; mengurniakan
confess		mengaku.
confession	pengakuan.
confetti	kepingan kertas kecil yang dilempar pd
		 pengantin.
confide		memberitahu (rahsia) kpd; mempercayai,
		 menaruh percaya
confidence	keyakinan, yakin.
confidential 	rahsia, sulit. 
confirm 	sahkan.
confiscate 	merampas, menyita.
confiscation 	penyitaan, perampasan
confine		menghadkan, mengurung, memenjarakan
conflict	pertelagahan, pertentangan, konflik.
confluence	pertemuan (sungai dsb), kuala;
		 tempat pertemuan.
confluent 	bertemu; bersekuala.
conform		menurut, mematuhi, menyesuaikan, selaras.
confound 	mengelirukan:mengutuk.
confere		rakan sejawat.
confront	menghadapi,bersemuka;bertentangandgn
confuse		keliru.
confute		membuktikansalah.
confutation	pembantahan
congeal		membeku(secaramenyejukkan).
congelation	pembekuan.
congenial	sehati;sefaham;sepadan.
congenital	yang ada sejak laahir.
conger		belutlaut
congeries	perkumpulan(tidakteratur)
congest		menyumbat,.menyekat.
congratulate	tahniah.
congregate	berkumpul,. Berhimpun beramai-ramai.
congruent	sesuai; sepadan; serbasama.
congruous	sesuai
conjoin		menggabungkan, mencantumkan, bergabung.
conjugal	berkenaan perkahwinan; hal suami isteri.
conjugate	mengubah bentuk kata kerja; menyatukan.
conjunct	yang disambungkan bersama; berhubung.
conjunction	kata penghubung.
In conjunction	berhubung dengan
connect		hubung, sambung.
connection	perhubungan.
conquer		tawan; menguasai.
consent		persetujuan; izin.
consider	timbangkan.
considerate	bertimbang rasa.
considerable	amat banyak; boleh dipertimbangkan.
consideration 	pertimbangan.
consist		mengandungi.
console		memujuk.
consonant	huruf biasa: konsonan.
consort		suami; isteri.
Constable	pegawai polis/tentera; konstabel.
constant	tetap.
constipation	sembelit.
contain		mengandungi; berisi.
container	bekas; kontena.
content		puas hati.
contents	isi; muatan.
contest		peraduan: perbahasan.
continent 	benua.
continue 	sambung; teruskan. 
Contract	kontrak; perjanjian. 
contradict 	bercanggah; berbeza. 
contrast 	bezakan; berbeza, berlawanan. 
control 	kawal; perintah; kuasai; kawalan.
convenience 	kemudahan, keselesaan. 
conversation 	perbualan.
converse	berbual.
convict		banduan; tahanan.
convoy		mengiring; beriringan.
cook		tukang masak; masak.
cool		sejuk; tenang, nyaman.
co-operate	bekerjasama.
copper		tembaga merah.
copra		kelapa kering.
copy		tiru; salin; salinan
coral		karang.
cord		tali (kasar).
cork		kayu gabus, penyumbat; sumbat.
corn		jagung.
corner		penjuru, bucu; selekoh.
coronation	pertabalan.
corporal	koperal.
corporation	perbadanan.
corps		pasukan (askar).
corpse		mayat; bangkai.
correct		betul; benar; betulkan.
correction	pembetulan.
correctly	betul-betul; dengan betul.
correspond	serupa; sama; kirim surat.
correspondent	wakil pemberita; wakil akhbar;
		 penulis surat.
corridor	beranda; serambi, koridor.
cosmetics	kosmetik, bahan dandanan.
cost		berharga; harga: kos.
costly		mahal.
costume		pakaian.
cosy		sedap; nikmat; selesa, mahal
cottage		rumah kecil.
cotton		kapas.
couch		kerusi malas.
cough		batuk.
council		majlis; mesyuarat.
councillor	ahli majlis.
count		bilang; hitung, kira.
counter		tempat membayar wang, kaunter, membalas
		 (pendapat).
country		negeri; negara, tanah air; kampung.
county		daerah pendalaman.
couple		kelamin; pasangan.
coupon		kupon.
courage		keberanian.
course		perjalanan; arah; kursus.
court		halaman; mahkamah.
courteous	hormat; beradab, berhati-hati.
cousin		saudara; sepupu.
cover		tutup; tudung; pembungkus; pembalut.
cow		lembu.
coward		orang penakut; pengecut.
crab		ketam.
crack		retak.
crackers	mercun.
cradle		buatan.
craft		pertukangan; kerja seni; kraf.
crane		kren; burung jenjang.
crash		tumbang; jatuh menjunam; terhempas.
crater		kawah gunung berapi.
crawl		merangkak.
crayon		pensel warna.
crazy		gila.
cream		pati; krim.
create		buat; wujudkan; cipta.
creature	makhluk.
credit		nama baik; hutang.
credible	boleh dipercayai.
creditor	orang yang berhutang.
creep		melata; menjalar.
cremate		membakar mayat sehingga menjadi abu
crescent	bulan sabit.
crew		anak kapal; krew.
cricket		cengkerik; kriket.
crime		jenayah; kejahatan.
crisis		masa cemas; krisis.
critic		kritik.
crocodile	buaya.
crop		hasil tanaman atau buah-buahan.
cross		kayu palang; pangkah; salib; menyeberang;
		 pangkah
crow		burung gagak; berkokok.
crowd		kumpulan orang; berkerumun.
crown		mahkota.
crook		penjahat.
cruel		bengis: zalim, kejam
crush		menghancurkan, melumatkan.
cry		teriak: menangis.
crystal		hablur.
crux		masalah utama; kesulitan penting.
cube		kiub; ganda tiga.
cub		anak (serigala, harimau beruang),
		 lelaki muda yang kurang sopan.
cubby-hole	ruang atau bilik kecil yang selesa.
cube		kiub, bentuk empatsegi.
cubic, cubical 	mengenai kiub.
cubicle		petak bilik, petak ruang.
cubism		gaya seni lukis dimana sesuatu benda
		 digambarkan dlm bentuk geometri.
cubit		ukuran 18 inch, hasta
cuckold		suami yang isterinya berzina, suami dayus.
cuckoo		burung butbut, gila.
cucumber	timun.
cud		makanan yang dimamah kembali oleh binatang
		 mamah biak (iembu, kambing dll).
cuddle		memeluk; mendakap
cudgel		belantan, kayu pendek dan tebal; memukul
		 dgn belantan.
cue		isyarat, tanda.
cue		kayu panjang utk menyodok bola biliad;
		 menyodok bola biliad.
cuff		lipat lengan baju, memukul dgn tangan.
cuirass		baju besi.
cuisine		cara memasak, masakan.
cul-de-sac	jalan mati.
culinary	mengenai masakan atau dapur.
cull		memetik bunga, memilih	(binatang) untuk
		 dibunuh.
culminate	sampai ke puncak.
culmination	puncak, penyudah.
culpable	patut dihukum, bersalah.
culpabality	perihal bersalah.
culprit		orang yang bersalah.
cult		sistem agama, taksub.
cultivate	menanam.
cultivator	orang yang menanam; petani.
culture		kebudayaan, pemeliharaan binatang atau
		 tumbuhan, pertumbuhan kuman, kultur.
cultural	budaya.
culvert		pembentung (saluran air).
cumber		membebankan, menghalang.
cumbersome 	yang menjadi beban, susah untuk dilakukan,
		 kekok.
cumulative	yang bertambah banyak, melonggok,
		 penjumlahan.
cumulus		awan kumulus.
cuneiform	berbentuk baji.
cunning		cerdik; pintar
cup		cawan; piala.
cupboard	almari; gerobok.
cupid		dewa cinta.
cupidity	tamak wang dan harta.
cupola		kubah.
cuprum		anjing geladak. orang bangsat.
cure		sembuh; betah, mengubati
curfew		larangan keluar rumah (oleh pihak tentera).
curious 	ingin tahu. 
curly 		kerinting. 
currency 	matawang. 
current 	arus (air); aliran elektrik; sekarang;
		 semasa. 
curry 		kari
curse 		sumpah; maki. 
cursive 	tulisan sambung. 
curtain 	tabir; langsir; tirai. 
curve		lengkungan; garisan melengkung.
cushion 	kusyen.
custom		adat; kelaziman.
customer	pelanggan.
customs		cukai; kastam.
cut		potongan; pukulan; luka; potong; gunting.
cutter		pemotong.
cuttle-fish	sotong.
cyclone		angin ribut; taufan.
cyclopedia	ensaiklopedia.
cyclostyle	mencetak dgn menggunakan mesin siklostil,
		 pencetak sikiostil.
cyclotron	radas utk memecutkan zarah atom bercas.
cygnet		anak angsa.
cyclinder	silinder, kebuk, tabung, bentuk silinder.
cylindrical	bentuk panjang bulat.
cymbal		simbal, gembereng.
cynic		orang yang mempunyai tanggapanyang buruk
		 sahaja tentang orang, peristiwa dll.
cynical		bersifat sinis.
cynicism	perihal sinis.
cynosure	tumpuan mata.
cypress		saru, sipres.
cyst		pundi-pundi yang berisi cecair (dlm badan).
cystic		mengenai pundi-pundi (kencing).
cystitis	penyakit pundi-pundi kencing.
cytology	kajian mengenai sel hidupan.
czar, tsar	maharaja Rusia (sebelum tahun 1917)

D

dab		mengelap, mengesat, sepalit, sedikit
dab		ikan lidah.
dabble		berkecimpung, melibatkan din.
dace		sejenis ikan air tawar yang kecil.
dachshund	sejenis anjing yang berkaki pendek.
dad, daddy	ayah: bapa.
dagger		badik; tumbuk; lada.
dago		panggilan menghina bagi orang Itali,
		 Sepanyol, Portugis.
dahlia		bunga dahlia.
daily		setiap hari, surat khabar harian.
dainty		jelita, rapi, enak; makanan yang enak.
daintily	secara rapi.
daintiness	perihal lemah-lembut, kejelitaan. keenakan.
dairy		tempat atau ladang memerah dan menyediakan
		 susu dll.
dais		platform di hujung dewan.
daisy		sejenis bunga.
dale		lembah (di England Utara).
dally		bermain-main, memperolokkan,
		 berlengah-lengah.
damage		kerosakan; kerugian:kecederaan. gantirugi;
		 merosakkan, 
damask		sejenis ikan yang ditenun dgn
		 gambar-gambar (orang, bunga dll).
damascene	menghiasi, keluli (spt pisau dll),
		 dgn emas atau perak.
dame		perempuan, wanita, gelaran utk seorang
		 wanita anggota "Order of the British
		 Empire".
damn		mengutuk, melaknat,menyumpah,menyeranah:
		 tdk ber-guna, sial
damnable	patut dikutuki, buruk.
damnation	kutukan, laknat, buruk.
damned		terkutuk.
damp		lembap; kelembapan: melembapkan,meredakan,
		 mengurangkan, mematikan.
damsel		perawan: gadis.
damson		sejenis pokok.
dance		menari; tarian, majits tari-menari.
dancer		penari.
dandelion	sejenis bunga.
dander		kemarahan.
dandie		menimang (anak kecil).
dandruff	kelemumur.
dandy		lelaki yang sangat mementingkan pakaian,
		 gaya dll.; sangat baik.
danger		bahaya; merbahaya.
dangerous	berbahaya; tenat.
dangle		mengayunkan, menjuntaikan. menggodai.
dank		lembab.
dankness	kelembapan.
daphne		sejenis pokok kecil.
dapper		kemas, segak
dare		berani, mencabar. menghadapi hahaya.
		 pencabaran.
daring		berani, keberanian,
dark		gelap; kelam; hitam, pudar, tersembunyi,
		 rahsia.
darkness	gelap; kegelapan.
darling		kekasih. orang yang dikasihi.
darn		menisik, menjerumat (kain);
		 tempat (kain) yang dijerumat.
darning		benda-benda yang telah dijerumat.
dart		menerpa, meluru, menerkam; terpaan,
		 terkaman, anak panah kecil.
Darwinian	mengenai Charles Darwin atau teorinya.
dash		menerpa, menerkam, menghempaskan,
		 menghancurkan (harapan dll).
dastard		pengecut.
data		data, butiran, catatan.
date		tarikh
dates		kurma.
dative		datif
datum		butiran, catatan.
daub		menyapu, melumuri, melukis secara kasar:
		 lukisan yang kurang baik.
daughter	anak perempuan.
daunt		menakutkan, menawarka hati.
dauntless	berani.
davenport	sejenis meja tulis. Kerusi panjang.
davit		salah satu dari sepasang tangkai besi utk
		 menggantung dan menopang perahu dalam
		 kapal.
dawdle		berlengah-lengah, pelengah.
dawn		dinihari; pagi.
day		hari siang. 24 jam, masa.
day break	fajar
dead		mati: mangkat; layu.
deaf		pekak.
deal		menjalankan pekerjaan, berhubung, urusan,
		 janji.
dealer		peniaga.
dear		yang dikasihi: kekasih.
death		kematian: kemangkatan.
debate		bahas; rundingan: perdebatan; berbahas.
debit		debit (istilah perakaunan).
debtor		orang yang berhutang.
debt		hutang.
decay		busuk.
deceit		tipu.
decimal		perpuluhan.
decision	keputusan; kepastian.
declare		isytihar: terangkan.
declaration	pengisytiharan; pemasyhuran.
decline		mundur.
decorate	menghias.
decoration	perhiasan.
decrease	kurang: luak.
deed		perbuatan; amal: jasa; surat akuan.
deem		menganggap.
deep		dalam, luas (laut dll). tua (warna),
		 garau (bunyi), mendalam, amat sangat,
		 asyik
deer		rusa.
deface		merosakkan rupa.
defacto		yang sebenarnya.
defalcation	penggelapan wang.
defalcate	menggelapkan wang.
defame		memburukkan nama orang lain.
Defamation	perbuatan memburukkan nama.
defamatory	berciri memburukkan nama.
default		kegagalan utk bertindak, hadir atau
		 membayar;
		 tidak memenuhi janji, yang asal..
defaulter	orang yang gagal menunaikan tanggungjawab.
defeat		alahkan; tewaskan, menggagalkan.
defecate	membuang air besar.
defect		kecacatan, kecelaan, ketidak-sempurnaan,.
		 membelot.
defection	pembelotan. penderhakaan
defective	tidak sempurna,. ada cacat, ada cela.
defend		melindungi, mempertahankan, bertahan.
defence		kawalan: perlindungan.
defensible	boleh dipertahankan.
defensive	bersifat bertahan (tidak menyerang).
defer		menangguhkan, tangguh.
defermence	merendah diri, menghormati orang
defiance	melawan.
deficiency	kekurangan.
deficit		kekurangan (wang).
defile		mengotori, mencemari.
defilement	pengotoran, pencemaran.
defile		genting, jalan yang sempit:
		 berjalan dlm baris.
define		mentaksirkan, mendefinisikan, menentukan.
definition	takrifan, tafsiran.
definite	tepat. pasti, jelas, tetap.
definitive	pasti, tetap, muktamad.
deflate		mengempiskan.
deflation	perihal mengempiskan (ekonomi).
deflect		memesongkan, menukarkan arah, lantun.
deflection	pemesongan, penukaran arah, pantulan.
deflower	memperkosa anak dara. merosakkan.
defloweration	perbuatan memperkosa.
defoliate	menggugurkan daun (terutama dgn bahan
		 kimia).
defoliant	ubat penggugur daun.
defoliation	pengguguran daun.
deforest	membasmi hutan.
deforestation 	pembasmian hutan.
deform		mencacatkan, menjadikan buruk.
deformation	kecacatan.
deformed	cacat
deformity	kecacatan
defraud		menipu, memperdaya.
defray		menanggung belanja.
defrock		memecat paderi drpd jawatannya.
defrost		mencairkan air batu.
deft		tangkas, mahir.
defunct		mati, tidak digunakan lagi, ditinggalkan,
		 tidak dipedulikan lagi.
defuse		mematikan bom, menghapuskan keadaan
		 yang tegang.
defy		mencabar, menentang, tidak mematuhi atau
		 menghormati, mengingkari.
defiance	penentangan, keingkaran.
defiant		ingkar.
degenerate	merosot, mundur.
degeneration	kemerosotan, kemunduran.
degrade		menurunkan pangkat, merendahkan (mutu,
		 nilai), menjatuhkan maruah.
degradable	boleh diuraikan (kimia dan biologi).
degradation	penurunan (pangkat, mutu, nilai),
		 penghinaan.
degree		darjah, peringkat, pangkat. ijazah,
		 tertib, keadaan.
dehumanize	menyebabkan kehilangan sifat-sifat
		 perikemanusiaan.
dehydrate	mengeringkan, mendehidratkan.
dehydration 	pengeringan, pendehidratan.
deify		mempertuhankan.
deign		rela membuat sesuatu.
deism		kepercayaan kpd Tuhan tetapi tidak
		 menerima rukun-rukun agama.
deityn		dewa, Tuhan.
deject		memasyangulkan, menyedihkan, masyghul,
		 sedih.
dejection 	kemasyhgulan, kesedihan. 
dejure 		yang berhak
delay		lambat, lewat, menangguhkan, penagguhan,
		 kelewatan, kelambatan.
delectabl	yang menyenangkan,. yang menggembirakan.
delegate	wakil, utusan, melantik sbg wakil,
		 mengamanahkan, menyerah sebahagian tugas.
delegacy	perwakilan.
delegation	rombongan wakil, perbuatan melantik wakil.
delete		potong; batal, padam.
deleterious	yang merosakkan.
deliberate	sengaja, berhati-hati; menimbangkan dgn
		 teliti, memberitahu semuanya,
		 menerangkan
deliberately	dgn sengaja.
deliberation	perbincangan yang berhati-hati,
		 pemberitahuan, penerangan.
delicate	halus, cantik, lembut, gebu, mudah rosak,
		 lemah, sensitif, rumit
delicacy	makanan yang lazat..
delicatessen 	(kedai yang menjual) makanan terpilih.
delicious	lazat; sedap; enak.
delight		berasa dukacita. menggembirakan,
		 keriangan: sukacita.
delimit		menentukan batas atau sempadan.
delimitation	penentuan batas atau sempadan.
delineate	menggambarkan dgn lukisan dan huraian,
		 menggariskan, melakarkan.
delinquent	orang yang membuat kesalahan.
delinquency	perbuatan yang salah.
deliver		serah; hantar; serahkan, melahirkan anak,
		 memberi (ucapan. pukulan dll).
deliverance 	penyelamatan, pembebasan.
deliverer	orang yang mcnghantar, penyelamat
dell		lembah kecil
delta		huruf Yunani, delta (di hilir sungai).
delude		menipu, membohong.
delusion	penipuan, kepercayaan yang palsu.
delusive 	yang menipukan. 
deluge 		banjir, curahan, hamburan; membanjiri,
		 berhamburan.
deluxe		bermutu tinggi. 
delve 		menggali, mengkaji. 
demagnetize 	menyahmagnet. 
demagogue 	pemimpin yang membangkitkan perasaan
		 (marah dll) dikalangan pendengar.
demagogy	amalan seorang demagog.
demand		minta dengan keras: keperluan, tuntutan,
		 permintaan.
demanding	memerlukan kemahiran,. kesabaran dll,
		 suka menaikkan harga.
demarcate	menentukan sempadan atau batas.
demarcation	penentuan, batas, demarkasi.
demarche	langkah (diplomasi)
demean		menghina, merendahkan mutu.
demeanour	sikap, kelakuan, tabiat.
demented	gila
dementia	penyakit gila.
demerit		keburukan, kecacatan.
demesne		tanah milik sendiri, bidang pengaruh
		 (kuasa)
demi		kata awalan yang bererti "setengah"
demijohn	botol besar yang mempunyai sarung
		 keranjang.
demilitarize	membubarkan angkatan tentera dr
		 sesuatu tugas khas.
demilitarization
	 	pembubaran tentera.
demimonde	golongan perempuan yang akhlaknya
		 diragukan.
demimondaine	perempuan dr golongan ini.
demise		kematian, pemindahan harta mengikut
		 wasiat.
democracy	kerajaan oleh orang ramai; demokrasi.
demolish	runtuhkan: robohkan.
demon		hantu raksaksa.
demonstrate	menunjukkan.
den		gua atau sebarang tempat tinggal binatang
		 liar.
denominator 	pembawah.
denote		menunjukkan.
dense		tebal: padat: tebal.
dent		lekuk; kemek.
dental		bersangkutan dengan gigi, pergigian.
dentifrice	ubat (penggilap) gigi.
dentist		doktor gigi.
deny		menidakkan; menyangkal.
depart		bertolak: berangkat: berlepas.
departure	perpisahan: keberangkatan.
department	jabatan; bahagian; Cawangan.
depend		berharap (kepada): bergantung pada.
dependent	orang tanggungan, orang yang ditanggung
dependency	negeri naungan.
deplore		menyesal.
depict		menggambarkan.
deport		buang negeri.
depose		turunkan dari taktha; memecat.
deposit		simpan (wang) dalam bank; masukkan,
		 Wang simpanan;
		 cengkeram.
depositor	penyimpan (wang).
depot		markas-markas askar;
		 tempat simpanan barang-barang;
		 depoh.
deprave 	merosakkan (akhlak). 
depravity 	kerosakan akhlak, kehinaan.
deprecate 	menyatakan tidak setuju. 
depreciate 	mengurangkan (nilai. mutu dll),
		 berkurang, merendahkan, susut
depreciation 	penyusutan. penurunan. 
depredation 	pemblnasaan. Pemusnahan, perampasan
		 harta.
depredate	membinasakan, merampas harta.
depress		menekan, menindas, mendukacitakan,
		 menyusutkan.
depresion	lekuk, kemasyhgulan. kemerosotan
		 (perniagaan).
depressive	yang memasyghulkan. yang melesetkan.
deprive		menahan atau mengambil (merampas)
		 sesuatu drpd,
		 melucutkan, menghalang hak.
deprivation	pelucutan, penghalangan hak.
deputy		ganti; timbalan; wakil.
derail		keluar dari landasan.
derive		dapat daripada; diperolehi.
descend		turun.
descendant	anak-cucu.
descent		keturunan.
describe	beri keterangan: ceritakan.
description	keterangan; cerita.
desert		padang-pasir; gurun.
design		rangka; lukisan; kerawang; reka bentuk.
desire		hasrat; keinginan; kehendak; maksud.
dessert		makanan pencuci mulut.
desk		meja.
destiny		nasib; takdir.
destroy		musnahkan; binasakan.
destroyer	pembinasa
details		butir-butir; perincian.
detect		siasat.
detective	mata-mata gelap; detektif.
deteriorate	bertambah buruk.
determination 	keazaman.
determine	berazam.
detrain		turun dari keretapi.
develop		menerbitkan; besarkan; gilap; suburkan;
		 majukan, membentuk.
device		cara; rekaan; ikhtiar: pesawat, alat.
devil		syaitan.
devote		mengabdikan.
dew		embun.
diagonal	dari sudut ke sudut; menyudut;
		 pepenjuru.
diabetes	penyakit kencing manis.
diagram		rajah.
dialect		loghat; dialek.
dialogue	soal-jawab; dialog.
diameter	garisan pusat; diameter.
diamond		intan; berlian.
diary		natijah; buku catitan harian, dairi.
dice		dadu.
dictate		rencanakan, tuliskan, catatkan
dictation	rencana, tulisan, catatan.
dictator	diktator.
dictionary	kamus.
die		mati; mangkat.
diet		jaga berat badan.
differ		berbeza: berlainan
difference	perbezaan( perselisihan, kelainan
different	berlainan, berbeza.
difficult	susah; payah; sukar.
difficulty	kesusahan; kesukaran.
dig		gali.
digest		menghadamkan, memahami
digit		nombor dari 0-9.
dignity		kehormatan. maruah.
diligent	rajin; tekun.
dim		kabur; malap.
dimension	keluasan ukuran.
diminish	menjadi kurang; luak, mengecil.
dimple		lesung pipit.
dip		cicah; celup; ceduk; merendamkan, 
dingy		kotor.
dining-room	bilik makan.
dinner		makan malam.
diploma		diploma.
diplomacy	kebijaksanaan dalam hal rundingan;
		 diplomasi.
diplomat	diplomat.
direct		arah; alamatkan (surat dll); kawal;
		 kelola; kerah;
		 terus; langsung, lurus.
director	pengarah.
dirt		kekotoran; lumpur; daki.
dirty		kotor; hina.
disable		mencacatkan, melumpuhkan, mencegah,
		 menggagalkan.
disability	kecacatan, ketidakbolehan.
disabuse	membebaskan
disadvantage	keadaan yang susah atau merugikan 
disadvantageous keadaan merugikan.
disaffected	tidak kena kesan.
disagree	tidak setuju.
disagreement	perselisihan (faham, pendapat dll).
disallow	tidak mengizinkan, tidak membenarkan.
disallowance	perbuatan tidak membenarkan.
disappear	ghaib. lenyap hilang.
disappearance	kelenyapan, kehilangan.
disappoint	menghampakan, mengecewakan.
disappoinment	kekecewaan.
disapprove	tidak berkenan, tidak meluluskan.
disapproval	perihal tidak berkenan, mengenai tiada
		 kelulusan 
disarm		melucutkan senjata
disarmament	perlucutan senjata.
disarming	melucutkan senjata.
disarrange	menjadikan tidak teratur.
disarray	menjadikan tidak teratur, keadaan tidak
		 teratur, kacau-bilau
disaster	kemalangan yang besar; malapetaka.
		 Bencana.
disastrous	yang menyebabkan kerugian.
disavow		menafikan.
disband		membubarkan (kumpulan).
disavowment	pembubaran
disbar		memecat peguam drpd majlis peguam (bar).
disbelieve	tidak mempercayai, tidak percaya.
disbelief	ketidakpercayaan.
disbud		memotong pucuk dr tangkai
disburden	meringankan beban, meringankan kesusahan.
disburse	membayar, mengeluarkan wang.
disc		cakera, piring hitam.
discard		buang; mencampakkan.
discern		memerhatikan, melihat, memperbezakan.
discernible	boleh dilihat, boleh diperbezakan, nampak
		 perbezaannya.
discerning	bijaksana, tajam akal.
discernment	kebijaksanaan.
disciple	penganut, pengikut, murid.
discipline	aturan; tatatertib: disiplin, sistem
		 peraturan: 
to discipline	melatih, menghukum.
disiplinary	berkenaan dgn disiplin.
disclaim	menafikan, menyangkal.
disclaimer	penafian. penyangkalan.
disclose	memberitahu, mendedahkan, memperlihatkan
		 (rahsia dll).
disclosure	pemberitahuan, pendedahan
disconnected 	terputus
disconsolate	sedih, putus asa, dukacita.
discontent	tidak puas hati, menyebabkan tidak puas
		 hati.
discontentment 	ketidakpuasan hati. 
discontinue 	menghentikan,menamatkan, memberhentikan.
discontinuance	penghentian, pemberhentian, penamatan.
discontinous	terputus-putus.
discontinuity	keadaan terputus-putus.
discord		perselisihan (faham, pendapat dll).
discordance	perselisihan.
discordant	berselisih.
discotheque	tempat tari-menari (dgn iringan muzik
		 rakaman).
discount	potongan harga, diskaun; memberi diskaun
discolour	melunturkan warna, mengubahkan warna.
discoloration	pelunturan warna
discomfit	menyebabkan rasa malu, mengalahkan
		 .membingungkan.
discomfiture	kekalahan. Perasaan malu atau bingung.
discomfort	menyebabkan perasaan gelisah, khuatir, dll;
		 kegelisahan. Kekhuatlran, tidak selesa.
discompose	mengganggu ketenangan.
discomposure	kegelisahan, ketidakselesaan.
disconcert	merosakkan,. mengelirukan, membingungkan,
		 mencelarukan, memporak-perandakan.
disconcertment	kebingungan.
disconnect	memutuskan, mcmisahkan, menceraikan.
discountenance	tidak berkenan, tidak menyetujui.
discourage	menawarkan hati, melemahkan (cita-cita atau
		 semangat), tidak memberi galakan.
discouragement 	perihal menawarkan hati.
discourse	ucapan, kuliah, percakapan, perbualan,
		 berbual, berucap.
discourtenous 	biadab, kurang sopan.
discourtesy	perbuatan yang kurang sopan.
discover	temui, jumpa.
discoverable	dapat dijumpai.
discoverer	penjumpa, penemu.
discovery	penemuan.
discredit	merosakkan nama baik seseorang, tidak
		 mempercayai seseorang
discreet	berhati-hati, bijaksana, berahsia.
discreetness	kebijaksanaan.
discrepancy	perbezaan. perselisihan.
discrepant	berbeza, berselisih.
discrete	tersendiri, terputus-putus, terasing.
discreation	kebijaksanaan, membalikkan ciptaan.
discriminate	membeza-bezakan layanan
discrimination	hal membeza-bezakan layanan, diskriminasi.
discus		cakera.
discuss		runding; bincang; bahas.
discussion	perbincangan; rundingan, diskusi.
disdain		memandang rendah.
disdainful	bersifat memandang rendah.
disease		penyakit.
disembark	turun (dr kapal, kenderaan dll).
disembarkation 	perihal turun dr kapal dll.
disembody	membebaskan roh dr jasad.
disembodied	roh yang dibebaskan dr jasad.
disembodiment 	pembebasan roh. 
disembowel 	mengeluarkan isi perut. 
disenchant 	menyedarkan. 
disenchantment 	kebebasan dr khayalan, kesedaran.
disencumber	melepaskan dr beban.
disengage	melepaskan, melonggarkan, mengundurkan
		 (dlm tentera)
disengagement	perlepasan.
disantangle	melepaskan dr keadaan yang sulit.
disantanglement
	 	perihal melepaskan dr kesulitan.
disestablish	menamatkan pendaftaran (badan, lembaga,
		 persatuan dll).
disfavour	tidak menyukai; keadaan tidak suka atau
		 tidak berkenan.
disfigure	merosakkan rupa, muka atau permukaan.
disfigurement	perihal merosakkan rupa.
disgorge	memuntahkan, menyerahkan semula sesuatu
		 yang telah
		 diambil secara haram.
disgrace	nama buruk, aib, memalukan; malu.
disgruntled	panas hati, tidak puas hati.
disgraceful	yang memalukan.
disguise	menyamar
disgust		menjijikkan, perasaan jijik atau mual,
		 menyampah.
dish		pinggan; hidangan, seorang wanita yang
		 cantik.
dishabille	perihal berpakaian selekeh atau tidak
		 scmpuma.
dishearten	menawarkan hati, melemahkan semangat.
dishevelled	tidak kemas, kusutmasai
dishonest	tidak jujur, tidak ikhlas, perbuatan tidak
		 jujur.
dishonour	malu, keaiban: memalukan, mengaibkan,
		 enggan menerima, tidak diterima
dishonourable 	memalukan. hina. keji.
disillusion	membebaskan dr khayalan, tidak berkhayal
		 lagi.
disiflusionment
	 	kebebasan dr khayalan.
disincentive	sesuatu yang menghalang daya usaha,
		 semangat dll.
disincline	menyebabkan tidak mahu membuat sesuatu.
disinclination	keengganan membuat sesuatu.
disinfect	membunuh kuman.
disinfectant 	ubat pembunub kuman. 
disinfection 	pembasmian kuman. 
disinflation 	proses (ekonomi) bertujJuan utk
		 menstabilkan keadaan inflasi.
disingenuous 	tidak jujur.
disinherit	melucutkan hak seseorang utk menerima
		 pusaka.
disintegrate 	menjadi berpecah-pecah, menyepaikan,
		 memecahkan.
disintegration 	penyepaian, perpecahan.
disinterest	tidak berminat
disjoint	memutuskan.
dislike		tidak suka.
dislocate	terkehel, terpelecok, teralih.
dislodge	mengusir. menghalau, mencungkil.
disloyal	tidak setia.
dismal		sedih, muram, tidak menggalakkan
dismantle	menanggalkan bahagian-bahagian sesuatu
		 objek.
dismay		mengecewakan, kecewa
dismember	merobek anggota badan.
dismiss		bersurai; buang kerja;
dismissal	persuraian; pembuangan kerja.
dismount	turun dr basikal, kuda dll, menurunkan
		 sesuatu (spt meriam) dr tempat letaknya.
disobey		tidak mematuhi, mengingkari, menderhaka,
		 melanggar peraturan.
disobedience	perbuatan melanggar peraturan, tidak
		 mematuhi ketua.
disobedient	yang tidak mematuhi, ingkar, derhaka.
disoblige	rasa tidak perlu mengindahkan keperluan
		 orang lain.
disorder	kacau bilau, kekacauan, penyakit
disorganise 	menjadikan keadaan kacau-bilau dan
		 tidak teratur.
disorientate	mengelirukan, menyesatkan.
disown		tidak mengakui kepunyaannya (orang atau
		 benda).
disparage	memperkecilkan. merendahkan.
disparate	tidak boleh dibandingkan,. tidak ada kena
		 mengena.
disparity	ketidaksamaan, perbezaan.
Dispassionate	tidak dipengaruhi oleh perasaan.
dispatch	kirim, hantar.
despatch	menghantar, mengirim
dispel		menghilangkan,menghapuskan, menafikan.
dispence	membahagi, memberi, membancuh dan memberi
		 ubat.
dispensable	tidak perlu, tidak mengapa jika tidak ada.
dispensary	rumah-ubat: dispensari.
dispensation	pembahagian. pemberian,
disperse	menyelerakkan, menaburkan, menyuraikan
display		tunjukkan; pertunjukan, tayang, tayangkan,
		 tayangan, permainan.
dispute		berbalah: berbahas; bertelagah; perbalahan;
		 pertelagahan.
dissolve	larut, bubar.
distant		jauh, jarak.
distance	jauhnya, jarak.
distinct	terang; jelas; berbeza.
distinction	markah yang tinggi dalam sesuatu ujian:
		 kemegahan.
distribute	edar
distribution	pengedaran.
district	kawasan; daerah.
disturb		kacau; ganggu.
ditch		parit; longkang.
dive		selam; terjun.
diverse		berbagai-bagai jenis, bermacam-macam.
divide		bahagikan; agih, pecahkan
dividend	keuntungan; dividen.
division	bahagian; pembahagian; petak, divisyen.
divorce		cerai; perceraian.
dizzy		pening kepala, pening lalat.
do		buat; lakukan.
dock		limbungan; dok.
doctor		tabib; doktor.
document	surat keterangan; dokumen.
doe		rusa betina.
dog		anjing.
doggerel	sajak yang tidak teratur atau kurang baik.
doggo		baring secara diam dan tersembunyi.
dogma		kepercayaan yang tidak boleh dibantah
doily, doyley 	kain, kertas dll yang digunakan sbg lapik
		 gelas, pinggan, dll.
doldrums	keadaan muram,
		 kawasan lautan berhampiran dgn
		 Khatulistiwa (tenang dgn tiupan angin)
dole		sesuatu yang dibahagi-bahagikan.
		 bayaran kpd penganggur;
		 membahagi-bahagikan.
doleful		sedih, berdukacita.
doll		anak patung.
dollar		mata wang Amerika Syarikat, Kanada dll.
dolly		anak patung (panggilan kanak-kanak),
		 penyangga beroda utk kamera dll,
		 radas (dibuat drpd logam)
		 yang digunakan utk menukul,
		 sejenis batu kapur.
dolour		kesedihan.
dolourous	yang menyedihkan.
dolphin		ikan lumba-lumba.
dolt		orang yang bodoh.
doltish		bodoh.
domain		kawasan kekuasaan, lapangan, bidang
		 [pengetahuan dll).
dome		kop, kubah.
domestic	rumahtangga: negeri sendin, hal dalaman.
dominate	menguasai, pengaruhi, mengawal
dominant	paling berkuasa,. Paling berpengaruh.
diminance	penguasaan.
domineer	berkelakuan ingin, orang yang menguasai
		 orang lain.
dominical	berkenaan dgn hari Ahad.
dominion	kekuasaan, wilayah yang dikuasai oleh
		 pemerintahan beraja.
domino		sejenis jubah yang bertopeng, sejenis
		 permainan.
don		memakai
don		gelaran orang bangsawan Sepanyol, orang
		 terpelajar (pendidik. tuter dll)
		 di universiti.
donate		derma, sedekah.
donation	derma: pemberian, sedekah.
donor		penderma.
donkey		keldai.
doodle		menconteng, contengan
doom		kebinasaan, kematian, ajal, menghukum,
		 mentakdirkan.
doom to fail	pasti gagal.
doomsday	hari kiamat.
door		pintu.
dope		sejenis varnis, madat, dadah, maklumat;
		 memberi madat (terutama kuda lumba).
dormant		tidak aktif, tidur. rehat, pendam.
dormancy	keadaan tidak aktif.
dormer		tingkap pd atap yang condong.
dormitory	bilik tidur yang mengandungi banyak katil.
dormouse	sejenis binatang spt tikus.
dorsal		belakang (dorsal).
dory		sejenis ikan laut yang boleh dimakan.
dose		sukatan ubat; takaran (ubat), dos, waktu
		 ber1akunya sesuatu yang tidak disukai.
dosage		sukatan atau takaran ubat.
dot		titik.
double		berganda, berlipat; bergu, berdua, dua.
doubly		dua kali ganda.
doubleagent	pengintip
double back	mematah balik.
double bass	sejenis alat muzik.
doubt		syak, ragu, keraguan, sangai, was-was,
		 tidak yakin, tidak percaya.
dove		merbuk; tekukur; merpati.
down		di bawah, ke bawah, bawah.
dowry		mas kahwin: mahar.
dozen		dozen.
draftman	pelukis pelan.
drag		mengheret.
dragon		naga.
dragonfly	pepatung.
drain		parit, longkang.
drake		itik jantan.
drama		wayang; sandiwara; drama.
draw		lukis, tarik: hisap: undi:
		 cedok (air dari telaga):
		 ambil wang, terima wang.
drawing		lukisan, gambar.
drawing-room 	bilik tetamu.
drawer		laci.
dream		mimpi: angan-angan; bermimpi:
		 lena dengan angan-angan.
drench		basah kuyup.
dress		pakai pakaian; andam; berbaris lurus;
		 pakaian.
dresser		pembantu doktor.
drift		hanyut.
drill		penebuk lubang: latihan keras; berkawat;
		 latih.
drink		minum.
drip		menitik.
drive		halau, pandu, tunggang; paku.
driver		pemandu kereta: penunggang binatang
		 tunggangan.
drizzle		hujan rintik-nintik.
drone		lebah jantan.
droop		layu.
drop		cicir; berhenti; menitik; menitis, gugur.
drove		sekawan atau sekumpulan binatang.
drown		mati lemas.
drowse		mengantuk.
drug		ramuan ubat: dadah.
druggist	peramu ubat.
drum		gendang: tambur; tong besar.
drummer		juru gendang.
drunk		mabuk (kerana meminum minuman keras).
drunkard	pemabuk: peminum.
dry		kering; tiada hujan; tiada seronok:
		 keringkan; jemur.
dubbing		alih suara.
duck		benam, itik.
duckling	anak itik.
due		patut: terhutang, sampai tempoh.
duel		pertempuran antara dua orang.
dug-out		jalur.
dull		bodoh; tiada nyata atau terang; malap,
		 tidak menarik, membosankan
dumb		bisu.
dung		tahi binatang
during		dalam masa, semasa
dusk		senja, senjakala.
dust		habuk: debu.
duster		pemadam papan hitam.
Dutch		bahasa atau orang Belanda.
duty		kewajipan; cukai: duti.
dwarf		kerdil, katik.
dwell		tinggal; diam, huni.
dweller		penduduk, penghuni.
dwelling	rumah, kediaman, tempat tinggal.
dye		celup; mencelup (untuk mewarnakan),
		 mewarnai; bahan pencelup, pewarna.
dyer		orang yang mewarna.
dyke		benteng.
dynamic		berubah untuk menyesuaikan diri, dinamik,
		 giat.
dynamite	sejenis penjana elektrik, dinamit,
		 bahan peletup.
dynasty		keturunan; wangsa: dinasti.
dyne		satu unit bagi daya (fizik).
dysentery	penyakit berak darah, disenteri.
dysfunction	kerosakan.
dyslexia	tidak boleb membaca (disebabkan penyakit
		 otak).
dispepsia	pencernaan makanan yang kurang baik.
dystrophy	penyakit di mana kaki menjadi lemah..

E

each		tiap-tiap, setiap,. masing-masing.
eardrum		gegendang telinga.
eager		ingin benar.
eagle		burung helang, anak burung helang.
eagle		dua di bawah par (permainan golf).
ear		telinga, bulir (padi dll),
		 tongkil (jagung).
earring		subang.
earl		gelaran bangsawan Inggeris.
early		awal, cepat, awal-awal, siang-siang.
earn		hasil dari usaha.
earning		pendapatan, penghasilan.
earnest		sunguh-sungguh, sesungguh hati
earnest		pendahuluan.
Earnest money	wang pendahuluan.
earth		bumi, tanah, dunia.
earthenware	pinggan-mangkuk dibuat dari tanah liat.
earthquake	gempa bumi.
ease		kesenangan, senang, kemudahan,
		 meringankan, melegakan, mudah
At ease		dalam keadaan mudah.
With ease	dengan mudah.
easel		kuda-kuda.
eaves		cucur atap: tepi atap.
east		timur.
eastern		bahagian timur.
easy		senang: mudah.
eat		makan.
ebony		kayu arang.
echo		tala, gema.
eclipse		gerhana.
economist	ahli ekonomi.
economy		iktisad; ekonomi.
edge		tepi.
edible		boleh dimakan.
edict		peraturan, undang-undang.
edifice		bangunan besar.
edify		memperbaiki moral.
edification	hal memperbaiki moral.
edit		susun untuk siaran; karang; sunting;
		 edit, betulkan, pembetulan.
edition		cetakan; penerbitan; edisi.
editor		penyusun berita: pengarang: editor.
educate		menyekolahkan: memberi pelajaran:
		 latih didik, mengasuh.
education	pendidikan: pelajaran, asuhan.
educational	berkenaan dgn pendidikan.
educator	pendidik.
educationist	pendidik.
eel		belut.
eerie		seram; gerun; ngeri.
effect		akibat; kesan.
effective	mujarab, memberi bekas, berkesan.
efficient	cekap; pandai.
effort		usaha; percubaan; ikhtiar.
egg		telur.
eight		lapan.
eighteen	lapan belas.
either		salah satu; tiap-tiap; salah seorang,
		 sama ada
ejaculate	memancarkan, memancutkan.
ejaculation	pancaran, percakapan yang tiba-tiba.
eject		menghalau. mengusir, memecat, mengeluarkan.
ejection	pengusiran.
eke		mencari nafkah dgn susah payah.
elaborate	menerangkan dgn panjang lebar.
elaboration	keterangan yang panjang lebar.
elapse		berlalu (masa).
elate		menggembirakan
elation		kegembiraan.
elbow		siku.
elder		lebih tua; orang tua-tua.
eldritch	ngeri. buruk.
elect		memilih secara mengundi, memilih, pilih
election	pilihan
elector		orang yang memilih
electorate	orang ramai yang memilih.
electric	elektrik.
electricity	kuasa elektrik.
electrification
	 	proses mencas dgn elektrik,
		 perlengkapan dgn elektrik.
electrolyse	menguraikan dgn elektnk.
elektrolisis	penguralan elektrik, elektrolisis.
elektroiyte 	elektrolit.
elektromagnet 	elektromagnet.
electron	elektron
elektroscope 	elektroskop.
elegant 	tampan, elok. Segak, kemas. 
elegance 	ketampanan.
elegy		sajak atau nyanyian sedih sbg kenangan
		 orang mati.
element		anasir, unsur.
elephant	gajah.
elevate 	menaikkan. meninggikan. 
elevation 	ketinggian, penaikan, sudut dongakan.
		 pandangan (lukisan) dr satu sisi
		 (berkenaan bangunan dll).
elevator	lif.
eleven 		sebelas.
eleventh 	yang kesebelas.
elf		orang bunian.
elicit		mengeluarkan (sesuatu yang terpendam).
eligible	layak.
eligibility	kelayakan.
eliminate	membuang. menghapuskan.
elimination	pembuangan,. penghapusan.
elite		terpilih, golongan atas, elit.
elixir		bahan yang dipercayai boleh menukar
		 logam biasa kpd emas,
		 berkenaan yang dipercayai boleh
		 memanjangkan hayat.
elk		sejenis rusa besar.
ellipse		bulat panjang, elips.
elliptic	yang bulat panjang.
elm		sejenis pokok.
elocution	gaya bercakap.
elongate	memanjangkan.
elongation	pemanjangan.
elope		lari dgn kekasih.
eloquence	kepandaian. bercakap, kefasihan lidah.
eloquent	fasih lidah.
elucidate	menerangkan, menjelaskan.
elucidation	penjelasan.
elude		mengelak, mengelakkan, melepaskan diri,
		 menghindarkan.
elusion		pengelakan, penghindaran.
elusive		pandai mengelak, yang sukar ditangkap,
		 yang penuh dgn tipu daya.
else		selain itu: lagi: kalau tidak; atau.
elsewhere	di tempat lain.
emaciate	menjadikan terlalu kurus.
emaciation	kekurusan.
emanate		terbit: keluar; muncul.
emanation	pancaran.
emancipate 	membebaskan. 
emancipation 	pembebasan (dr prasangka, sikap buruk dll).
emasculate	mengasi, melemahkan.
embalm		membubuh ubat kpd mayat supaya tahan lama.
embalment	pembubuhan ubat kpd mayat supaya tahan
		 lama.
embankment 	tambak. penambakan. 
embank 		menambak. 
embargo 	perintah larangan atas pergerakan
		 kapal-kapal dan perdagangan.
embark		naik kapal dll, memulakan projek baru.
embarkation 	perihal naik kapal dll. 
embarrass 	memalukan
embarrassment 	malu, kebingungan.
embassy		kedutaan.
embed, imbed	menetapkan kpd benda yang pejal.
embellish	menghiasi dgn cara mewah.
embellishment	penghiasan yang mewah.
ember		bara api.
embezzle	menggelapkan (wang dll), menyorokkan wang.
embezzlement 	penggelapan wang, penyorokan wang.
embezzler	orang yang menggelapkan wang.
embitter	memahitkan.
emblazon	menghiasi dgn lambang.
emblem		simbol, lambang. lencana.
embody		menjelmakan.
embodiment	penjelmaan.
elbolden	memberanikan.
emboss		membuat ukiran timbul (pd sesuatu
		 permukaan), embos
embrace		peluk; dakap, menghadap.
embarsure	bukaan di dinding utk meriam.
embrocation	ubat yang disapukan pd kulit, losen.
embroider	menyulam, sulaman.
embroidery	sulaman.
embroil		membabitkan, babit, libat.
embryo		bayi dalam perut, embrio.
emend		membetulkan (tulisan dll), menukar, pinda.
emerald		zamrud, hijau zamrud.
emerge		timbul. muncul. terbit.
emergence	kemunculan.
emergent	yang muncul.
emergency	kecemasan, darurat. krisis.
emeritus	yang memegang gelaran tetapi telah bersara.
emery		bahan penggilap.
emetic		ubat yang menyebabkan muntah.
emigrate	berpindah ke negara lain utk menetap
		 di sana.
emigration	emigrasi, perpindahan.
eminent		unggul, utama, terkenal, terkemuka.
eminence	kemuliaan, keunggulan.
emir		raja di negera Arab. amir.
emissary	wakil kerajaan, duta, pesuruhjaya.
emit		memancarkan (cahaya, asap dll).
emission	pemancaran.
emollient	yang melembutkan atau meredakan; ubat utk
		 melembutkan atau meredakan.
emolument	gaji, upah, saraan.
emotion		perasaan; emosi.
emotive		cenderung menaikkan perasaan.
emperor		maharaja.
emphasis	keutamaan, titik berat, penekanan.
emphasize	menitikberatkan, mengutamakan, menekankan.
emphatic	yang diutamakan. yang menekankan.
empire		jajahan takluk; empayar.
empirical	yang berdasarkan pengalaman (dan bukan
		 teori).
emplacement	hal meletakkan dlm jawatan tertentu,
		 penyangga utk senapang.
employ		mengambil sbg pekerja, menggaji.
employee	pekerja.
employer	majikan.
employment 	pekerjaan.
emporium	pusat perniagaan, kedai besar. emporium.
empower		memberi kuasa.
empress		maharani.
empty 		kosong, mengosongkan, kosongkan.
emu		sejenis burung besar tldak boleh terbang
		 (di Australia).
emulate		mencontohi, meneladani, meniru.
emulsion 	emulsi, campuran cecair, cecair yang tidak
		 melarut.
emulsify 	mengemulsikan. 
enable 		membolehkan, memberikan kesempatan.
enact		menjadikan undang-undang. melakonkan.
enactment 	undang-undang, enakmen.
enamel 		lapisan cat yang berkilat, lapisan luar
		 pd gigi, enamel.
Enamour 	membangkitkan rasa cinta.
En bloc 	secara keseluruhan.
encage 		mengurung.
Encamp 		berkhemah.
Encapsulate	menyimpan di dlm kapsul, menyimpulkan.
encase		memasukkan ke dlm kotak.
encephalic	berkenaan otak.
encephalitis 	sejenis penyakit otak.
encephalogram 	foto sinar-X bagi otak.
enchain		mengikat dgn rantai besi, membelenggu.
enchant		memikat hati, mempersona. mengenakan
		 guna-guna dll.
enchantment	pengepungan
encirclement	pengepungan
enclave		mengepung, kepungan
enclose		masukkan; sertakan.
enclosure	ruang yang dipagari, sesuatu yang
		 disertakan, lampirkan, lampiran.
encomium	pemujian (yang rasmi).
encompass	mengepung (terutama utk mengawal atau
		 menyerang), mengandungi.
encore		permintaan utk ulangan (nyanyian dll,
		 ulangan (nyanylan dll) atas
		 permintaan penonton
encourage	merangsang; galak, memberi semangat,
		 mendorong.
encouragement	penggalakan, sokongan semangat.
encroach	memasuki kawasan orang tanpa izin,
encroachment	perbuatan melanggar hak-hak orang.
encrust		menutupi dgn kerak.
encumber	mebebani, merintangi.
encumbrance	beban, rintangan.
end		penghujung; penamat; kesudahan akhir,
		 habis, tamat.
endanger	membahayakan
endear		membangkitkan sayang, memikat hati.
endearment	pujukan, bujukan, cumbuan.
endeavour	berusaha, berikhtiar; usaha, ikhtiar,
		 percubaan.
endemic		selalu (spt penyakit) yang terdapat pd
		 golongan orang atau daerah yang
		 tertentu, wabak.
endocrine	berkenaan kelenjar yang mengeluarkan
		 hormon terus kpd aliran darah.
endoskeieton 	rangka dalam.
endorse		menulis tandatangan pd dokumen dll,
		 mengesahkan dgn tandatangan,
		 membenarkan.
endorsement	pengesahan, tandatangan (utk mengesahkan).
endow		mengurniakan, merahmati, memberi wang
		 atau bantuan.
endowment	bantuan wang, bakat.
endue		memakai pakaian, mengurniakan.
endure		menanggung (kesusahan dll), menahan,
		 tidak berubah,
		 tidak luntur, tahan, lasak
endurance	ketahanan, ketabahan, kelasakan.
enemy 		musuh; seteru.
energy		kuasa; tenaga.
enforce 	paksa tunduk kepada. 
engage 		sewa; berjanji; lantik, bertunang.
engagement 	pertunangan, perlantikan.
engine		enjin.
engineer	jurutera.
England		Negara England.
English		Inggeris; bahasa Inggens.
engrave		ukir.
engraver	juru ukir; pengukir.
enjoy		bersuka-ria; menikmati.
enlarge		membesarkan.
enmity		permusuhan.
enough		cukup.
enrol		daftarkan nama.
enrolment	pendaftaran.
enter		masuk.
entrance	bayaran masuk; jalan masuk.
envelop		sampul surat.
equal		sama banyak; sama besar; sama taraf;
		 setimpal.
equality	persamaan.
equator		khatulistiwa.
erase		padam; kikis.
eraser		getah pemadam; pemadam.
erect		tegak; bangunkan.
error		salah; silap
escape		lepaskan diri; terlepas.
escort		pengiring; mengiring.
especially	terutamanya.
essay		karangan; esei.
estate		kebun; ladang; estet; harta.
estuary		kuala; muara.
etc		dan lain-lainnya.
Eurasian	orang Serani.
Europe		Eropah.
European	orang Eropah.
evade		mengelak.
evacuate	berundur; meninggalkan, kosongkan kawasan.
even		sama rata; genap: hinggakan: bahkan;
		 malah, malahan.
evening		petang.
event		peristiwa; kejadian.
ever		selalu; pernah.
every		tiap-tiap.
everybody	tiap-tiap orang.
everyone	tiap-tiap orang.
everything	tiap-tiap benda, tiap-tiap sesuatu.
everywhere	di mana-mana pun.
evil		jahat; durjana.
exact		tepat; betul.
exactly		dengan tepat: betul-betul, serupa betul.
exam		periksa; ujian.
examination	peperiksaan; ujian.
examine		periksa; soal uji.
example		contoh; misal.
exceed		melebihi.
excellent	terbaik; cemerlang.
except		tiada termasuk; kecuali; melainkan.
exception	pengecualian.
exceptional	luar biasa; bukan sebarang.
excess		berlebihan.
exchange	tukarkan; pertukaran; ganti; pejabat.
excise		cukai; eksais.
exclaim		berteriak.
exclude		tidak termasuk; menyisihkan, mengenepikan.
excrete		buang najis.
excursion	perlancongan; perlahan.
excuse		maafkan; maaf; ampun, minta maaf.
exercise	pelaksanaan:senaman; riadah; latihan.
exhaust		meletihkan, letih
exhibition	pertunjukan; pameran.
exile		buangan.
exist		wujud.
existence	kehidupan; wujudnya, keujudan.
exit		jalan keluar; perjalanan keluar,
		 pintu keluar, arah keluar
expand		kembang; bertambah besar.
expect		jangka; duga.
expectation	jangkaan; dugaan.
expel		buang; halau.
expenditure	belanjawan; perbelanjaan
expense		belanja.
expensive	mahal.
experience	pengalaman.
experiment	percubaan; ujian.
expert		pakar; ahli.
expire		berakhir, selesai; tamat tempoh,
		 tiba masa.
explain		beri penjelasan; terangkan,
explanation	penjelasan. keterangan
explicit	jelas; terang.
explode		meletup; meletus; meledak.
explore		menjelejah
exponent	pelopor; penganjur; pendukung.
export		hantar (barang-barang) keluar negara;
		 ekspot.
Expo		pamiran
Expose		mendedahkan
extra		tambahkan; lebih besar atau lebih baik,
		 lebihan.
extraordinary 	luar biasa; ganjil. 
extract 	pati; sari. 
extreme 	terlampau sangat.
eye 		mata; pandangan.
eyebrow 	bulu kening.
eyelash		bulu mata.

F

fable		cerita dongeng; lagenda.
face		muka.
facility	kemudahan.
fact		sesuatu yang berlaku; fakta, hal sebenar.
factor		sebab; unsur: faktor.
factory		kilang, loji.
fade		pudar; luntur.
fail		tidak lulus; tidak berjaya; mungkir;
		 gagal.
faint		lemah: malap: pengsan; pitam.
fair		keramaian; temasya: pasaria; cantik;
		 mencukupi; adil; baik (cuaca);
		 cerah (kulit).
fairy		pan-pan.
fairyland	kayangan.
faith		kepercayaan; ketaatan; keyakinan.
faithful	dipercayai; taat; amanah.
fall		luruh; jatuh; tumbang; tewas; tertawan;
		 terjadi.
false		bohong; palsu.
fame		kemasyhuran.
famed		termasyhur.
familiar	biasa; rapat: kenal; betul.
family		bapa dan anak beranak; keluarga.
famine		kebuluran.
famous		masyhur.
fan		kipas; peminat; mengipas.
fantasy		khayalan; angan-angan.
far		jauh.
fare		tambang.
farewell	selamat berpisah; selamat tinggal.
farm		ladang; tempat berternak; berladang;
		 bercucuk tanam.
farmer		peladang; petani.
farther		lebih jauh; jauh lagi; yang lebih jauh.
fascinate	memikat hati.
fast		berpuasa; puasa; laju: pantas: cepat.
fasten		ikat; kancing.
fat		gemuk; lemak.
father		bapa; paderi; pengasas.
father-in-law 	bapa mentua.
fault		cacat; kesilapan; kesalahan.
favour		kemurahan: persetujuan: kebaikan.
		 menyebelahi
favourite	pilihan; kegemaran.
fear		takut; khuatir; bimbang.
fearful		yang ditakuti, bengis, garang.
feast		makan besar; pesta.
feather		bulu (burung).
federation	persekutuan; gabungan.
fee		bayaran; yuran: upah.
feed		beri makan: suap.
feel		rasa; raba.
feeler		sesungut.
fell		jatuh.
fellow		rakan; sahabat.
female		perempuan; betina.
fence		pagar.
fern		pokok paku-pakis.
fertile		subur.
fertility	kesuburan.
fertilizer	baja.
festival	perayaan; pestaraya, festival.
fetch		pergi ambil; mendapat harga, menjemput
		 (dengan kenderaan).
feudal		kebangsawanan zaman dahulu.
fever		demam.
few		sedikit.
fez		tarbus.
fibre		urat; sabut; gentian.
fiction		cerita rekaan; fiksyen.
fidelity	ketaatan; kejujuran.
field		padang; medan perang; ladang; bidang;
		 telaga.
field-glass	teropong pandang jauh.
fierce		garang.
fifth		yang kelima.
fight		lawan; bertempur: bergaduh.
figure		bentuk; bentuk tubuh; gambar; rajah;
		 patung; angka, orang berpangkat.
file		kikir; barisan; fail.
fill		isikan; penuhkan; kenyangkan.
film		selaput; filem.
filter		penapis; tapisan.
filthy		kotor.
fin		sirip.
final		akhir; penamat: permainan;
		 yang akhir sekali, terakhir.
finance		kewangan.
find		cari; jumpa; siasat.
fine		denda; bagus: sedap: halus; terpuji;
		 cantik; kacak; cemerlang; denda.
finger		jari.
finish		habis; siap; selesai.
fire		api; kebakaran.
firearm		senjata api.
fire brigade	pasukan pemadam api; pasukan bomba.
firefly		kelip-kelip (serangga)
fireman		anggota pemadam api; anggota bomba.
fireplace	dapur.
firework	bunga api.
firm		kemas; tetap; tegas; gedung; firma.
first		yang pertama.
fish		ikan.
fisherman	nelayan.
fishery		perikanan.
fishmonger	penjual ikan.
fishing rod	joran; batang kail.
fist		penumbuk; genggaman.
fit		layak; sihat; sesual.
five		lima.
fix		pasang; ikat; tetapkan.
flag		bendera.
flagstaff	tiang bendera.
flame		kebakaran; api.
flask		botol air panas; termos.
flat		rumah pangsa; datar; rata.
flavour		perasa.
flaw		cacat; cela.
flea		kutu anjing.
flee		lari.
fleet		angkatan laut.
flesh		daging; isi.
fleshy		pejal.
flight		penerbangan; pelarian.
fling		melontar.
flint		batu api.
float		mengapung; terapung.
flock		kawan (binatang).
flood		bah; banjir; membanjiri.
floor		lantai; tingkat; dasar.
florist		penjual bunga.
flour		tepung.
flow		hanyut; mengalir.
flower		bunga.
flowery		berbunga-bunga.
fluent		fasih; lancar.
fluid		cecair.
flute		seruling.
fly		lalat; terbang.
foam		buih.
foe		musuh; seteru.
fog		kabut; kabus.
fold		lipat; peluk.
folk		rakyat.
follow		ikut; turut.
follower	pengikut; pengiring.
fond		gemar; suka.
food		makanan.
fool		orang bodoh.
foolish		bodoh.
foot		kaki; asas; dasar; langkah.
footprint	jejak; jejak langkah.
for		untuk.
forbid		melarang.
force		kekuatan: pasukan tentera atau polis;
		 paksaan; paksa.
fore		depan; hadapan.
forecast	ramalan.
forefather	datuk-nenek.
forefinger	jari telunjuk.
forehead	dahi.
forenoon	sebelum tengah hari.
forefeit	melenyapkan.
foreigner	orang asing; orang dagang.
forest		hutan; rimba.
foretell	ramalan; telahan.
forgery		tiruan; palsu.
forget		lupa.
forgetful	pelupa.
forgive		maafkan; ampun.
fork		garpu; serampang.
form		tubuh; bentuk rupa; darjah; borang;
		 menubuhkan; membentuk.
former		dahulu; bekas.
fort		kota; kubu.
fortnight	dua minggu.
fortunate	bernasib baik; bertuah.
forty		empat puluh.
forum		perbincangan; forum.
forward		di hadapan; ke hadapan.
foster		anak angkat.
foul		kotor; keji.
found		menubuhkan; mengasaskan; menemui.
foundation	dasar; asas; yayasan.
founder		penubuh; pengasas.
foundry		kilang besi.
fountain	mata air.
four		empat.
fox		rubah; musang.
foxtrot		suatu tarian Amerika.
fraction	angka pecahan; bahagian; serpihan,
		 bahagian kecil.
fracture	pecah; patah.
fragile		rapuh; mudah pecah.
fragrant	wangi, wangian.
frame		bingkai; rangka; pemidang.
fraud		penipuan; tidak jujur.
freedom		kebebasan.
freeze		membekukan; sejuk.
French		bahasa atau orang Perancis.
frequent	kerap berlaku.
fresh		baharu; tiada basi; segar.
Friday		hari Jumaat.
friend		kawan; sahabat.
friendship	persahabatan.
fright		ketakutan (yang mengejuti).
frighten	menakutkan.
frigid		sejuk; dingin.
fringe		tepi; pinggir.
frock		baju perempuan; gaun pendek.
frog		katak.
from		dari; daripada.
frond		pelepah.
front		bahagian hadapan.
frontier	sempadan.
frown		muka berkerut; bermuka masam.
frugality	jimat; cermat.
fruit		buah.
fry		goreng; rendang.
frying pan	kuali.
fuel		kayu atau minyak untuk menyalakan api;
		 bahan api.
fulfill		menunaikan janji, memenuhi
full		penuh; lengkap.
fun		kesukaan; hiburan; keriangan.
function	tugas; fungsi.
fund		kumpulan wang; tabung.
funeral		pengebumian, istiadat mengkebumikan mayat.
fungus		kulat.
funnel		serombong; corong.
funny		pelik; ganjil; lucu.
fur		bulu binatang.
fury		kemarahan; kebenangan.
furnace		kenang; relau.
furniture	kerusi-meja; perabot.
further		tambahan lagi; lebih jauh; lebih lanjut;
		 selanjutnya.
furthermore	tambahan pula.
futile		sia-sia.
future		masa yang akan datang.
fuzzy		kabur; tidak jelas.

G

gaiety		kegembiraan.
gain		mencapai; dapat untung. 
gala 		perayaan, temasya.
gale 		ribut.
gallery		serambi; balai seni.
galley 		galei. 
gallon 		gelen.
gamble		berjudi.
game		permainan; pertandingan dalam permainan,
		 sukan.
gander		angsa jantan.
gang		kumpulan (orang); gerombolan; komplot.
gangster	penjahat; perompak.
gangway		titi (dari kapal ke pantai).
garage		bangsal atau rumah tempat menyimpan kereta;
		 garaj;
garden		taman; kebun.
gardener 	tukang kebun; pekebun. 
gargle 		berkumur -kumur.
garland		kalung.
garlic		bawang putih.
garment		pakaian.
garrison 	pasukan tentera. 
gas 		gas: wap. 
gate 		pintu gerbang; pintu. 
gather 		pungut; kumpul. 
gathering 	perkumpulan. 
gay 		sukacita; cantik: riang; girang.
gaze 		merenung.
gazette		akhbar rasmi (kerajaan); warta kerajaan.
gem		permata: manikam; jauhari. 
gender 		golongan jenis hamba, jantina.
general 	am: ramai; kebiasaan: agung: jeneral.
generally	biasanya: amnya.
generous	pemurah.
gentle		lembut; beradab.
gentlemen	lelaki bangsawan atau budiman,
		 lelaki suka menolong wanita..
genuine		tulen; asli.
geography	geografi; ilmu alam.
geometry	geometri.
germ		kuman.
germinate	cambah.
get		dapat; peroheh.
ghee		minyak sapi.
ghost		hantu.
giant		raksaksa; gergasi.
gibbon		ungka: siamang.
gift		hadiah: pemberian: buah tangan.
giggle		ketawa mengekek.
gill		insang.
gin		arak:jin.
ginger		halia.
girafe		zirafah.
girdle		tali pinggang; bengkung.
girl		kanak-kanak perempuan; gadis.
give		beri; bagi.
gizzard		hempedal.
glad		sukacita.
glance		toleh; kerling.
glass		kaca; gelas; piala.
globe		benda bulat; peta dunia berbentuk bulat;
		 sfera.
glory		kemasyhuran; kemenangan; kemuliaan.
glove		sarung tangan.
glue		gam; pelekat.
gluttonous	gelojoh.
go		pergi.
go-between	orang tengah perantaraan.
goal		kubu dalam permainan bola atau hoki; gol;
		 matlamat; cita-cita.
goat		kambing.
goat-herd	penggembala kambing.
God		Tuhan.
goddess		dewi.
goggles		cermin mata hitam.
gold		emas.
golden		keemasan.
goldfish	ikan emas.
goldsmith	tukang emas.
good		bagus: baik; elok; selamat.
good-bye	selamat berpisah; selamat jalan;
		 selamat tinggal.
goods		barang-barang.
goodwill	muhibbah; kebajikan.
goose		angsa.
gooseflesh	kulit berkikir atau berbintik-bintik.
gosling		anak angsa.
gossip		bualan; sembang; gosip.
gourd		buah labu; kundur.
govern		perintah; kawal; tadbir.
government	kerajaan; pemerintah.
governor	gabenor.
gown		pakaian perempuan; gaun; jubah.
grab		merebut; rampas.
grace		kecantikan; seri; sopan santun.
graceful	berseri; menawan.
gracious	baik budi pekerti.
grade		peringkat; darjah; kelas.
gradually	beransur-ansur, perlahan-lahan.
graduate	mendapat ijazah universiti.
grain		biji-bijian; bijirin.
grammar		nahu; tatabahasa.
gramaphone 	peti-nyanyi; gramafon.
grand		besar; utarna; mulia.
grandfather 	datuk. 
grandmother 	nenek.
grape		anggur.
graph		rajah; graf.
grass		rumput.
grasshopper	belalang.
grateful	bersyukur; berterirna kasih.
grave		kubur; makam.
gravel		batu-batu; kerikil.
gravy		kuah.
graze		makan rumput.
great		masyhur; besar; raya agung.
greedy		tamak; haloba.
Greek		bumiputera negeri Greece atau bahasanya;
		 Yunani.
green		hijau.
greens		sayur-sayuran daun.
greengrocer	penjual sayur.
greenish	kehijau-hijauan.
greet		sambut (tetamu; dll) mengalu-alukan;
		 tegur.
grenade		bom, bahan letupan.
grey		kelabu.
grief		dukacita; sedih, duka lara
grin		tersengih-sengih.
grind		giling; mengisar.
grindstone	batu giling.
groan		mengerang.
grocer		penjual barang-barang keperluan dapur
		 seperti gula, kopi, beras; peruncit.
groom		pengantin lelaki.
grope		raba.
ground		bumi; sebab; alasan. asas
group 		kumpulan:
grow		bertambah besar alau tinggi, tumbuh,
		 membesar 
grumble 	bersungut. 
guarantee 	jamin; akui.
guarantor	penjamin.
guard		kawal; jaga; pengawal; penjaga.
guardian 	penjaga kanak-kanak dll. 
guava 		buahjambu. 
guess 		agak; teka. 
guidance 	asuhan; pimpinan, panduan. 
guide 		pemandu; pedoman; panduan; pimpin;
		 pandu.
guinea		wang syiling emas yang bernilai 21
		 syiling.
guilt		salah; dosa.
guitar		gitar.
gulf		teluk.
gum		gam; pelekat.
gums		gusi.
gun		senapang; meriam.
gunboat		kapal perang kecil yang mempunyai
		 meriam.
gut		keberanian; kesungguhan.
guy		lelaki.
gymnasium	dewan latihan jasmani; gimnasium.

H

habit		kebiasaan; tabiat.
haggle		tawar-menawar.
hail		hujan batu.
hair		rambut; bulu.
hairy		berbulu.
hairdresser	pendandan rambut.
hale		kuat dan sihat.
ball		dewan; balai.
halt		berhenti; perhentian, henti.
hammer		tukul: penukul.
hand		tangan; jarum jam.
handbag		beg tangan: tas tangan.
handcuffs	gari.
handicap	kecacatan: penghalang., mata percuma
handicrafts	kraftangan.
handkerchief 	sapu tangan.
handle 		hulu: tangkai; pemegang, kendali. 
handsome 	kacak: lawa. 
handwriting 	tulisan tangan.
hang		gantung.
happen		terjadi: berlaku.
happy		sukacita: ria: gembira.
happiness	kesukaan; keceriaan; kegembiraan.
harass		mengganggu.
hard		keras; payah.
hardship	sengsara; kepayahan.
hardware	barang-barang kecil dibuat daripada
		 leburan.
hare		arnab.
harm		cedera.
harmful		merosak; berbahaya.
harmless	tidak membahayakan.
harmony		harmoni, sentosa.
harsh		kasar; bengis.
hart		rusa jantan.
harvest		menuai; mengetam; memungut hasil.
has		ada: mempunyai;
has to		mestilah, mesti, dikehendaki,
		 mengandung
haste		kegopohan.
hasten		bergopoh; terburu-buru.
hasty		terburu-buru.
hat		topi.
hatch		mengeramkan; menetas.
hatchet		kapak; beliung.
hate		benci.
hatred		kebencian.
have		ada; mempunyai, mengandungi.
have to		dikehendaki, mestilah, mesti 
hawk		burung helang.
hawker		penjaja.
hazard		bahaya; risiko.
hay		rumput kering.
he		dia (lelaki).
head		kepala; ketua; puncak, tajuk.
headache	sakit kepala, pening kepala
headquarters	markas, ibupejabat.
heal		sembuh.
health		kesihatan.
healthy		sihat; segar; waras.
heap		timbunan.
Hear		dengar.
hearsay		cakap-cakap angin; desas-desus,
		 berita angin.
heart		hati; di tengah-tengah.
heat		kepanasan; panas; haba.
heathen		jahiliah; kafir; musyrikin.
heaven		syurga; angkasa; kayangan.
heavy		berat.
hedge		pagar (dan buluh atau pokok-pokok bunga).
heed		mengendahkan, memngambil perhatian,
		 mengambil peduli, prihatin.
heel		tumit.
height		tinggi; ketinggian; kemuncak.
heir		waris.
helicopter	helikopter.
hell		neraka.
helm		kemudi
at the helm	di puncak, kedudukan mengemudi
helmet		topi; topi keledar.
help		tolong.
helpful		suka menolong; ringan tulang.
helpless	lemah; tidak berdaya.
hemp		tali belati.
hen		ayam betina.
hence		oleh sebab itu, dari itu
henna		inai.
her		dia (perempuan) dia (perempuan) punya.
herd		kelompok; sekawan binatarig ternakan.
here		bersama-sama ini, didini.
hereditary	turun-temurun.
heritage	warisan.
hero		hulubalang; pahlawan; perwira, hero.
heroine		hulubalang (perempuan); serikandi, heroin.
heron		burung pucung.
hesitate	teragak-agak. ragu-ragu
hibiscus	bunga raya.
hiccup		sedak; sedu.
hide		belulang; sembunyikan; bersembunyi.
hideous		hodoh; menyeramkan.
high		tinggi; mulia; terhormat.
highlands	tanah bergunung-ganang, tanah tinggi,
		 bukit-bikit, pergunungan.
highway		jalan besar; jalan raya besar, lebuhraya.
hill		bukit.
hilly		berbukit-bukit.
hillock		cangkat.
hilt		hulu senjata.
him		dia (lelaki).
hind		belakang; di belakang; rusa betina.
hinder		menghalang; rintangan.
hinge		engsel; sendi.
hip		tulang rusuk.
hire		sewa; gaji.
his		dia (lelaki) punya.
history		tawarikh; sejarah.
historian	ahli tawarikh; ahli sejarah.
historical	bersejarah.
hit		pukul.
hive		sarang lebah.
hobby		aktiviti di waktu lapang, hobi
hockey		hoki.
hoe		cangkul.
hoist		menaikkan.
hold		pegang; mengadakan.
hole		lubang.
holiday		cuti.
hollow		lompang; rongga.
holy		suci.
home		rumah; tempat tinggal; kediaman.
honest		lurus hati: jujur; ikhlas.
honesty		kejujuran: keikhlasan.
honey		madu; manisan.
honeycomb	sarang lebah.
honeymoon	bulan madu.
honour		kehormatan; kebesaran: kemuliaan.
honourable	yang dihormati.
hood		penutup kepala atau kereta.
hoof		kuku binatang (kuda; dsb).
hook		pencangkuk; mata kail.
hop		lompat (seperti kalak).
hope		harap.
horizon		kaki langit.
horn		tanduk.
hornet		tebuan.
horse		kuda.
horseshoe	ladam kuda.
hose		saluran pemancut air.
hospital	rumah sakit; hospital.
hostel		hostel: asrama.
hostile		bermusuhan.
hot		panas: pedas.
hotel		hotel: rumah tumpangan.
hound		anjing berburu.
hour		jam: waktu.
hourly		tiap-tiap jam, setiap jam.
houri		bidadari.
house		rumah: gudang: wisma.
housewife	isteri; suri rumah.
how		bagaimana.
however		akan tetapi: bagaimanapun: walaupun
		 demikian.
howl		melolong; memekik.
hub		pusat: hab; bahagian tengah roda.
hue		warna; corak.
hug		dakap; peluk.
huge		amat besar.
hull		badan kapal.
human		kemanusiaan; insan, manusia, orang.
humble		tidak sombong; rendah diri.
humbug		bohong; dusta; tipu helah.
humiliate	memalukan.
humour		lucu; jenaka.
hump		bonggol.
hundred		ratus; seratus.
hundredth	yang ke seratus.
hunger		kelaparan.
hurry		lekas; gopoh; tergesa-gesa.
hurt		cedera.

I

I		saya; aku.
ice		air batu; ais.
idea		fikiran; tujuan; akal; pendapat; idea.
ideal		sesuai; yang dicita-citakan, sempurna.
identity	identiti, pengenalan.
idiom		ungkapan.
idiot		tolol; pandir; bodoh.
idol		berhala, patung, orang yang di sukai dan
		 dicontohi.
idolster	penyembah berhala.
if		jikalau; jika; kalau; sekiranya.
ignorant	bodoh; jahil, tidak tahu.
ignore		tidak memperdulikan, pedulikan.
iguana		biawak.
ill		sakit; jahat.
illness		penyakit; sakit, kesakitan.
illegal		haram; tidak sah,
		 tidak mengikut undang-undang.
illiterate	buta huruf.
Illustration	gambar; contoh bergambar, ilustrasi.
image		patung; gambaran; imej.
imagination 	fikir; bayangkan; imaginasi.
immigrant	orang mendatang; imigran.
immigration	imigresen.
immortal	kekal abadi.
impolite	kasar; biadap.
import		membawa masuk barang dari negara asing;
		 impot.
important	mustahak; penting.
importance	kepentingan, mustahak
impossible	mustahil, tak mungkin
improve		baiki; bertambah sihat; bertambah baik.
imprudent	tidak berhati-hati.
in		dalam; di dalam.
inch		inci.
incident	peristiwa; kejadian.
inclination	kecenderungan.
include		dikira sama; mengandungi, termasuk
income		pendapatan; gaji.
increase	bertambah, meningkat, kenaikan,
		 peningkatan.
increment	tambahan; kenaikan; peningkatan.
indeed		sebenarnya; sesungguhnya.
independent	bebas; berdiri sendiri; merdeka.
independence 	kemerdekaan.
index		angka-angka; petunjuk; hujungan,
		 indeks.
Indian		orang India.
indicate	menunjukkan.
indicator	petunjuk; petanda.
indigo		nila (warna).
indoor		dalam rumah, dalam bangunan
industry	perusahaan; kerajinan, industri
industrious	rajin; usaha; tekun; tabah.
infant		kanak-kanak kecil; bayi;
		 peringkat permulaan.
infect		menjangkiti.
inflation	kenaikan harga; inflasi.
influence	pengaruh.
influential	berpengaruh.
inform		beritahu.
information	penerangan.
informal	secara tak rasmi; informal.
inject		suntik.
injection	suntikan.
ink		dakwat.
inkbottle	bekas dakwat.
in		dalam; di dalam; ke dalam.
inquire		tanya; siasat.
inquiry		pertanyaan; penyiasatan.
insect		serangga.
inside		di dalam.
inspect		periksa; awasi.
inspector	merinyu; nazir; penyelia.
instalment	ansuran, bayaran secara ansur-ansur,
		 bayaran setiap bulan.
instead		ganti.
institute	perbadanan; institut.
instrument	perkakas; alat.
insurance	insurans.
intend		bercadang; bertujuan.
intention	tujuan; niat.
interest	minat; kesukaan; faedah; bunga.
interesting	menyeronokkan.
interjection	seruan.
international	antarabangsa; internasional.
interpreter	jurubahasa.
interrogation	soal siasat.
interval	waktu antara; hentian, tempoh.
interview	bersoal jawab; wawancara; temuramah;
		 temuduga.
intimate	karib; rapat.
into		ke dalam.
introduce	bawa ke hadapan; kemukakan,
		 memperkenalkan, kenalkan.
invade		menyerbu; melanggar; menceroboh,
		 menyerang, menduduki.
invalid		sakit tidak dapat bangun; tidak sah;
		 tidak laku.
invent		reka; cipta.
invention	rekaan; ciptaan.
inventor	pereka; pencipta.
invert		terbalikkan; tonggeng; songsang.
inverted	terbalik; songsang.
invite		jemput; undang.
invitation	jemputan.
involve		melibatkan; terlibat.
iron		besi; seterika.
is		ada; ialah; adalah.
island		pulau.
issue		keluar; terbit; isu.
isthmus		segenting.
it (it)		Ia; ianya, nya.
italic		huruf condong; miring: italik.
itch		gatal.
Itinerary	cadangan aktibiti dalam perjalanan,
		 itinerari.
it		dia; itu (benda; binatang).
item		hal; acara; butiran; barangan.
ivory		gading.

J

jab		mencucuk, menusuk, perbuatan mencucuk,
		 tumbuk, menumbuk.
jabber		meleter; leteran.
jabot		ropol di hadapan baju.
jacinth		sejenis permata berwarna merah
		 kekuningan.
jack		lelaki, jantan, bicu, salah satu daun
		 terup, alat penghubung litar letrik,
		 bendera kecil pd kapal utk menunjukkan
		 negara; 
jack		mengangkat benda dgn bicu.
jackal		anjing liar.
jackanapes	orang atau anak yang nakal.
jacknass	keldai jantan, orang yang bodoh.
jackboot	but panjang.
Jacket		pembalut buku, jaket, baju jaket.
Jackknife	pisau lipat, penerjunan ke dlm air dgn
		 badan terbongkok-bongkok;
		 terbongkok-bongkok.
jackfruit	nangka: cempedak
jackpot		hadiah besar (perjudian).
jade		sejenis batu permata berwarna biru
		 (terkenal di benua Cina).
Jade		kuda yang sangat letih (kerana teruk
		 bekerja),
		 gelaran wanita secara menghina.
jail		penjara, memenjarakan.
 jailed	 dipenjarakan
jalopy		kereta lama.
jam		menyempit, menghimpit, mengganjal.
		 memadatkan, sesak, kesukaran;
		 jem (makanan).
jamb		tiang di sisi pintu, tingkap dll.
Jamboree	perjumpaan yang meriah,
		perjumpaan besar pengakap-pengakap.
Jangle		gemerincing. berbising, menggelisahkan;
		bunyi yang janggal.
janitor		penjaga pintu, penjaga bangunan,
		pembersih bangunan.
Japan		negara Jepun.
Japanese	bahasa atau orang Jepun.
jape		lawak, berlawak.
jar		bekas air; tempayan; takar.
Jar		bunyi yang janggal, gegaran, perselisihan,
		 pertengkaran; berbunyi janggal, bergegar,
		 bergentar,
jargon		istilah-istilah teknik,
		perkataan yang sukar difahami.
jasmine		bunga melur.
jasper		sejenis permata (kuarza) berwarna merah,
		 kuning, hijau atau coklat.
Jaundice	penyakit demam kuning, prasangka, dengki,
		 kecurigaan.
Jaunt		perjalanan utk bersiar-siar; makan angin.
Jaunty		merasa puas hati dan penuh tenaga, kemas.
Javelin		lembing.
Jaw		rahang, pengapit (mesin) jalan masuk sempit
		 kelembah; bercakap dgn panjang lebar.
Jay		sejenis burung yang bulunya berwarna
		 garang dan bunyinya bising.
Jazz		muzik jaz (berasal dr orang Negro),
		 kelakuan yang berpura-pura.
jealous		cemburu; dengki, iri hati
jealousy	kecemburuan, kedengkian
Jeer		ejek; sindir.
jeered		diejek
Jelly		agar-agar.
Jetty		pangkalan; jeti.
Jewel		permata; manikam.
jeweller	jauhari.
Jewellery	barang-barang kemas.
jib		layar cucur (di hadapan layar agung),
		 lengan kren yang menganjur
jiffy		sekejap, sekelip mata.
jig		tarian rancak, muzik utk tarian ini,
		 radas kecil,
		 alat yang mendorong alat-alat lain
		 yang bertindak pdnya;
		 menari (dgn rancak)
jig		melompat-lompat.
jigsaw		gergaji.
jig saw puzzle	permainan melengkapkan gambar yang
		 dipotong-potong.
Jigger		kutu yang terdapat di bawah kulit.
jigger		bekas kecil utk arak.
Jiggle		menyentak-nyentak.
jilt		meninggalkan kekasih.
jingle		bunyi gemerencing,
		 lagu atau sajak yang rancak.
Jingo		orang yang terlalu cinta pd tanah air.
jink		mengelak, bergerak secara mengelak,
		 gerakan ini.
jinnee, jinn	jin.
Jinx		orang, benda atau sesuatu yang membawa sial.
jitter		menjadi gelisah (gugup, gentar dll).
jittery		kegugupan, kegelisahan, kegentaran
jive		tarian rancak (dgn muzik rancak).
Job		kerja, pekerjaan, tugas, peranan.
 on the job	sedang bekerja
jobless		tiada pekerjaan
Jockey		penunggang kuda lumba, joki; menipu.
Jocose, jocular
	 	lucu, jenayah.
jocosity	kelucuan, kelakar.
jocund		riang gembira, keriangan.
jodhpurs	seluar panjang yang ketat untuk
		 menunggang kuda.
join		hubungkan, ikat, menyertai, turut serta.
joined		disambung
Joint		sendi,buku, penghubung.
joke		gurauan. kelakar.
jolly		gembira. riang.
journal		terbitan
journalism	penerbitan
Journalist	wartawan; pemberita.
journey		perjalanan; pengembaraan.
joy		keriangan;kesukaan, kegembiraan.
joyful		penuh kesukaan
joyfully	dengan penuh keriangan
Jubilee		hari peringatan; pesta jubli.
judge		pengadil; hakim.
judged		diadili
judgement	putusan, pengadilan, anggaran. pendapat,
		 hukuman, anggapan.
judging		sedang menghakimi
judgemental	sikap menghukum
Judicature	kehakiman, mahkamah, pengadilan.
Judicial	berkenaan dgn kehakiman.
Judiciary	para hakim.
Judicious	bijaksana.
Judo		seni mempertahankan diri dari Jepun,
		 judo.
Jug		kendi: jag.
Juggernaut	lori (atau kenderaan dll) yang besar
		 dan berat,
		 sesuatu yang tidak dapat dirintangi.
Juggins		orang bodoh.
Juggle		bermain silap mata, melambung-lambungkan,
		 menyusun kerja.
juice		air buah yang diperah; jus.
juicy		rasa seperti perahan buah
Jump		lompat; lompatan.
jumping		melompat
Junction	simpang; persimpangan.
jungle		hutan; rimba.
Junior		muda; lebih muda.
Junk		jong; tongkang.
		barang lusuh
Jupiter		planet Musytari.
just		adil; patut; betul-betul.
just in		baru saja masuk
just now	tadi
Justice		keadilan
 injustice	ketidakadilan
Justify		mempertahankan, memberi alasan
justification	alasan
justly		dengan adil
Jut		menghulur; menjongol.
juvenile	muda-belia, remaja, juvenil.
 juvenile delinquency
		kenakalan remaja

K

kaftan		sejenis kot panjang.
kaiser		maharaja (Jerman, Austria, Rom).
kale 		kail, sejenis kobis.
kaleidoscope	sebarang corak yang kompleks dan yang
		 berubah-ubah.
kamikaze	pemandu kapal terbang (Jepun) yang
		 berani mati.
kangaroo	kanggaru.
kaolin		sejenis tanah liat putih yang halus
		 digunakan utk tembikar.
kapok		kekabu.
kaput		jahanam, rosak.
karate		sistem mempertahankan din dari Jepun,
		 karate.
karma		tindakan sekarang yang mempengaruhi
		 keadaan nanti (agama Hindu & Buddha).
kayak		sejenis perahu kecil (Eskimo), kayak.
kedge		sauh kecil; menggerakkan kapal dgn
		 menggerakkan sauh kecil.
keel		binaan (kayu ayau besi) yang menjadi
		 dasar rangka perahu (kapal);
		 menelangkupkan perahu.
keel over	terbalik (perahu dll).
keen		amat berminat, suka akan.
keeness		cenderung; kecenderungan, minat.
keep		simpan; kekalkan, memelihara, menjaga.
keeper		penjaga; pengawas.
keeping		penyimpanan, pemeliharaan.
keepsake	cenderamata.
keg		tong kecil.
kelp		sejenis lumut laut yang besar.
kelvin		unit suhu termodinamik.
ken		mengetahui; bidang pengetahuan.
kendo		seni bermain pedang buluh di Jepun.
kennel		kandang anjing, menyimpan anjing
		 dlm rumah.
kerb		pinggir jalan yang ditinggikan,
		 tebing jalan.
kerchief	kain pelilit kepala.
kernel		isi kelapa atau seumpamanya, pusat, inti.
kerosene	minyak gas; minyak tanah; kerosin.
kestrel		sejenis burung helang yang kecil.
ketch		kapal layar bertiang dua.
ketchup		sos (tomato, cuka dll), kicap.
kettle		cerek.
key		anak kunci; penunjuk; utama.
key		pulau atau terumbu yang rendah.
khaki		kain; pakaian yang berwarna kuning tua.
khan		gelaran setengah-setengah raja di
		 Asia Tengah.
kibbutz		perkampungan orang Yahudi di Israel.
kick		sepak; tendang, terajang, menghalau,
		 mengusir.
kick back	sentakan, tindak balas, pembayaran balik,
		 rasuah.
kick off	memulakan permainan, memulakan sesuatu.
kid		budak, anak kambing; membohongi;
		 memperolok.
kidnap		mencolek; melarikan orang; culik.
kidney		buah pinggang.
kill		membunuh, sembelih; hapuskan; mematikan,
		 menghapuskan.
killer		pembunuh
kiln		ketuhar, relau, tanur.
kilo		kependekan utk kilogram.
kilo		(dlm kombinasi) seribu
kind		jenis; macam; pengasih; penyayang;
		 pemurah.
kindly		sudi, dengan suka hati.
kindness	baik hati.
king		raja; ratu.
kingdom		kerajaan: negeri.
kingfisher	burung raja udang.
kiss		ciuman; cium.
kissing		bercium
kitchen		dapur; ruang memasak.
kite		layang-iayang; wau.
kitten		anak kucing.
knead		merampas.
knee		lutut.
kneel		melutut.
kneeling	tindakan melutut
knife		pisau
knight		hulubalang; perwira.
knighthood	gelaran hulu-balang.
knit		anyam; kait.
knob		tombol pintu.
knock		ketuk, langgar
knot		simpulan; buku (pada kayu), ikatan
know		tahu; kenal.
 I know	Saya tahu
 You know	Awak tahu
 We know	Kami tahun
knows		tahu, kenal
 She knows	Dia tahu
 He knows	Dia tahu
Knew		Sudah tahu
 I knew	Saya sudah tahu
 You knew	Awak sudah tahu
 She knew	Dia sudah tahu
 He knew	Dia susah tahu
 We knew	Kami sudah tahu
Known		diketahui
 is known	adalah diketahui
 was known	telah diketahui
 were known	telah diketahui
 has known	memang mengetahui
 have known	memang mengetahui
 had known   ada (pernah) mengetahui
 if I had known
		jikalah saya mengetahui	
 make known	sebarkan (arahan)	
knowledge	pengetahuan.
knuckel		buku lali.

L

label		label; tanda.
laboratory	makmal.
labour		buruh, usaha dan titik peluh.
labourer	pekerja buruh.
lace		tali (kasut dll), renda.
lack		kurang
lack behind	tertinggal di belakang
lacking		kekurangan
lad		pemuda; anak lelaki.
ladder		tangga (yang boleh diangkat).
 steps		anak-anak tangga
ladle		senduk, pencedok.
lady		perempuan; puan.
lair		jerumun; tempat tinggal binatang.
lake		tasik; danau.
lamb		anak kambing biri~biri.
lame		tempang.
lamp		lampu pelita.
land		tanah, bumi, negeri,
		mendarat turun ke bumi.
landing		mendarat.
landlord	tuan tanah.
lane		lorong.
language	bahasa.
lantern		tanglung; lantera.
lap		ribaan, pangkuan. membalut,
		 pusingan, lilitan.
large		luas, besar.
largely		umumnya; bahagian besarnya, terutamanya.
larva		jentik-jentik, lava.
lash		mencambuk.
last		yang akhir; yang lalu; penghabisan,
		 terakhir, paling lambat.
lasting		tahan lasak; tahan lama.
lastly		akhirnya; akhir-akhirnya.
late		lambat, lewat, lampau, mendiang.
lately		baru-baru ini.
later		kemudian.
latex		getah cair.
latrine		tandas.
the latter	yang disebut atau dicatat kemudian.
  the former	yang disebut atau dicatat lebih dulu.
laugh		tertawa, gelak.
laughter	ketawa, gelak.
launch		melancarkan.
laundry		kedai dobi, pakaian untuk dicuci.
lavatory	bilik tempat membasuh dan tandas.
law		undang-undang.
lawful		sah menurut undang undang.
lawfully	berdasarkan undang-undang
lawless		tidak berperaturan, tiada undang-undang
lawlessness	keadaan tiada undang-undang
lawyer		peguam.
lawn		padang yang berumput; halaman.
laxative	julap.
lay		bukan ahli, letakkan; meletakkan, baring
 lie		bohong
 lying		berbohong
 laying	membaringkan
lazy		malas.
lazily		dengan malasnya
laziness	kemalasan.
lead		timah hitam; plumbum;
		pimpin; ketuai.
leader		pemimpin, penganjur, pendahulu, ketua
leadership	pimpinan, anjuran; kepimpinan.
leading		penting; terkemuka, mendahului, mengetuai.
leaf		daun, helai.
leaflet		surat siaran, pamplet
league		perikatan; liga.
leak		bocor
leaking		sedang bocor
leakage		kebocoran.
lean		kurus kering; bersandar.
leap		lompat.
leap-frog	lompat katak (permainan).
leap-year	tahun lompat.
learn		belajar; kaji.
learned		orang alim, orang arif.
learner		pelajar.
learning	pengajian, belajar.
lease		pajakan, pajak
least		yang kecil (kurang) sekali.
 at least	sekurang-kurangnya
 the least	yang paling sedikit
leather		kulit; belulang.
leave		bertolak; beredar; tinggalkan; biarkan;
		 cuti.
 on leave	sedang bercuti
leaving		meninggalkan
lecture		syarah; syarahan.
lecturer	pensyarah.
lecturing	memberi syarahan
ledger		buku besar; lejar.
leech		lintah.
left		kiri.
left-hand	kidal.
left-handed	orang yang biasanya menggunakan tangan
		 kidal
leg		kaki
legging	behind	ketinggalan di belakang
lemon		buah lemon
lend		pinjam
lender		pemberi pinjam; peminjam.
lending		memberi pinjam
length		panjangnya.
lengthen	panjangkan; lamakan.
lengthwise	membujur.
lens		lensa.
leopard		harimau bintang.
less		kurang; sedikit, tidak
 shirtless	tidak berbaju
 more or less	lebihkurang
lesser than	kurang daripada
lesson		mata pelajaran, pelajaran; pengajaran.
let		membenarkan; membiarkan
let it be	biarkanlah
lettuce		salad.
level		datar, peringkat, rata.
liar		pembohong; pendusta.
 a liar	seorang pembohong
liberal		murah hati; mewah; liberal.
library		kutubkhanah; bilik bacaan; perpustakaan.
librarian	pustakawan.
licence		lesen.
lick		menjilat.
lid		penutup; tudung; tutup.
lie		terletak; baring;
		bercakap bohong.
life		nyawa, kehidupan
lift		angkat; tumpangkan; lif.
 give you a lift
		menumpangkan awak
light		ringan; api, lampu, terang; cahaya;
		 suluhkan; terangkan.
 enlighten	menerangkan, terangkan
lighthouse	rumah api.
lightening	kilat.
like		serupa; seperti; gemar; suka.
limb		kaki atau tangan.
lime		jus limau.
limestone	batu kapur.
limit		had sempadan; takat; batasan; hadkan.
line		garisan; barisan; nirai.
liner		kapal laut yang besar.
lion		singa.
lionese		singa betina.
lip		bibir.
lipstick	gincu.
liquid		benda cair, cecair; air.
liquor		minuman keras.
list		daftar; senarai.
listener	pendengar.
literature	kesusasteraan.
litter		usungan tandu; sampah sarap.
little		kecil; sedikit.
live		hidup: tinggal; diam.
lively		rancak; tegas: aktif: hidup.
livelihood	kehidupan nafkah; hidup.
liver		hati.
lizard		cicak.
load		muatan; memasukkan peluru (ke dalam
		 senapang dll).
loaf		ketulan atau buku roti.
loan		pinjaman; hutang.
lobster		udang galah.
local		tempatan.
locality	tempat; kawasan.
lock		ibu kunci; kuncikan; kurung:
		 mangga kunci.
locker		almari.
locksmith	tukang kunci.
lodging		rumah tumpangan; bilik sewa.
lofty		tinggi; suci; luhur.
lodge		mengadu; melaporkan.
log		balak.
logic		masuk akal; munasabah; logik.
lone		bersendirian.
loin-cloth	kain cawat.
loiter		merayau-rayau.
lonely		sunyi sepi; dukacita.
loneliness	keseorangan; kesepian.
long		panjang; lama; jauh:
		 merindui;
		 mengingini.
look		pandang.
loom		pesawat tenunan.
loose		longgar.

M

mace		cokmar.
machine		mesin: pesawat.
mad		gila: mabuk; marah.
madam		puan.
magazine	majalah.
magic		silap mata: ilmu hikmat; sakti; sihir,
		 magik
magnet		besi berani; magnet.
mahjong		permainan orang Tionghua; mahjong.
magnificence	keindahan; kehebatan; kemuliaan.
maiden		anak dara; perawan.
mail		surat-surat yang dikirimkan dengan pos.
main		utama; penting.
mainland	tanah besar.
mainly		kebanyakannya; terutamanya.
mainmast	tiang-agung.
maize		jagung.
major		pangkat dalam tentera; lebih besar,
		 major, matapelajaran pilihan.
make		buat; jadikan; berjumlah.
malaria		demam kura-kura; penyakit malaria.
Malay		orang atau bahasa Melayu.
Malaya		Tanah Melayu.
Malaysian	orang Malaysia.
male		jantan; lelaki.
man		orang lelaki; manusia.
manage		urus.
manager		pengurus.
mango		buah mangga.
mangosteen	buah manggis.
manners		adab; tingkah laku.
manure		baja.
many		banyak; ramai.
map		peta.
marble		batu marmar; buah guli.
march		berkawat; berbaris.
mare		kuda betina.
margerine	marjerin.
margin		ruangan (ditepi surat), tepi.
mark		tanda; markah; kesan; sasaran.
market		pasar; pasaran.
marrow		buah labu kundur.
marriage	perkahwinan.
marry		kahwin.
Mars		planet Marikh.
masculine	bersifat lelaki.
mask		topeng.
mason		tukang batu; pengukir batu.
mass		timbunan; rakyat jelata.
massage		urut picit.
mast		tiang layar.
master		tuan; guru; ketua.
mat		tikar; sejenis hamparan.
match		pasangan; perjuangan atau pertandingan.
mate		rakan; teman; pasangan.
material	alat; benda: bahan.
mathematic	ilmu hisab; matematik.
matinee		pertunjukan wayang pada siang hari.
matter		hal; sebab; sesuatu benda; perkara.
mattress	tilam.
may		boleh; izin; harus.
mayor		datuk bandar.
me		saya; aku; ku.
mean		bermakna; bertujuan.
meaning		makna, tujuan.
means		perolehan wang; ikhtiar; peraturan.
meanwhile	dalam pada itu.
measles		penyakit demam campak.
measures	sukat; ukur.
measurement 	sukatan; ukuran.
meat		daging binatang untuk makanan
		 (lembu dll).
medal		bintang. medal; pingat; lencana.
medical		perubatan.
medicine	ubat.
meet		berjumpa; bertembung; bertemu; bercantum.
meeting		perjumpaan; mesyuarat.
melody		lagu; nyanyian; melodi.
melon		tembikai.
melt		cair.
member		ahli; anggota.
membership	keanggotaan.
memory		ingatan.
memorize	hafal.
mend		perbaiki; menampung.
mendacious	palsu.
mental		otak; mental.
mention		cakapkan; nyatakan; sebutkan.
menu		senarai; menu; makanan.
merchant	saudagar; pedagang.
mercury		raksa.
mercy		belas kasihan.
merely		hanya; semata-mata.
merit		jasa.
meridian	tengahari; rembang.
mermaid		ikan duyung.
merry		riang; seronok; gembira.
message		berita; perkhabaran.
metal		logam.
metre		pengukur; meter.
method		cara; kaedah.
mice		tikus.
microphone	pembesar suara; mikrofon.
microscop	teropong seni; mikroskop.
mid		tengah; di pertengahan.
midday		tengahari.
midland		pusat negeri.
midnight	tengah malam.
midway		separuh jalan.
midwife		bidan.
middle		sama tengah; di tengah-tengah.
midst		tengah, di antara.
might		kekuatan.
mild		lembut; halus.
mile		batu (sukatan jauh).
military	askar: tentera.
milk		susu.
milky		mengandungi atau menyerupai susu.
mill		kilang.
million		juta.
millionaire	jutawan.
mimic		mengajuk, meniru gaya muka.
minaret		menara.
mind		ingatan; perasaan; pendapat.
 dont mind	tak apa
 absent minded	pelupa
 be mindful	ingat ya.	
mine		kepunyaan saya;
		 lombong; periuk api.
miner		pelombong.
mineral		galian.
minimum		ukuran atau sukatan yang paling kecil,
		 minima.
mingle		bercampur.
minister	menteri.
ministry	kementerian.
minor		(orang) belum cukup umur:
		 kurang penting.
minute		minit; sebentar.
minutes		butir-butir mesyuarat.
mirror		cermin muka.
mischief	nakal; kenakalan.
mischievous	nakal.
miser		orang bakhil; kikir.
miserable	azab; sengsara; sangat dukacita.
misery		dukacita yang amat sangat; azab sengsara.
misfortune	malang, nasib malang.
miss		cik; nyonya; nona, terlepas.
missing		hilang; ketinggalan; tercicir.
mission		tempat mengajar agama; tugas;
		 kedutaan; misi.
mist		kabut.
mistake		salah; silap; kesilapan.
mistress	wanita pintar, guru wanita,
		 wanita simpanan.
misunderstand 	salah faham.
mix		campur aduk; bancuh; bergaul.
mixture		campuran; bancuhan.
mobile		bergerak.
model		contoh; model.
moderate	sederhana.
moderation	kesederhanaan.
modern		zaman sekarang; moden.
modernize	memodenkan.
molest		mencabul kehormatan.
mole		tahi lalat.
modest		rendah diri.
moment		ketika: detik.
Monday		hari Isnin.
monetary	yang berupa Wang.
money		wang.
monitor		ketua darjah; ketua kelas; ketua,
		 pengawas,
		 mengawasi.
monk		rahib; sami.
monkey		monyet; kera: beruk.
monsoon		angin musim.
monster		raksaksa.
month		bulan.
monthly		bulanan.
mood		ragam: keadaan fikiran atau hati;
		 cara; modus.
moon		bulan.
moonlight	cahaya bulan.
more		lebih banyak lagi.
moreover	selain daripada itu; tambahan pula,
		 lagi pun.
morning		pagi.
mortar		lesung; meriam katak.
mosque		masjid.
mosquito	nyamuk.
moss		lumut.
most		yang besar;
		 yang banyak atau yang tinggi sekali;
		 kebanyakan, paling.
mostly		kebanyakannya.
moth		rama-rama.
mother		emak; ibu.
motherly	keibuan.
mother-in-law 	emak mentua. 
motion 		pergerakan; mengisyaratkan, undian. 
motive 		sebab; alasan; tujuan. 
motorcar 	motokar; kereta.
motorcycle	motosikal.
motorist	pemandu motokar atau motosikal.
motto		cogankata; semboyan.
mould		acuan.
mountain	gunung.
mountaineer 	pendaki gunung. 
mountainous 	bergunung-ganang.
mourn		berdukacita; berkabung.
mourner		orang yang berkabung
mourning	perkabungan.
mouse		tikus.
mouse-deer	kancil; pelanduk.
moustache	misai.
mouth		mulut.
move		bergerak; pindah; berganjak; mengusulkan.
movement	pergerakan.
mover		penggerak (orang atau mesin)
mow		potong (rumput).
mower		alat pemotong rumput.
Mr		Tuan; Encik.
Mrs		Puan.
much		banyak.
mud		lumpur, selut
muddy		berlumpur, berselut.
muffler		mafela: peredam bunyi.
mufti		sejenis pakaian (seragam), mufti (Islam)
mug		calung; koleh.
mule		baghal.
muleteer	penunggang baghal.
multi		berbagai-bagai.
multiple	berganda: gandaan.
multiply	darab; bertambah; banyak.
multiplication 	pergandaan, pendaraban
mumble		kumat-kamit; bercakap dengan tidak terang.
mummy		Ibu, emak, mayat.
mumps		penyakit beguk.
municipality 	perbandaran.
murder		bunuh, pembunuhan.
murderer	pembunuh
muscle		daging: pejal; otot.
museum		muzium.
mushroom	cendawan.
music		bunyi-bunyian; muzik.
mustang		kuda liar di Amerika.
must		mesti; terpaksa; wajib.
mustard		biji sawi; sos biji sawi.
mute		orang bisu, bisukan (bunyi).
mutiny		pemberontakan.
mutton		daging kambing daging bebiri.
mutual		kedua-dua pihak saling.
muzzle		muncung binatang; sarung mulut binatang.
my		Saya punya.
myself		saya sendiri; diri saya.
mystery		rahsia; misteri.
mystic		mistik; perkara aneh.

N

nail		kuku; paku; memaku
naked		telanjang; terbuka
name		nama; menyebut; menamakan
namable		dapat dinamakan/disebut
namely		ialah; iaitu
namesake	senama; nama serupa
nap		tidur sebentar: tidur ayam
napkin		napkin; kain lampin
napless		tak bertunas
narcotic	ubat bius; yang menidurkan;
		 berkenaan dadah, narkotik
narrate		menceritakan dgn ringkas, memaklumkan
narration	cerita, maklumat ringkas
narrative	yang menceritakan; hikayat
narrow		sempit; menyempitkan
narrowish	agak sempit
narrow-minded	berfikiran sempit
nastiness	kekotoran; kejahatan, jahat mulut, celupar
nasty		kotor; jahat; berbahaya, celupar
natal		berkenaan dengan kelahiran
nation		bangsa; negara
national	nasional; kebangsaan
nationalism	cinta kepada tanah air
nationality	kewarganegaraan
native		penduduk asli, asal, alam
natty		rapi; teratur
natural		wajar; kebiasaan, alamiah; semulajadi
naturalist	ahli pengetahuan alam; penyelidik alam
naturalize	menjadikan warga negara
naturally	tentu sahaja: asli, secara semulajadi,
		 memang
nature		sifat; alam (raya), semulajadi,
		 memang begitu.
nature-reserve	pemeliharaan alam
nature-worship	pemuja alam
naught		sia-sia belaka; tak berharga
naughty		nakal; kurang ajar
nauseate	memabukkan memuakkan; jijik akan
naval		yang berhubungan dengan laut
navigate	berlayar, mengemudikan
navigation	pelayaran
navy		angkatan laut
near		dekat
nearby		tidak berapa jauh: dekat
nearly		hampir
neat		rapi; teratur
nebula		sekelompok bintang di langit yang nampak
		 seperti kabut bercahaya
necessary	perlu; terpaksa.
necessitate	memaksa; mengharuskan
necessity	keadaan terpaksa; keperluan 
neck		leher; tengkuk
nechband	tali leher
necklace	kalung
need		keperluan; memerlukan; harus
needy		miskin; melarat
needle		jarum
needle-woman	penjahit perempuan
needless	tidak perlu/usah
ne'er-do-well	orang yang gagal dalam segala-galanya
negation	menidakkan; menyangkal
negative	negatif; nafi (kenyataan)
neglect		kelalaian; melalaikan; mengabaikan
negotiate	merundingkan; berunding
negotiation	perundingan
neighbour	jiran
neighbourhood	lingkungan, sekitarnya
neither		kedua-duanya tidak; kedua-duanya bukan,
		 tak ada; tiada seorangpun
neon		gas neon; neon
nephew		anak saudara lelaki
nerve		urat saraf
nervous		gugup; gelisah
nervy		kasar; berani; kurang sopan
ness		tanjung; ujung tanah
nest		sarang; bersarang
net		jala; menangkap dengan membuat jala,
		 jaring, jaringan
network		jaringan
neuralgia	sakit saraf
neuter		neutral; bersifat neuter; murni
never		tidak pernah, belum pernah
never-falling 	tak pernah salah
new		baru
new-born	baru lahir
news		berita
newsreel	filem warta berita
New Year	tahun baru
next		yang berikutnya; lain. disamping,
		 selepasnya
nib		mata pena
nice		enak; lazat; elok; senang; menyenangkan
nicotine	nikotin
nictate		menutup mata
night		malam
 good night	selamat malam
night-club	kelab malam
nightfall	waktu senja; maghrib
nine		sembilan
nineteen	sembilan belas
ninety		sembilan puluh
ninetieth	yang kesembilan puluh
ninth		yang kesembilan
nip		cubit; mencubit; memicit; mengigit
nipper		pencubit; penggigit
nippy		tajam; pedih; dingin
nitrogen	nitrogen
no		tidak; bukan
nobble		menipu; menyuap, merasuah
nobby		bagus sekali
nocturnal	pada waktu malam
nod		angguk; mengangguk; mengantuk
noise		bunyi bising; menyebarkan (khabar angin
		 dan lain-lain)
nomad		pengembara; kelana
nomadlsm	hidup mengembara
non		awalan yang bererti tidak/ bukan
nonchalance	perihal acuh tak aeuh
non-conformity	kekurangan persetujuan; hal tidak sesuai
non-descript	tak termasuk sesuatu jenis tertentu;
		 sukar dihuraikan
none		tidak seorangpun; tak satu pun; tak sama
		 sekali, tiada
nonplus		kesukaran; kebingungan; kehilangan akal
non-quoted	tidak tercatat harganya
non-resistance 	hal tak menentang 
nonsense 	karut; cakap kosong
non-stop	tanpa berhenti
nonsuch		orang/sesuatu yang tak ada bandingannya
noodles		sejenis mi
noon		tengah hari; pukul 12 tengah hari
nor		juga tidak
normal		normal; hiasa
north		utara
northerly	di sebelah utara
northern	ke utara, sebelah utara
North Pole	Kutub Utara
north-west	barat laut
norwards	ke arah utara
nose		hidung
nostalgia	nostalgia; kenangan lama
nostalgic	rawan; rindu
nostril		lubang hidung
not		tidak
not at all	sama sekali tidak
notable		tokoh; terkemuka
notation	cara menulis
note		nota; catatan
note-book	buku catatan
noted		dikenal pasti, catit, sedar, perasan
nothing		tidak ada apa-apa
notice		pemberitahuan; perhatian; memperhatikan,
		 perasan
notification	pengumuman
notify		mengumumkan; memberitahu, memaklumkan
notion		faham; pengertian; buah fikiran
notorious	terkenal kerana jahatnya
noun		kata nama
nourishment 	makanan 
novel 		novel
novice		orang baru; orang belum berpengalaman
now		sekarang
now and again 	kadang-kadang
now and then	kadang-kadang
nowadays	sekarang ini; kini
nowhere		tak ada tempat
nubile		dapat kahwin; sudah cukup umur untuk
		 kahwin
nuclear		nuklear
nucleus		inti, atom; pati; sari; dasar; nuklius
nude		telanjang; orang telanjang; bogel
nudge		menyentuh pelan-pelan: menyinggung
nuisance	gangguan; sesuatu yang membosankan
null		batal: nol, kosong, tiada
numb		kaku kerana kedinginan; 
number		angka; jumlah; nombor; memberi angka
numerable	dapat dihitung
numeral		angka
numerator	pembilang
numerous	banyak sekali
numismatics 	ilmu mata wang
nun		rahib perempuan
nuptial'	yang berhubungan dengan perkahwinan
nuptial2	iringan perkahwinan
nuptials	upacara perkahwinan
nurse		jururawat; pengasuh; inang
nursery		bilik untuk kanak-kanak
nursing		perawatan
nursing-home	rumah untuk memelihara orang sakit
nursling	anak timangan/asuhan; tanaman muda;
		 anak binatang
nut		kacang; orang aneh/gila
nutation	perputaran perut bumi
nutrient	banyak mengandungi zat makanan
nutritious	mengandungi zat-zat makanan
nutritive	berzat
nutshell	tempurung; kuiit kacang
nut tree	pohon buah berkulit keras
nymph		bidadari; kepompong; gadis cantik

O

oaf		orang bodoh, bebal
oak		pohon oak
oaken		diperbuat daripada kayu oak
oar		dayung; kayuh
oarsmanship	kepandaian berdayung
oasis		tempat subur/berair di padang pasir
oath		sumpah
 take oath	angkat sumpah
oatmeal		makanan gandum; bubur gandum
obedience	kepatuhan; ketaatan
obedient	patuh; taat
obese		gendut; gemuk
obesity		kegemukan
obey		patuh; taat
obeyance	kepatuhan
obfuscate	mengaburkan; menggelapkan
obituary	notis kematian
object		objek, benda, sasaran, bantah
objection	penolakan: bantahan.
objective	tidak berat sebelah; matlamat;
		 sasaran: objektff
obligation	kewajiban; tanggungan
oblige		mewajibkan; membantu; melayani, 
obliteration	kehilangan; kemusnahan; penghapusan
oblong		bujur
obloguy		fitnah; cela
obscure		suram; kabur; menggelapkan; mengaburkan
observe		perhati, memperhatikan; tinjau,
		 meninjau; mengamati;
		 menghormati; melaksanakan
		 menjalankan
 observation	peninjauan; pengamatan, pemerhatian
obsess		menghantui; menggoda
obsessed	dihantui, taksub, terpesona,
		 terpengaruh
obsession	godaan; gangguan fikiran; obsesi
obstacle	rintangan; halangan
obstruct	merintangi, halang, menghalang
obstruction	rintangan, halangan
obtain		memperoleh; mencapai;
		 dapat, mendapat
obvious		nyata; ketara; jelas
obviously	 dengan jelasnya, ternyata
occasion	kesempatan; alasan; majlis
occasionally	kadang-kadang; sekali-kali
occult		tersembunyi; rahsia; menyembunyikan
occupation	penempatan; pendudukan: pekerjaan;
		 pencarian
occupy		menduduki: menempati; 
occur		terjadi: terdapat, berlaku
ocean		lautan
o'clock		jam; pukul
October		Oktober
odd		ganjil; ajaib
 at odd	sedang bertentang
odds		perbedaan; perimbangan; kemungkinan
odour		bau
of		dan; kurang: akan; untuk: kerana;
		 diantara
Off		salah: mati; putus: lagi; lepas dari;
		 jauh dari; kurang; diluar
offence		pelanggaran, kesalahan
offend		menghina; melukai hati; melanggar
offensive	bersifat menyerang; penyerbuan; serangan
offer		tawar; tawaran, menawarkan
offering	tawaran
off-handed	singkat; tak peduli
office		pejabat
officer		pegawai
official	rasmi
officiate	menjalankan kewajipan; menjabat
offprint	cetakan, keturunan
offshore	jauh dari pantai (di laut)
offspring	anak; anak cucu; keturunan
often		sering; acapkali
oil		minyak
oil-paint	cat minyak
oil-painting	lukisan cat minyak
oil-well	sumber minyak tanah
oily		berminyak; manis mulut
old		tua; kuno; kolot; dahulukala, lama
Olympian	tentang Olympus; megah
Olympic		Sukan Olimpik
omen		petanda; alamat
omission	penghapusan; kelalaian, ketinggalan
omit		menghilangkan; mengabaikan
on		pada; di atas; tenang; dengan; dalam;
		 untuk
once		suatu waktu; sekali; pernah
one		satu; sama; seorang
one-half	separuh
one-seater	kenderaan dengan satu tempat duduk
oneself		sendiri
one-third	sepertiga
one-quarter	seperempat
one-fifth	seperlima
onion		bawang
only		hanya; satu-satunya; tunggal; baru,
		 sahaja
onwards		maju; ke depan
open		buka; terbuka; membuka
opening		pembukaan; permulaan
openly		dengan terang~terangan, secara terbuka,
		 terus-terang
opera		opera
operate		menjalankan; berjalan; bedah
operation	pembedahan
operator	petugas penyelenggaraan, operator,
		 pengendali mesin
opinion		pendapat; pendirian; fikiran
opium		candu
opponent	lawan; musuh
opportunity 	kesempatan, peluang
oppose		menentang, melawan
opposite	berhadapan, di seberang; bertentangan,
		 lawan; sebaliknya
opposition	penentangan, penentang, pihak penentang
oppress		tindas, menindas; tekan, menekan
oppression	penindasan
oppressive	bersifat menindas
optical		optik, penglihatan, berkaitan mata
optimis		harapan baik, baik sangka
optimist	orang yang mempunyai harapan tinggi
optimistic	tinggi harapan
option		pilihan; kebebasan memilih
or		atau
or so		kira-kira
or else		jika tidak; maka, atau pun
oral		lisan
orange		oren; jeruk; jingga tua
orate		pidato
oration		pidato
orator		jurupidato; ahli pidato
orbit		orbit. lingkaran; mengorbitkan;
		 kelilingi
orchard		bunga orkid, kebun buah-buahan
orchestra	orkestra
order		perintah; pesanan; urutan; tatatertib;
 in order to	supaya
 by order of	dengan arahan oleh
 order a Pizza	memesan Pizza
 follow the order
		ikut arahan
 take order	ikut arahan
 give order	beri arahan
orderly		teratur; terkawal
orderly manner	dengan cara teratur
ordinance	peraturan; ordinan, undang-undang kecil
ordinary	biasa
ordnance	meriam; senjata/perlengkapan perang
ore		bijih
organ		organ; alat tubuh; alat pemerintahan
organic		organik
organization	organisasi; hal mengatur
organize	organisasi; mengatur; mengadakan,
		 mengendali
organizer	penyelenggara
orgasm		puncak syahwat
one!		jendela yang menonjol keluar dari 
		 dinding
orient		Timur; mengorientasi; menghadap
origin		asal; pangkal; sumber
original	yang ash; semula
originate	timbul; berasal; asal, yang memulai
ornament	hiasan ;perhiasan; menghias
ornate		terhias banyak; berbunga
orphan		anak yatim piatu; menjadikan yatim
orthodox	kaum ortodoks; menurut adat; kuno;
		 kolot, kekolotan
oscillate	bergoyang; gementar; berpaling;
		 berkisar
other		lain; yang lain; satu lagi
otherwhiie	pada waktu lain
otherwise	sebaliknya; kalau tidak;
		 selain daripada itu
ought		sebaliknya; seharusnya; harus
ounce		harimau buluh
our		kepunyaan kita/kami
 ourself	diri kita
 ours		kita punya
out		keluar; luar; pergi
 take out	keluarkan
 go out		pergi keluar
 went out	telah pergi keluar
 in and out	masuk dan keluar
outing		jalan-jalan, berkelah
outcast		sampah masyarakat
outdoors	di luar rumah
outer		bahagian luar; luaran
outflank	mengapit; melewati sayap musuh
outgrow		tumbuh lebih cepat
outler		jalan keluar
outlet		cawangan
outmatch	melebihi; mengatasi
outpour		mencurahkan; curahan
outside		bahagian luar; sebelah luar
outwit		mempermainkan;
		 menang kerana lebih cerdik
ovation		penghormatan luar biasa;
		 sambutan gembira;
		 sorak sorai
 standing ovation
		berdiri kerana menghormati
oven		tungku, oven.
over		berakhir; di atas; ke atas; lagi;
		 tentang; pada
over 		again	sekali lagi
overcome	mengatasi
overestimate 	menafsir terlalu tinggi
overnight	bermalam; semalam
overseas	seberang lautan; di luar negeri;
		 di perantauan
oversleep	kesiangan; tidur terlalu lama
overture	muzik pengantar; tawaran; usul
overweight 	kelebihan berat
owe		berhutang; terhutang budi; harus;
		 menerima
owing		berhutang; harus dibayar
owing		oleh sebab
owl		burung hantu
own		memiliki; mengakul; sendiri;
		 kepunyaan sendiri
owner		pemilik; yang empunya
ox		lembu jantan
oxcart		kereta lembu
oxen		jamak danpada ox
oxherd		gembala sapi. lembu.
ox-hide		kulit sapi, lembu.
oxidation	oksida
oxide		oksida
oxtail		ekor sapi; ekor lembu
oxyangen	oksigen
oyster		tiram; kerang
oyster-shell	kulit kerang
ozone		ozon; udara murni

P

pace		langkah, kelajuan, pergerakan
pacific		suka damai; tenang
pacification	pengaman: pendamaian: penenangan
pacify		menenangkan: mendamaikan
pack		pek; bungkusan, kumpulan.
packer		tukang bungkus.
pact		perjanjian, pakatan.
paddy		padi
pagan		pemuja berhala; kafir
pail		baldi
pailful		baldi penuh
pain		sakit; menyakitkan;
painful		sakit
paint		cat; mengecat; melukis, lukisan
painter		pelukis; tukang cat
painting	lukisan
pair		pasang: sepasang.
pairing		menjadikan berpasangan
palace		istana
pale		pucat; batas; muda.
palm		tapak tangan, telapak
palpate		meraba
palpitate	berdebar-debar
pamper		menimang; memanjakan
pamphlet	surat sebaran: risalah
pan		periuk; mendulang; melombong
pancake		lempeng.
pane		kaca jendela
panic		kegugupan; kepanikan
pants		seluar panjang lelaki/wanita
papaya		buah betik
paper		surat khabar; naskhah; kertas
paper-clip	klip kertas
parachute	paracut; payung terjun
parachutist	anggota tentera payung
parade		memperagakan, peraga
 on parade	sedang diperagakan
paradise	syurga
paradox		paradoks; lawan asas
paragon		teladan yang sempurna
paragraph 	fasal; perenggan 
parallel 	sejajar; selari, garis lintang. 
paralyse 	orang lumpuh; lumpuh 
paramount 	utama; tertinggi; terbesar 
parasite 	menumpang hidup, parasit 
parasol 	payung (untuk matahari)
parcel		paket; bungkusan.
parch		memanggang
pardon 		maaf, mengampuni.
 I beg your pardon
		saya mohon kemaafan awak
parent		ibubapa
parenting	keibubapaan
parer		orang/mesin pengupas
paring		kulit
parley		perbincangan; berunding
parrot		burung kakak tua; nuri, mengajuk
parry		menangkis: tangkisan
parsimony 	penghematan; kekikiran
part		bahagian.
partake 	mengambil bahagian. 
participate 	ikut serta; mengambil bahagian
participation 	penyertaan
particle	butir; unsur; partikel
particular	teliti; khusus.
partly		sebahagian
partner		teman; pasangan; jodoh
part-time	kerja sambilan
party		parti; pesta; berpesta
pass		pas perjalanan; lulus; memberikan;
		 melewati
pass-away	meninggal: hilang; menghabiskan waktu
passage		jalan lintasan; terusan
passenger	penumpang
passive		pasif; tidak giat
pass-key	kunci pintu; kunci rumah
passport	pasport; surat keterangan perjalanan
past		masa (lalu); bekas.
pastime		hiburan; rekreasi, masa lapang
path		jalan kecil, lorong, laluan
 straight path
		jalan yang lurus
patience	sabar, kesabaran
 please be patience
		tolong bersabar
 dont test my patience
		jangan uji kesabaran saya
patient		pesakit
patrician	bangsawan
patriot		pencinta tanah air.
patrol		ronda; merondai
patron		pelindung; penyokong
pattern		contoh; mencontoh; corak
pause		istirehat, berhenti sekejap, tangguh.
pave		meratakan; membuka
pavement	kaki lima
paw		cakar; mencakar
pawn		gadaian; menggadaikan
pay		pembayaran; upah
payable		dapat dibayar; untuk dibayarkan,
		 jadi hutang
paying		menguntungkan
payment		pembayaran.
pea		seenis kacang sayuran
peace		perdamaian
peaceful	keadaan yang damai
peacefully	dengan aman
peach		mengadukan.
peacock		burung merak (jantan)
peak		puncak
peal		gemuruh; gelak tertawa.
pearl		mutiara
peasant		petani
peasantry	kaum tani
pebble		batu kerikil
pebbled		penuh dengan batu kerikil
peccable	mudah berdosa
pedestrian	pejalan kaki; biasa saja
peek		mengintai; intipan
peel		kulit; kupas, mengupas.
peep		lirik; intipan; mengintip
penalize	menghukum
penalty		hukuman
pension		pencen; memberi pencen
people		rakyat; orang ramai.
pepper		lada; membubuh lada
perceive	merasa; mengerti, berpendapat, pandangan
percolate	menapis; menyaring.
perdition	keruntuhan.
peregrinate	berkelana; mengembara
perfect		sempurna.
perform		menjalankan, laksana
performance	pertunjukan
perfume		minyak wangi.
perhaps		barangkali; boleh jadi
peril		bahaya; risiko, musibah, bala
period		masa; masa haid, tempoh
perish		tewas; binasa, hancur.
permanent	kekal; tetap
permission	izin; meminta izin, keizinan
permit		mengizinkan, kelulusan
perpetration	perbuatan
perpetuate	mengabdikan
person		orang
personal	peribadi; perseorangan
personality	keperibadian; tokoh
persuade	menyakinkan; memujuk
persuasion	pujukan
pervade		menembus; meresap
pester		mengusik; menggoda
pet		binatang kesayangan.
petition	surat permohonan.
petitionary	bersifat memohon
petrol		minyak petrol
petroleum	petroleum
petty		sedikit; tak bererti, kecil
phantasm	khayal; impian
phantasy	khayal; fantasi
phase		tahap; bentuk.
philology	ilmu bahasa
philosopher	ahli falsafah
philosophy	falsafah
phone		telefon; menelefon
phosphor	fosfor, tanah gembur
photo		potret; foto
photograph	gambar foto; foto.
phrase		ungkapan, frasa.
physic		ilmu fizik
pianist		pemain piano
piano		piano
pick		cangkul; pilihan.
pickaxe		cangkul; mencangkul
pickle		acar,mengawetkan.
pickpocket	penyeluk saku
pick-up		pengambilan; seadanya
picnic		berkelah; temasya
pie		pai, pastel; murai
a piece		sehiris; sepotong; sebuah, sekeping
piece-work	pekerjaan potongan
pfer		tembok laut; dermaga
pierce		menembus; menusuk, menindik.
piety		kesucian; kesalihan, kewarakan
piffle		cakap kosong
pig		khinzir
pigeon		burung dara/merpati.
pigeonry	kandang merpati
pigment		bahan warna.
pike		tombak; palang jalan
piked		runcing
pile		timbunan; menimbun.
pilgrim		haji (Makkah); penziarah (ke kuburan)
pilgrimage	penziarahan ke tempat suci
pill		pil; mengupas; merompak
pillage		rompakan; merompak
pillar		tiang
pill-box	kotak pil
pillow		bantal
pillow-case	sarung bantal
pilot		juruterbang
pimple		jerawat
pimpled		berjerawat
pin		pin; peniti.
pincers		sepit; penyepit
pinch		cubit, cubitan; mencubit
pine		merana; cemara
pin-up		(gambar) gadis cantik
pioneer		pelopor; merintis jalan
pious		soleh; alim
piquant		pedas; tajam; menarik
pique		dendam; sakit hati.
pistol		pistol
pitcher		pelempar bola
piteous		memilukan.
pity		kasihan; sayang.
pixy		pan-pan; dewi
placable	suka memaafkan
placard		pelekat; poster
placate		menenangkan.
place		tempat tinggal; jabatan.
plagiarist	menciplak; mencedok
plague		gangguan; menggoda
plaguesome	menjemukan
plain		rata, mengaduh; meratap.
plain dealing	kejujuran; ketulusan
plaint		tuduh-tuduhan
plaintif	yang menuduh (dalam kes mahkamah)
plaintive	sayu; sedih: meratap; mengeluh
plait		menjalin; menganyam.
planet		planet
planetary	sistem planet
planish		mendatarkan
plant		tanaman; tanam
planting	menanam
plaque		tanda peringatan
plaster		turap
plastering	menurap, turapan
plastic		plastik; dapat diramas
plate		piring.
platform	pelantaran; peron
play		main, permainan; memainkan.
playful		sikap bermain-main
play-acting	permainan sandiwara
player		pemain; penjudi
playwright	penggubah/pengarang sandiwara
pleach		menganyam: menjalin
pleasant	mengembirakan.
please		tolong, suka; berkenan:
		 menyenangkan hati
pleasing	menyenangkan
pleasure	kesenangan; kesukaan
pleat		melipat; lipatan
pledge		jaminan; kesanggupan.
pledget		sumbat; kompres
plenty		banyak; cukup
plentiful	banyak
plop		cebur; mencebur
plough		bajak; membajak
pluck		keberanian; memetik.
plucky		berani
plug		sumbat; mengisi.
plumber		tukang paip
plumbing	sistem paip air
plunder		barang-barang rampasan; merampas
plural		jamak; bentuk jamak
plus		tambah; positif
p.m.		waktu tengah hari/petang
pneumonia	sakit radang paru-paru
pocket		saku; kocek
poem		syair: sajak
poet		penyair; penyajak
poetry		puisi
point		titik; angka; hal: pendapat: menunjukkan,
		 menuding
poison		racun; bisa; meracuni
pole		kutub; galah; mengalah
pole-vault	lompat galah
polemic		pertengkaran; polemik
policeman	agen polis; polis
policy		dasar; amalan
polish		menggosok; menggilap
polisher	tukang gosok; penggosok
polite		bersopan-santun
politic		cerdik; bijaksana
political	politik; menurut fahaman politik,
		 berkenaan politik
politician	ahli politik
politics	politik
polling		pemungutan suara.
poltroon	pengecut; penakut
polyandrous	bersuami banyak
polyclinic	klinik; rumah sakit
polygamy	poligami;
		 beristeri/bersuami lebih dari seorang
polygon		segi banyak
pommel		menghentam; memukul
pompous		angkuh; sombong
pond		kolam; empang
ponderous	amat berat; membosankan
poniard		pisau belati
pontificate	mengajar
pony		kuda kecil
pool		paya; kolam; jumlah taruhan; menyatukan
poor		miskin; orang melarat.
poor-house	rumah miskin
poorness	kemiskinan
poppy		bunga api
populace	rakyat jelata
popular		popular; terkenal
populate	mendiami
population	jumlah penduduk; populasi, penduduk
pork		daging khinzir
porridge	bubur
port		pelabuhan; sisi kin
porter		kuli; penjaga pintu
portion		bahagian; membahagi
portray		menggambarkan
portress	penjaga pintu (perempuan)
position	posisi, keadaan.
positive	positif; tegas; pasti, yakin
possess		memiliki
possession	miik; barang milik
possibility	kemungkinan
possible	mungkin
possibly	mungkin; boleh jadi; tepat
post		tiang; tempat tugas, hantar surat
 lamp-post	tiang lampu
 post this letter
		poskan surat ini
 guard-post	pondok pengawal
postage		biaya kirim; meterai,
		 berkenaan penghantaran surat
postal		berkenaan dengan surat
posthumous	sesudah wafat
postman		tukang penghantar surat
post-office	pejabat pos
postpone	tangguh
postponement	penangguhan
postulate	dalil; menuntut.
pot		jambangan; cerek.
potato		kentang
potent		keras; kuat; berkuasa
potential	tenaga; kekuatan.
pouch		beg kecil; dompet
pouip		pundi-pundi; tas
pouit		anak ayam
poulterer	pedagang; burung; ayam
poultry		ternak ayam
pounce		menerkam; menyambar
poverty		kemiskinan
power		kekuasaan; kekuatan.
powerful	kuat; penuh kuasa
powerless	tidak berkuasa
practicable	dapat dipraktikkan
practical	praktis; berguna
practice	mempraktikkan; melatih
prairie		padang rumput yang tak berpohon
praise		pujian; memuji
praiseworthy 	patut dipuji
prank		kelakar; seloroh.
pray		memohon; berdoa
prayer		sembahyang; permohonan
preachify	membaca khutbah
preachment	khutbah
prearrange	mengatur lebih dahulu
precede		mendahului; mendahulukan
precept		aturan; perintah; ajaran
preceptor	guru; pembimbing
precious	berharga; bagus: teliti
precise		tepat; teliti
precisely	dengan tepatnya
preclusion	peringatan; pencegahan
precursive	memulai; mendahului
predestinate	ditakdirkan
predicate	sebutan; mengutarakan pendapat
predict		ramal, meramalkan
prediction	ramalan
predominant 	lebih berkuasa.
predominate	menguasai
preen		menghias diri
preface		kata pengantar
prefect		pengawas
prefer		lebih menyukai; memilih
preference	keutamaan
prefix		awalan.
pregnancy	hamil; kehamilan
pregnant	hamil; bererti; penting
prejudge	menentukan lebih dahulu;
		 menghukum lebih dahulu
prejudice	prasangka.
prejudicial	merugikan; yang mempengaruhi
prelection	ceramah; kuliah
prelude		yang membuka/mendahului;
		 merupakan pendahuluan
premature	belum waktunya.
premier		yang pertama; terpenting
premium		hadiah; premium
prepaid		telah dibayar
preparation	persiapan
prepare		menyiapkan; bersiap-siap
prescribe	menyuruh; menentukan; menulis resit ubat
present		ada; hadir
		hadiah.
presentation	pemberian; pengenalan
presentiment 	firasat
presently	kelak; nanti
preside		mengetuai; memimpin
presidency	jabatan ketua/presiden
press		menekan; mendesak.
pressman	wartawan
pressure	desakan; tekanan; paksaan
prestige	pengaruh
presume		menduga; menyangka
pretty		cantik; molek 
prevent 	mencegah; menjaga 
previous 	yang lebih dahulu 
prey 		mangsa; merompak; menjarah
price		harga; nilai 
prick 		tusukan; menikam 
prickle 	duri; menusuk 
pride 		kebanggaan 
priest 		pendeta, paderi 
primary 	pertama; mula-mula 
primarily	terutamanya
prime 		terpenting; pokok 
prince 		pengiran; putera raja 
principal 	yang terpenting; utama 
principle 	dasar; prinsip; aturan 
print 		cetak; cap;
printing	mencetak 
prior 		lebih dahulu; sebelumnya
priority	hak istimewa, keutamaan 
prison 		penjara; memenjarakan 
prisoner	orang yang dipenjarakan
private 	peribadi 
privillege 	hak istimewa; memberi hak istimewa
prize		hadiah; ganjaran; menghargai
probable	mungkin
probably	mungkin
 most probably	
		kemungkinan besar
probity		ketulusan; keikhlasan
problem		masalah
prosedure	cara; jalan; tatacara
process		proses; cara mengerja
procession	perarakan
proclaim	mengumumkan, isytihar
proclamation 	pengumuman
procure		mendapat
procurement	pemerolehan
produce		menghasilkan; memimpin
producer	penerbit; pengeluar
product		hasil; keluaran
productive	yang banyak hasilnya
profess		menyatakan; memeluk, mengaku
profession	jabatan; pekerjaan; pernyataan
professor	profesor
profile		profil; riwayat (seseorang, syarikat)
profit		faedah: keuntungan; berfaedah;
		 mengambil untung
profuse		boros; mewah; limpah
progenitor	nenek moyang laki-laki
program		acara; rancangan, program.
progress	kemajuan; perkembangan; maju;
		 berkembang
progression	kemajuan
prohibit	melarang; menghalangi
prohibition	larangan
project		projek; pembangunan; merancangkan
projection	anjuran; penonjolan; rencana
prolific	subur; banyak hasil
prologue	pidato pendahuluan; kata perkenalan
prolong		memanjangkan
prominent	terkemuka; menonjol; utama
promise		janji; berjanji
promissory	bersifat janji.
promote		menaikkan pangkat; memajukan
promoter	penganjur; pengembang
promotion	kenaikan pangkat;.
pronoun		kata ganti
pronounce	mengucapkan; sebutan
pronounced	nyata; pasti; tegas
proof		bukti; tulen.
propaganda	propaganda
proper		pantas; yang sebenarnya; sebaiknya
properly	sebagaimana mestinya
property	tanah milik; milik: sifat
prophecy	ramalan
prophesy	meramalkan
prophet		nabi; rasul; peramal
propitious	mujur; menguntungkan; tepat
proportional 	seimbang; sebanding, sekadar
proportionate	sekadar dengan
proposal	usul; lamaran; anjuran
propose		mengusulkan.
prosecute	menuntut; mengusut
prospect	kemungkinan; harapan.
prosperity	kemakmuran
prosperous	makmur; baik, untung
prostitute	pelacur; melacurkan
prostitution	pelacuran
protect		kawal, lindung, jaga
protection	perlindungan
protector	pelindung
protein		protin
protest		protes; sanggahan.
protestation	pernyataan
protract	menghulurkan
proud		bangga; angkuh.
proudly		dengan bangganya
provable	yang dapat dibuktikan
prove		membuktikan; terbukti
proverb		peribahasa; pepatah
provide		menyediakan.
provident	berfikir panjang
province	daerah
provocation	provokasi, keadaan cari pasal
provoke		menimbulkan, cari pasal
provoking	menjemukan
provost		walikota
prow		haluan kapal
prudent		bijaksana; hati-hati
psalm		mazmur
psalter		kitab Zabur
psyche		jiwa
psychiater	doktor penyakit jiwa
psychology	ilmu jiwa
puberty		akil baligh
public		umum; rakyat
publication	penerbitan.
publish		menerbitkan, terbit
publisher	penerbit
pudding		puding
puddly		kotor; berlumpur
puke		muntah; memuntahkan
pull		tarikan; menarik.
pull up		menarik ke atas
pulpit		mimbar
pulsation	denyutan; debaran
pulse		nadi; berdenyut; bergetar
pumice		batu apung/timbul
pummel		memukul; meninju
pump		pam; mengepam
punch		alat pembuat lubang pada kertas, tebuk
punctual	tepat pada waktunya; teliti,
		 menepati masa
punctuality	keadaan menepati masa
puncture	kebocoran; tusukan.
punish		menghukum; menyeksa
pupe		kepompong
pupate		menjadi kepompong
pupil		murid; biji mata
puppet		boneka; wayang
purchasable	terjual; dapat dibeli
purple		ungu
purpose		maksud; tujuan
purse		dompet; sokongan.
pursuant to	sesuai dengan
pursue		mengejar. memburu.
purvey		memperlengkapi; menyediakan
push		dorongan; desakan.
pushful		dengan tabah hati
puss(y)		kucing
put		meletakkan.
put back	mengembalikan
put down	meletakkan.
put in		mengemukakan.
put off		menangguhkan.
put upon	membebankan; memperdayakan
put-up		yang telah direncanakan lebih dahulu
puzzle		bingung
puzzlement	kebingungan
Python		ular sawa; ahli nujum
pyxis		peti kecil

Q

quadrant	sukuan: seperempat lingkaran.
quadrilateral 	empat segi: sisi empat.
quadruped	binatang berkaki empat.
quardruple	empat kali ganda: empat pihak.
quadruplet	anak kembar empat.
quail		burung puyuh; berasa kecut.
quaint		aneh tetapi menarik.
quality		bermutu: berkualiti.
quarantine	pengasingan; kuarantin.
quarrel		bertengkar; pergaduhan.
quarry		tempat pecah batu; kuari.
quarter		suku.
quaver		menggetar: menggeletar: bergetar.
quay		pangkalan; jeti; jambatan.
queen		permaisuri; ratu.
queer		ganjil; pelilc; aneh.
quell		meredakan; menghentlkan.
quench		memadamkan, memusnahkan; menghilangkan.
query		soal; siasat.
quest		pencarian.
question	soalan; masalah.
queue		beratur untuk menunggu giliran.
quibble		dalih.
quick		pantas cergas; serta-merta.
quickly		dengan cepat.
quicksand	pasir jerlus.
quid		sentil tembakau
quiet		tenang; sunyi; aman: pendiam.
quietly		dengan senyap.
quill		pelepah bulu burung: duri landak.
quinine		ubat kuinin.
quintuplet	anak kembar lima.
quip		sindiran; bahasa kiasan.
quit		serahkan; lepaskan.
quite		cukup; kira-kira.
quiver		bergerak; bergoyang; bergetar.
quiz		masalah; tanya jawab; kuiz.
quorum		korum.
quot		bahagian yang diperuntukkan kepada
		 seseorang atau sesuatu, quota

R

rabbet		alur: mengalurkan
rabbit		arnab
rabble		rakyat jelata: gerombolan
rabid		gila: fanatik; galak
race		suku bangsa: perlumbaan:
race-horse	kuda pacuan, kuda lumba
race-meeting 	balapan; pacuan kuda
racer		kuda pacuan
rachitis	penyakit tulang
racial		bangsa
racing		balapari
rack		rak.
racketeer	ahli kegiatan haram
rack-wheel	roda bergigi
racquet		reket
racy		agak cabul; bersih dan rapi
radiate		memancarkan; bersinar; terpancar
radiation	radiasi; pemancaran
radical		seorang radikal; radikal
radioactive	radjoaktif
radiograph	alat pengukur sinar matahari
radish		lobak
radius		jejari; jarak lingkungan
radix		akar; angka pokok
rag		kain buruk; usikan
ragamuffin	si comot
rag-fair	pasar buruk
raid		serangan; menyerang; serbuan
rail		rel; memagari; mencerca
railing		susur tangga; sandaran
raillery	olok-olok; kelakar
railway-pass	tiket keretapi
rain		hujan
rain-gauge	alat pengukur hujan
raise		kenaikan (gaji, upah): mengangkat.
rake		penggaruk; menggaruk; kecondongan;
		 condong, untung, mengaut, kaut
ram		biri-biri jantan; menumbuk; mengepung
ramify		bercabang
ramshackle	buruk
ran		(telah) lari
rancid		tengik
rang		(telah) berbunyi
range		jarak; menyusun: bergeser
rank		pangkat; darjat; menyusun; menggolongkan
rape		perkosaan; memperkosa
rapid		cepat; deras
rare		jarang; tipis
rafery		menipiskan; memurnikan
rash		kudis
rasp		parut; memarut
rat		tikus besar
rational	bijaksana; masuk akal
raucous		parau; serak
raw		mentah; liar; lecet
ray		sinar; bercahaya.
razor		pisau cukur
reach		jangkauan; mencapai; capai, sampai
react		reaksi, tindak
reaction	reaksi; tindakan
read		membaca; mempelajari
ready		sedia; siap
real		sungguh; nyata: betul
really		sebenarnya
reap		menyabit; mengetam
reappear	timbul lagi
reason		alasan; pertimbangan; akal
reassemble	mengumpulkan semula
rebate		potongan harga
rebel		pemberontak.
recall		penarikan kembali; ingatan;
		 menarik kembali;
		 teringat, memanggil balik
receipt		resit
receive		terima; dapat
receiving	menerima, mendapat
recent		baru-baru
recently	baru-baru ini
reception	penerimaan; sambutan
recital		cerita: riwayat; pertunjukan
recite		menceritakan.
recognition	pengakuan
recognize	mengakui; kenal
recoil		mundur; berkecut hati
recommend	menganjurkan: memuji kebaikan,
		 memberi sokongan
reconcile	mendamaikan
reconstruct	menyusun kembali
record		mencatat; merakam; piririg hitam;
		 catatan, rekod
recreation	hiburan; kesenangan.
rector		rektor
red		merah
redact		menyusun karangan
redaction	penyusunan: redaksi
redress		memperbaiki; mengganti; perbaikan;
		 penggantian kerugian, mengganti
reduce		mengurangi; memperkecil; berkurang
reed		buluh; alang-alang
reedify		membangunkan kembali
reef		bahagian layar yang dapat digulung.
refectory	ruang makan
refer		menyerahkan.
referee		pengadil; mengadili
reference	pertalian; surat keterangan
referendum	pemungutan suara umum
refill		pengisian lagi; mengisi lagi
reform		membentuk lagi; memperbaiki; perbaikan
refresh		menyegarkan.
refrigerator	peti ais; peti sejuk
refund		pembayaran kembali; membayar kembali
refuse		menolak; enggan
regard		salam, hal; menganggap; memperhatikan
region		daerah; wilayah
regional	kedaerahan
register	daftar; mendaftarkan; menyatakan
registration	pendaftaran
regress		kemunduran; mundur; surut
regret		penyesalan; menyesali
regular		teratur; tetap; pemain tetap
regularly	secara tetap
regulate	mengatur; mengawal,
		 membuat undang-undang
regulation	peraturan
reign		pemerintahan.
reject		tolak
relation	hubungan; keluarga
relative	yang berhubung dengan; saudara
relax		bersantai; beristirehat
release		pembebasan.
relevant	bersangkut-paut.
relic		pusaka; peninggalan
relief		pembebasan; kelegaan
relieve		mengurangi; mengurangkan, mengganti,
		 melegakan, membebaskan
religion	agama
rely		mempercayakan.
remain		sisa; tetap; tinggal
remainder	sisa, baki
remark		kata; teguran; berkata
remarkable	luar biasa; baik sekali
remarry		kahwin lagi
remedy		ubat; menyembuhkan
remember	mengingat, ingat
remind		mengingatkan
reminder	surat peringatan.
remit		mengirim
remodel		membentuk semula: mengubah bentuk
remonstrate	mencela; menyanggah
remorseless	tanpa rasa menyesal
remote		jauh; terpencil
remove		jauhnya; mengangkat.
remunerative 	menguntungkan
renal		ginjal
rend		mengoyak; mencabik
renew		memperbaharui;.
renounce	meninggalkan;.
renovate	memperbaharui semula.
rent		sewa; menyewa
rentable	dapat disewakan
rental		sewaan
renumber	menomborkan sekali lagi
reorganize	menyusun semula
repair		memperbaiki; mengganti; membetulkan
repairable	dapat diperbaiki
reparation	ganti rugi; pembaikan
repatriate	mengembalikan
repeat		ulangan; mengulangi;
repel		menangkis; menolak
repellent	penangkis; menjijikkan
repent		menyesali; bertaubat
replete		penuh; kenyang
repletion	kepenuhan; kekenyangan
replicate	terlipat
reply		jawapan
report		laporan; melaporkan
reporter	wartawan; pemberita
repose		istirehat; ketenangan
reprehend	mencela; menegur
reprehension 	celaan; teguran
represent	menggambarkan.
reprimand	teguran; cercaan; menegur; mencerca
reprobate	terkutuk; mengutuk
reprobation	kutuk
reproduce	meniru; membiak; memancarkan;
		 menghasilkan lagi
reproductive	bersifat membiak
reptile		binatang melata
reptilian	yang merayap; keji; yang merendahkan
republic	republik
reputable	kenamaan; termasyhur
reputation	nama baik; reputasi
repute		nama; reputasi
request		permohonan; memintakan
require		menghendaki; menuntut
rescuer		penyelamat; penolong
research	penyelidikan; menyelidiki; meneliti
reseat		memberi tempat duduk barn
resemble	menyerupai; mirip
resentful	benci; kesal; sakit hati
resentment	kesesalan
reserve		cadangan; memesan; menyediakan
reservist	(pasukan) cadangan
reservoir	kolam air; gudang
reshuffle	mengubah sesuatu kabinet
reside		tinggal; terletak; berumah
resident	penduduk; menetap
residual	sisa yang ketinggalan
resign		berhenti; meletakkan jawatan;
		 mengundurkan diri
resolute	pasti; tegas; tabah; mantap
resolution	resolusi; ketetapan hati,
		 keputusan mesyuarat
resonance	gema; gaung
resorption	penyerapan semula
resort		tempat benstirehat.
resource	sumber, akal
resourseful	mengandungi banyak sumber
respect 	hormat; menghormati. 
respectibility 	kehormatan, kemuliaan
respectable	dihormati; terhormat
respecting	mengenai, tentang
respective	masing-masing
respond		menjawab
response	jawapan; reaksi
responsible	bertanggungjawab
responsibility 	tanggungjawab
responsory	nyanyian gereja
restaurant	restoran; tempat makan
restul		tenang; menyegarkan.
restive		gelisah
restore		memulikkan mengembalikan, memperbaiki
restrain	menahan; mengendalikan
restrict	membatasi; melarang
result		hasil; akibat.
resumptive	bersifat mengambil lagi
retail		jualan runcit
retail-dealer	pedagang jualan
retain		memegang
retaliate	membalas dendam
retention	pegangan, cagaran
retention money	wang cagaran
retinue		pengiring
retire		berhenti (kerja)
retirement	pemberhentian (kerja)
retribution	balas jasa; ganti rugi
return		kembali, pulang, balik
 in return	sebagai balasan
reveal		nyatakan, dedah
revealing	mendedahkan, menyatakan
revel		pesta pora; berpesta pora
revenge		pembalasan dendam; membalas dendam
revenue		hasil; pajak
review		tinjauan; meninjau
revile		menghina; mencaci maki
revise		memperbaiki
revision	perbaikan; pengulangan
revolt		pemberontakan.
revolution	revolusi; putaran; perubahan
revolve		berputar; memutar
reward		ganjaran; upah; membalas
rhapsody	karangan muzik yang sangat emosional
rhetoric	kepandaian berpidato/berbicara; retorik
rhythm		irama, rentak
ribbon		pita; reben
rice		padi; beras; nasi
rice-field	sawah
rich		kaya; subur
rid		membersihkan; melemparkan; melepaskan
 get rid	bebas
ridden		(telah) tunggang
riddle		teka-teki; berteka teki; menyaring;
		 mengayak
ride		perjalanan (dengan kereta; kuda); naik
right		benar; kanan; hak
right away	dengan segera; pada waktu itu juga
rightful	adil; sah; berhak
rightness	keadilan; kebenaran
rigour		kekerasan
rile		menggusarkan
rind		kulit; menguliti
ring		cincin; lingkaran.
rinse		bilasan; membilas
riot		huru-hara; membuat rusuhan
ripe		masak
ripen		menjadikan masak
ripping		bagus; baik
risk		bahaya: risiko;.
risky		berbahaya
rival		lawan; saingan
river		sungai; kali
rivet		terpegun; memaku, rivet.
road		jalan
roam 		mengembara. 
roar 		meraung.
rob		merompak; menyamun
robber 		penyamun 
robbery 	rompakan 
robot 		robot 
rocker 		kerusi goyang; ayunan 
rocket 		roket; meluncurkan 
rod 		batang 
rogue 		anak nakal, kasar
role 		peranan
roll		rol; gulungan.
rollick		berputar; berombak
romance		cerita percintaan
romp		anak nakal; permainan; bermain-main
roof		atap; langit-langit
rook		gagak
rookie		calun
room		ruang bilik.
root		akar; kata dasar.
rope		tali; jerat.
rose		(telah) naik/ terbit; bunga mawar
rose-water	air mawar
roster		daftar; daftar nama
rotate		berputar; memutarkan.
rotation	putaran; giliran
rotten		busuk
rouse		membangkitkan
routine		rutin; kebiasaan.
route		jalan; mengarahkan.
row'		baris; deretan.
row2		pertengkaran; keributan
royal		diraja, raja; kerajaan; megah
royalty		jabatan raja; wang jasa.
rubber		getah
rubbish		sampah; berbual kosong
ruction		pertengkaran; rusuhan
rudder		kemudi
rule		peraturan.
ruler		pembaris
rum		aneh; ajaib
rumour		khabar angin.
run		berlari; mengatur.
runner		pelari
ruse		tipu muslihat
rush		cepat: tergesa-gesa
russet		kuning kemerah-merahan; coklat muda
rust		karat; berkarat
rut		bekas roda
ruthless	bengis; kejam

S

sabotage	sabotaj
sack		guni.
sacred		suci; keramat.
sacrifice	pengorbanan.
sad		dukacita; sedih.
sadly		dengan dukacitanya.
sadness		kesedihan
saddle		tempat duduk basikal atau kuda; pelana.
safe		selamat; tiada bahaya.
safely		dengan selamat.
safety		keselamatan.
saffron		kunyit; warna kuning.
sago		sagu.
sail		layar.
sailing		belayar
sailor		kelasi.
salary		gaji.
sale		jual, jualan
 sold		telah menjual
 was sold	telah dijual
salesman	jurujual.
saliva		air liur.
saloon		bilik awam untuk tujuan tertentu
salt		garam.
salty		masin.
salute		beri hormat; tabik.
sample		contoh.
sand		pasir.
sandal		kasut silang; selipar.
sandalwood	kayu cendana; kayu gaharu.
sand		pasir.
sandpaper	kertas pasir.
sandwich	roti sandwic.
sandy		berpasir.
sanitary	kebersihan.
sapphire	nilam.
sardine		ikan sardin.
satellite	satelit.
satire		puisi; prosa sindiran.
satisfy		puas hati.
satisfaction	kepuasan hati.
Saturday	hari Sabtu.
sauce		kicap; sos.
saucepan	kuah.
saucer		piring.
saucy		biadap; lancang.
savage		liar; ganas; buas.
savagery	keganasan; kebuasan.
save		selamatkan; simpan.
savings		simpanan.
sawdust		serbuk gergaji.
say		sebut; kata; nyatakan.
saying		peribahasa.
scald		melecur; memanaskan susu.
scale		dacing; sisik; skala.
scalp		kulit kepala.
scar		parut
scarce		kekurangan; susah didapati.
scare		menakutkan.
scarecrow	orang-orang.
scarf		kain leher; kain tudung; skaf.
scarlet		merah tua; merah menyala.
scene		tempat berlaku sesuatu cerita atau
		 lakonan; peristiwa; babak.
scenery		pemandangan alam.
schedule	jadual.
scheme		rancangan; pelan; skim.
scholar		murid yang tajam akal;
		 orang yang tinggi ilmu:
		 sarjana.
scholarship	hadiah pelajaran; pengajian; biasiswa.
science		ilmu sains.
scientist	ahli sains.
scissors	gunting.
scold		marah; tengking.
score		kiraan mata; skor.
score-card	catitan mata
scorpion	kala jengking.
scratch		menggaru; menggores, calar
scratchless	tidak calar, tiada calar
scream		jerit, jeritan
screaming	menjerit, jeritan
screen		tabir; adegan
screen test	uji bakat
screw		skru, kenakan
scribble	tulis atau lukis.
scrimp		berjimat.
script		tulisan tangan; naskhah; skrip.
scroll		gulungan kertas.
scrub		menggosok: memberus.
scythe		sabit rumput.
seaman		kelasi.
seal		cop mohor; anjing laut.
search		selidik; geledah; cari.
searching	mencari
searchlight	lampu suluh.
season		musim.
seat		tempat duduk
 please be seated
		Sila duduk
seclude		mengasingkan; memencilkan.
second		yang kedua.
secondhand	telah digunakan oleh seseorang terlebih
		 dahulu.
secondary	menengah.
seconder	penyokong cadangan.
secret		rahsia.
secretly	dengan sulit.
secretary	setiausaha.
secretariat	pejabat setiausaha.
sector		kawasan; sektor.
secure		selamat.
security	keselamatan
see		tengok; lihat; jumpa; faham.
seed		biji; benih.
seedling	cambahan.
seek		cari.
seesaw		jongkang-jongkit.
seize		merampas; menangkap.
seldom		jarang-jarang.
select		pilih.
selected	pilihan, yang terpilih.
selection	pilihan.
selector	pemilih.
self		diri (sendiri).
selfish		bakhil; lokek;
		 mementingkan diri sendiri.
semicolon	koma bertitik (;).
seminar		perbincangan; seminar.
send		kirim; hantar.
senior		lebih tinggi; lebih tua.
sense		fikiran; makna; perasaan.
sentence	ayat; hukuman.
sentiment	perasaan; sentimen.
separate	asingkan; bercerai; berpisah.
series		turutan; siri.
service		perkhidmatan.
settee		kerusi panjang yang lembut seperti
		 sofa.
settle		damaikan; putuskan.
settler		penduduk kampung baru.
severe		parah; teruk.
sew		jahit.
shake		goyang; goncang.
shall		akan.
shallow		cetek.
shame		malu.
shape		bentuk.
share		bahagian; saham; berkongsi.
shark		ikan yu; jerung.
sharp		tajam; kasar; nyaring.
sharpen		asah; menajamkan.
shave		cukur.
she		dia (perempuan).
sheath		sarung pedang.
shed		bangsal; gudang, selak.
sheep		biri-biri.
sheet		cadar; keping; helai.
shepherd	gembala biri-biri.
shield		perisai; perlindungan.
shift		ubahkan; berubah.
shine		bersinar.
ship		kapal.
shirt		baju kemeja.
shoe		kasut; sepatu.
shoot		tembak; panah.
shop		kedai.
shore		pantai.
short		pendek; ringkas; rendah.
shorate		kekurangan.
shorten		ringkaskan; pendekkan.
shorthand	tulisan trengkas.
shortly		segera; dalam waktu yang singkat.
should		patut.
shoulder	bahu.
shrill		nyaring.
shrimp		udang.
shy		pemalu; malu; segan.
sick		sakit.
sickly		berpenyakit.
sickness	penyakit.
sickle		sabit.
side		muka sesuatu benda; rusuk; bahagian,
		 sebelah.
sieve		ayak; penapis.
sigh		mengeluh.
sight		pandangan; penglihatan.
sign		isyarat; tanda.
signature	tandatangan.
signal		isyarat
silence		kesunyian; diam.
silent		sunyi; senyap.
silk		sutera.
silkworm	ulat suteia.
silky		menyerupai sutera.
silly		bodoh.
silver		perak.
similar		serupa.
similarity	persamaan.
simple		mudah
simplify	memudahkan.
sin		dosa.
sinful		berdosa.
since		sejak; semenjak.
sincere		jujur; ikhlas.
sincerity	kejujuran.
sing		menyanyi.
singer		penyanyi.
situated	terletak.
situation	kedudukan; keadaan; 
skate		menggelongsor di atas air batu.
skeleton	rangka tubuh.
sketch		lukisan kasar; penerangan; ringkas;
		 lakaran.
skill		kebijaksanaan; kemahiran.
skilful		pandai; bijak; mahir.
skin		kulit.
skip		lompat.
skirt		baju perempuan.
skull		tengkorak.
sky		langit.
slang		bahasa kasar.
slanting	condong.
slap		tampar.
slaughter	bunuh; sembelih.
slave		hamba.
slay		bunuh.
sleeve		lengan baju.
slender		langsing; kecil; lampai.
slice		potong; hiris.
slow		perlahan; lambat.
slowly		perlahan-lahan.
slump		keadaan meleset.
sly		cerdik; pintar.
smack		tampar.
small		kecil.
smallpox	penyakit cacar.
smart		kemas; pandai; kacak.
smash		pecahkan; hempas.
smell		cium; hidu.
smile		senyum.
smith		tukang besi; emas.
smoke		asap.
smoker		penghisap rokok.
smooth		licin; halus.
smuggle		seludup.
smuggler	penyeludup.
smuggling	penyeludupan.
snare		jerat.
snatch		rentap; rebut; ragut.
sneeze		bersin.
snore		berdengkur.
snow		salji.
so		demikian; begitu
society		masyarakat; persatuan.
sock		stokin pendek.
soft		lembut.
soil		bumi; tanah.
solid		padat.
solitary	seorang diri; tunggul.
some		setengah; sebahagian.
somebody	salah seorang.
somehow		dengan sesuatu helah.
something	sesuatu benda.
sometimes	kadang-kadang.
somewhere	di suatu tempat.
son		anak lelaki.
son-in-law	menantu lelaki.
soon		segera; secepat mungkin.
sooth		meredakan.
sore		dukacita.
soul		roh; nyawa.
sound		bunyi suara.
sour		masam.
source		asal; mula; sumber.
spade		penggali.
speed		lajunya; kepantasan.
spell		eja; mengeja.
spend		belanja; gunakan masa.
sphere		lingkungan; sfera.
spice		rempah ratus.
spill		tumpah.
spin		pusing.
spinach		sayur bayam.
spit		meludah.
spittoon	bekas tempat berludah.
splash		memercikkan air.
spoil		rosak; merosakkan.
sponge		bunga karang; span.
spoor		jejak; kesan.
spray		renjisan; semburan.
spring		lompat.
sprinkle	renjis.
spur		susuh ayam; taji.
spy		suluh; pengintip.
squad		suatu kumpulan.
squatter	setinggan.
squeeze		memerah; memicit.
squirrel	tupai.
stab		tikam.
stale		basi.
stalk		tangkai bunga atau daun.
stammer		bercakap gagap; tergagap.
state		negeri.
statement	keterangan.
station		stesen.
stationery	alat tulis.
statue		patung.
status		darjat; pangkat.
stay		tinggal; berhenti.
steady		kukuh.
steal		curi.
steam		wap.
steamer		kapal wap; pengukus.
steel		besi waja; keluli.
steep		curam.
stem		tangkai; perdu batang.
step		langkah; pijak.
stepbrother	abang tiri, adik tiri (lelaki).
stepchild	anak tiri.
stepfather	bapa tiri.
stepmother	emak tiri.
stepsister	kakak tiri
still		tidak bergerak; tenang.
sting		sengat.
stingy		kedekut.
stink		bau busuk.
stomach		perut.
stone 		batu. 
stool 		bangku. 
stoop 		membongkok. 
stop 		berhenti. 
storey 		tingkat. 
storm 		ribut.
stormy 		bergelora; cuaca ribut. 
stout 		tegap; gemuk. 
stove 		dapur. 
straight 	lurus. 
straightaway 	dengan serta-merta.
strangle	mencekik.
stray		terbabas; sesat.
stream		anak sungai; sungai.
street		jalan dalam pekan atau kampung.
stress		tekanan; menegaskan.
stretch		regang; rentang; tegang.
strip		melucutkan.
stripe		belang.
stroke		pukulan.
strong		kuat; gagah.
structure	bangunan; struktur.
struggle	berjuang.
stubborn	degil.
stud		butang.
student		penuntut.
studious	rajin; usaha; tekun.
study		kajian, mentelaah.
stumble		tersandung.
stump		tunggul; puntung.
stupid		bodoh; bebal.
sturdy		tegap; sasa.
style		gaya; cara; stail.
success		kejayaan.
successful	berjaya.
successor	pengganti.
such		demikian; seperti itu.
suck		hisap.
sudden		tiba-tiba; mengejut.
suddenly	dengan tiba-tiba.tidak semena-mena
suffer		menanggung kesusahan; menderita.
sufficient	mencukupi.
suggest		beri fikiran; cadang
suggestion	syor; cadangari.
sunflower	bunga matahari.
sunny		cuaca terang.
superb		sangat baik.
supper		makan malam.
suppose		misalkan; andainya.
sure		tentu; tetap.
surety		jaminan.
surface		muka (sesuatu benda); permukaan.
surgeon		doktor bedah.
surname		nama keluarga.
surprise	hairan.
surrender	serah diri.
surround	kepung; keliling.
suspect		mengesyaki.
swear		bersumpah.
sweep		sapu; menyapu.
symbol		tanda; isyarat; alamat; simbol.
sympathetic	bertimbang rasa.
sympathise	bertimbang rasa.
sympathy	belas kasihan; simpati.

T

table		jadual; meja.
tablehand	tanah datar tinggi.
taboo		larangan.
tadpole		berudu.
tall		ekor.
tailor		tukang jahit.
take		ambil; bawa.
tale		cerita.
talent		bakat.
talk		bercakap; bincang.
talkative	banyak bercakap.
tall		tinggi.
tamarind	pokok asam jawa.
tame		jinak.
tank		tangki: kereta kebal.
tap		toreh; ketuk.
taproot		akar tunjang.
tape		tali nipis; pita
tapeworm	cacing pita
tapioca		ubi kayu.
tapper		penoreh.
tar		minyak tar.
target		sasaran; matlamat.
taste		rasa.
tasty		enak; sedap.
tax		cukai; kesulitan.
taxi		kereta sewa; teksi.
teach		ajar.
teacher		guru.
teak		pokok jati.
team		pasukan; kumpulan.
tear		air mata.
tease		mengejek; mengganggu.
teat		puting susu.
technician	juruteknik.
telegram	telegram.
telegraph	telegraf.
telescope	teleskop; teropong jauh.
television	televisyen.
tell		beritahu; ceritakan.
temper		keadaan jiwa atau hati; marah
temperate	sederhana.
temperature	suhu.
temple		kuil; tokong.
temporary	sementara.
tender		tawaran; tender.
tent		khemah.
tenth		yang kesepuluh.
term		penggal; had; istimewa.
terrible	dahsyat.
territory	kawasan tanah takluk; wilayah.
terror		ketakutan yang amat sangat, menakutkan.
test		duga; cuba; uji.
text		teks.
text-book	buku teks.
textile		tekstil; barang tenunan.
than		daripada atau dari.
thank		terima kasih.
thankful	mengatakan terima kasih.
thanks		ucapan terima kasih.
that		itu; yang itu.
the		menunjukkan sesuatu yang tetap, itu tadi.
theft		kecurian.
their		kepunyaan mereka.
then		kemudian; pada masa itu.
theory		teori; pendapat.
there		di situ; di sana.
therefore]	oleh itu; kerana itu.
they		mereka.
thickness	ketebalan.
thief		pencuri.
thieves		pencuri (ramai).
thigh		peha.
thin		kurus; nipis.
thing		benda; barang; perkara.
think		fikir.
third		yang ketiga.
thirst		dahaga.
thirsty		dahaga.
this		ini.
thorn		duri.
though		sungguhpun.
thought		pemikiran.
thread		benang.
threat		ugutan.
threaten	diugut.
thrice		tiga kali.
thrift		tidak boros; berbelanja dengan cermat,
		 berjimat, berhemat.
throat		leher; tekak.
throne		takhta.
through		menerusi: melalui.
thumb		ibu jari.
thunder		guruh; petir.
Thursday	hari Khamis.
thus		oleh sebab itu; malah.
tide		air pasang; air surut.
tidy		kemas.
tie		ikat.
tight		ketat.
tighten		ketatkan.
tigress		harimau betina.
tile		genting; jubin.
till		mengusahakan tanah; sampai ke hadnya,
		 sehingga.
timber		kayu balak.
time		masa; zaman; jam.
timid		pemalu; segan.
tinder		mudah terbakar.
tiny		kecil; halus.
tip		menjadi condong; hujung.
tire		letih; penat.
tiresome	sukar; meletihkan.
tissue		jaringan: tenunan; tisu.
title		gelaran; tajuk; kepala.
toad		katak puru.
to and fro	pergi balik; ke sana ke man.
toast		menggaringkan: ucapan tahniah.
tobacco		tembakau.
toe		jari kaki.
toffee		sejenis gula-gula.
together	bersama-sama; serentak.
toil		bertungkus-lumus.
toilet		tandas.
token		tanda; isyarat; matlamat.
tolerate	tahan; tanggung; derita; bersabar,
		 berlebihkurang.
tomb		batu nisan, makam.
tone		bunyi; mutu suara atau warna; nada.
tongs		penyepit; sepit.
tongue		lidah; bahasa.
tonic		ubat kuat: tonik.
tonight		malam ini.
tonsil		tekak.
too		juga; pun; terlampau.
tool		alat atau perkakas.
tooth		gigi.
top		gasing; kemuncak;
		 bahagian yang tinggi sekali,
		 atas sekali.
topic		perkara perbahasan atau perbualan;
		 topik.
torch		suluh.
torchlight	lampu suluh.
torrid		sangat panas; panas terik.
tortoise	kura-kura.
toss		melambungkan sesuatu ke atas.
total		jumlah.
touch		usik; kena sentuh.
tough		tegap; sasa: payah; keras, teguh.
tour		perjalanan: kunjungan; lawatan.
tourist		pelancong.
towards		menghala ke.
towel		tuala.
tower		menara.
town		pekan.
toy		permainan kanak-kanak.
trace		bekas; jejak; kesan.
track		kesan; denai.
trade		perniagaan.
trade-mark	tanda perniagaan.
trader		peniaga.
traffic		trafik; lalu lintas.
tragedy		kejadian sedih; tragedi.
train		latih.
training	latihan.
trainee		pelatih.
transfer	pindah; bertukar.
translate	terjemah.
translation	terjemahan.
translator	penterjemah.
transport	angkut; pengangkutan.
trap		jerat.
travel		berjalan; mengembara.
traveller	pengembara; perantau.
treasure	harta.
treasurer	bendahari.
treasury	perbendaharaan.
treaty		perjanjian,persetiaan.
tremble		menggeletar; menggigil.
trial		percubaan.
triangle	segitiga.
tribe		puak; suku; kaum.
trick		tipu daya; helah.
trip		perjalanan; pelayaran.
trishaw		beca.
trophy		piala; trofi.
trouble		kesukaran; bencana; kekacauan.
trousers	seluar panjang.
truce		gencatan senjata.
truck		kereta; trak.
true		betul; benar.
trumpet		trompet.
truncheon	belantan kecil; cota.
trunk		batang pokok; peti kain baju;
		 belalai (gajah).
trust		kepercayaan.
trustee		wakil, pemegang amanah.
trustworthy	boleh dipercayai.
truth		kebenaran.
try		cuba.
tub		tong; bekas air.
tube		tiub; paip; pembuluh.
Tuesday		hari Selasa.
tug		merenggut; menyentak.
tug-of-war	peraduan tarik tali.
tussle		pergelutan; perkelahian.
tumble		jatuh tunggang-langgang; jatuh bergolek.
tunnel		tembusan; terowong.
turban		serban.
turkey		ayam belanda.
turn		giliran.
turtle		penyu.
tusk		gading; taring.
tutor		pengajar; pembimbing.
twice		dua kali.
twig		ranting.
twilight	senjakala.
twin		anak kembar.
twinkle		berkelip-kelip.
twirl		putaran; pusingan.
twist		membelit; memintal.
twitch		renggutan; sentakan.
type		jenis; taip.
typewriter	mesin taip.
typhoon		taufan.
typhoid		penyakit usus.
typical		biasa.
typist 		jurutaip. 
tyre 		tayar.

U

ugly		hodoh; tidak cantik.
ulcer		barah; bisul.
ultimate	akhir; penghabisan.
ultimately	akhirnya.
ultimatum	kata dua.
umbrella	payung.
umpire		pengadil.
unable		tidak berupaya.
unacceptable 	tidak dapat diterima.
unanimous	sebulat suara.
unattached	belum berkahwin; bujang.
unaware		tidak sedar.
unbalance	tidak seimbang; mengganggu fikiran.
unbelief	sikap tidak percaya pada agama dan
		 ketuhanan.
uncle		bapa saudara.
uncanny		ganjil; pelik; luar biasa.
uncertain	tidak pasti.

V

vacancy		kosong; kekosongan, jawatan kosong.
vacant		kosong, tanpa berfikir, berkhayal.
vacate		mengosongkan,
		 meninggalkan (sesuatu tempat),
		 pindah.
vacation	cuti; bercuti.
vaccination	taman cacar, vaksinasi.
vaccine		bahan cacar, vaksin.
vaccinator	penanam cacar.
vacuous		kosong, dungu, hilang ingatan, mamai
vagary		sesuatu yang luar biasa.
vagina		faraj.
vague		kabur, tidak tentu. Tidak terang,
		 kurang jelas.
vagueness	kekaburan.
vale		lembah (puisi).
valediction	(perkataan dlm) ucapan selamat tinggal.
valedictory	berkenaan ucapan ini.
valet		pembantu kpd orang lelaki.
valetudinary	lemah, sakit.
valiant		berani gagah.
valid		sah di sisi undang-undang, kukuh.
validity	kesahan.
validate	memeriksa, menjadikan sah.
valise		beg kecil.
valley		lembah, lurah.
valve		injap.
valvular	berkenaan atau spt injap.
vanguard	kumpulan (kedudukan dll) yang di hadapan
		 sekali).
vanish		ghaib: hilang.
vanity		kesombongan, sifat suka bermegah-megah.
vantage		keuntungan, kelebihan.
vapid		tawar, kurang menarik.
vapour 		wap. 
vaporize 	mengewap, meruap. 
vaporization 	pengewapan, peruapan.
vapourous	spt wap. berwap.
variability	perihal boleh ubah.
variation	perbezaan, variasi.
varicose	pembuluh darah yang telah bengkak.
variegate	menjadikan beraneka warna.
variegated	beraneka warna.
variety		ragam, jenis, bermacam-macam.
variorum	terbitan yang mengandungi ulasan.
various		bermacam-macam; aneka jenis, berbagai,
		 beberapa.
vary		berubah; berbeza, mengubah, menyimpang.
vas		tiub yang membawa cecair tubuh, vasa.
vascular	berkenaan atau dgn pembuluh (darah dll),
		 vaskular.
vase		jambangan.
vasalage	keadaan ini.
vast		tersangat luas (besar).
vastness	perihal ini
vat		tong besar, tangki.
veal		daging anak lembu.
vegan		orang yang tidak memakan daging binatang
		 atau hasil dr binatang spt susu.
vegetable	sayuran, sayur.
vegetarian	orang yang hanya makan sayur-sayuran
		 atau buah-buahan.
vehement	kuat (perasaan), hebat,
		 bersungguh-sungguh.
vehemence	kehebatan.
vehicle		kereta, kenderaan,
		 cara menyatakan sesuatu,
		 perantaraan.
vehicular	berkenaan dgri kenderaan.
veld		padang rumput di Afrika Selatan.
vellum		kertas kulit.
velocity	halaju.
velodrome	stadium utk lumba basikal.
velour		sejenis kain.
velvet		baldu.
venal		yang sedia menerima rasuah.
venality	sifat ini.
vend		menjual.
vendor		penjual.
vendetta	perkelahian (bunuh membunuh yang sengit
		 dan berpanjangan).
venerable	yang patut dihormati.
venerate	menghormati memandang tinggi.
veneration	penghormatan.
ventilate	menyebabkan udara keluar masuk (bilik
		 dll).
ventilation	peredaran udara, pengudaraan.
ventilator	alat pengedar udara.
ventral		berkenaan dgn abdomen
verdict		keputusan (penyiasatan mahkamah,
		 pemeriksaan)
vernal		berkenaan musim bunga.
vernier		skala vernier (utk mendapatkan bacaan
		 yang lebih tepat).
verse		rangkap, sajak, pantun dll.
versus		melawan.
very		sangat; selalu.
vessel		kapal: bahtera; urat (darah)
veteran		seseorang yang teiah lama berkhidmat.
vibrate		bergegar: bergetar.
victim		mangsa.
victorious	menang.
victory		kemenangan.
view		gambar; pemandangan; fikiran; pendapat.
vigil		berjaga-jaga; berwaspada.
vigour		kekuatan; kecergasan.
village		kampung.
villager	orang kampung.
vine		pokok anggur.
vinegar		cuka.
violin		biola.
virgin		anak dara; muda.
virtue		kebaikan.
visible		nampak; dapat dilihat.
visit		lawat; ziarahi.
visitor		pelawat; tetamu.
vivid		terang dan jelas.
vocabulary	daftar kata; perbendaharaan kata.
voice		suara.
void		tidak berisi; batal.
volcano		gunung berapi.
volume		jilid; isi; banyaknya.
voluntary	sukarela.
volunteer	sukarelawan.
vomit		muntah.
vote		undi; buang undi.
voter		pengundi.
vow		niat; nazar.
vowel		huruf saksi; vokal.
vulgar		kasar; kotor; biadab.
vulnerable	boleh dipengaruhi; boleh dilukai.
vulture		burung nasar.
vulva		bahagian luar kemaluan wanita.

W

wade		mengharung.
wages		gaji.
wagon		kereta beroda empat.
waist		pinggang.
wait		nanti; tunggu.
waiter		pelayan lelaki.
waitress	pelayan perempuan.
wake		bangun dan tidur.
walk		berjalan.
wall		tembok: dinding.
wallet		dompet.
wallop		memukul; menghentam.
wallow		berkubang.
wand		tongkat.
wander		merayau; berkelana.
want		mahu.
war		peperangan.
warder		penjaga penjara.
warehouse	gedung: gudang.
warmth		kepanasan; kemesraan.
warn		memberi amaran.
warning		amaran.
warship		kapal perang.
wash		basuh.
waste		membazir.
watch		jam tangan.
wave		ombak; gelombang.
wax		lilin.
way		jalan; arah.
we		kami; kita.
weak		lemah.
weakness	kelemahan.
wealth		kekayaan.
wealthy		kaya; hartawan.
weapon		senjata.
wear		pakai; haus.
weather		cuaca.
weave		tenun.
weaver		tukang tenun.
web		sarang labah-labah.
wed		kahwin.
wedding		perkahwmnan.
wedge		baji.
wedlock		jodoh.
weed		rumput.
week		minggu.
weekly		mingguan.
weep		meratap dan menangis.
weigh		timbang; menimbang.
weight		berat.
welfare		kebajikan.
well		dengan baik; sembuh, perigi, oleh itu.
wet		basah; lembap.
whack		menghentam.
whale		ikan paus.
wharf		dermaga.
whatever	apapun.
wheat		gandum.
wheel		roda; putaran.
when		bila; apabila; manakala.
whenever	bila sahaja.
where		mana; di mana.
whereas		pada hal.
wherever	ke mana sahaja.
whether		sama ada.
which		yang mana.
while		sambil: seraya.
whirl		berpusing: berputar.
whisper		berbisik.
whistle		wisel; siulan.
white		putih.
whiten		memutihkan.
whiteness	keputihan.
whiz		desingan.
who		siapa.
whoever		barang siapa.
whole		seluruh: semua.
wholesale	jualan borong.
wholesaler	penjual borong.
whom		kepada siapa.
whose		siapa punya.
why		mengapa: apa sebab.
wicked		jahat; zalim.
wide		lebar.
widen		melebarkan.
widow		janda (perempuan).
widower		duda (lelaki).
width		lebar: lebarnya.
wife		isteri; bini.
wig		rambut palsu.
wild		hutan belantara; liar.
will		akan; azam; wasiat.
willing		dengan sukacita: rela.
win		menang.
winner		orang yang menang; pemenang.
wind		angin.
window		tingkap: jendela.
windpipe	salur udara.
wing		sayap; kepak.
winter		musim sejuk.
wipe		sental: gosok, sapu
wire		dawai: kawat telegram.
wisdom		kebijaksanaan.
wise		bijaksana: bijak: pandai.
wish		hendak; berhajat.
with		dengan; serta: bersama.
withdraw	menarik diri.
wither		layu.
within		di dalam; tidak melebihi batas:
		 di antara.
without		tiada: tanpa.
withstand	melawan: mempertahan din.
witness		saksi.
wolf		serigala.
women		perempuan: wanita.
womb		rahim.
wonder		keajaiban: inigin mengetahui.
wonderful	ajaib.
wood		hutan; kayu.
wool		bulu biri-biri.
word		kata: perkataan.
work		kerja: pekerjaan; hasil tangan.
worker		pekerja: buruh.
workshop	bengkel.
world		dunia; alam; maya.
worm		cacing.
worry		gangguan; godaan; kesusahan.
worried		cemas; khuatir: ragu-ragu; bimbang.
worse		lebih buruk.
worship		menyembah.
worshipper	pemuja; penyembah.
worst		paling buruk, paling teruk
worth		harga.
worthy		patut; sesuai.
wound		luka.
wrap		membungkus: membalut.
wrapper		sampul; pembungkus.
wrath		kemurkaan.
wreck		binasa (kapal: dll).
wrench		renggutan; rentapan.
wrestle		bergusti.
wring		memerah.
wrinkle		kedut; kedutan.
wrist		pergelangan tangan.
write		menulis; mengarang, mencatat.
writer		penulis; pengarang.
wrong		salah; silap.

X

x-mas		krismas.
x-ray		sinar x.
xylophone	zilofon (alat muzik).

Y

yacht		kapal Iayar.
yam		keladi.
yard		halaman: perkarangan.
yard		ela.
yawn		menguap.
year		tahun.
yearn		merindukan; berkeinginan.
yell		menjerit.
yellow		kuning.
yellowish	kekuningan.
yelp		dengking: salak; lolong.
yes		ya.
yesterday	kelmarin: semalam.
yet		meskipun; lagi pula: akan tetapi.
yield		menghasilkan.
yolk		kuning telur.
yore		pada masa lalu.
you		awak; anda: tuan; engkau.
young		mula: belia: anak muda.
younger		lebih muda.
youngest	bongsu; paling muda.
youngster	pemuda: belia.
yours		kepunyaanmu; kepunyaan tuan.
yourself	dirimu.
youth		anak muda; kaum muda; belia.
yowl		menjerit kesakitan.

Z

zany		lucu, tolol, pandir.
zeal		semangat, minat.
zebra		kuda belang.
zenith		kemuncak; puncak.
zephyr		angin sepoi-sepoi.
zero		kosong; sifar.
zig-zag		bengkang-bengkok; berliku-liku.
zinc		zing.
zipper		zip.
zombie		mayat yang dthidupkan semula oleh tukang
		 sihir.
zone		daerah; kawasan zon.
zoo		taman haiwan; zoo.
zoology		ilmu kaji haiwan; zoologi.
zoom		bergerak dengan pantas.
zoom in		tuju
zygote		sel telur yang disenyawakan; zigot.